Tyle ci się należy za wczasy pod gruszą, a jak poczekasz ze złożeniem wniosku, dostaniesz jeszcze więcej

2023-08-26 7:48
Wczasy pod gruszą - większy ryczałt
Autor: getty images Po dwóch latach zamrożonych odpisów wreszcie pracodawcy więcej mogą przekazać na fundusz socjalny w firmie; dzięki temu wzrośnie też dofinansowanie do rodzinnego wypoczynku

Dobra wiadomość dla rodzin, które tradycyjnie korzystają ze świadczeń finansowanych przez firmy z funduszu socjalnego. Po dwóch latach przerwy firmy będą mogły przekazywać do funduszu wyższe kwoty. To dzięki tak zwanemu odmrożeniu podstawy, od której ustalane są odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Spis treści

 1. Ryczałt na wczasy pod gruszą: jak to działa
 2. Urlop 2023: jaki ryczałt z funduszu socjalnego
 3. Co to są wczasy pod gruszą
 4. Zwrot za kolonie dziecka lub sanatorium
 5. Więcej za wczasy pod gruszą: ja jakim etapie jest zmiana prawa
 6. Fundusz socjalny: ile i na co dostaniesz pieniądze w 2023 r.
 7. Fundusz socjalny: co to jest i jak działa
 8. Co powinien określać regulamin funduszu socjalnego

Ryczałt na wczasy pod gruszą: jak to działa

Ewa pracuje w urzędzie. Miała bardzo pracowity pierwszy kwartał roku. Koordynowała pracę nad wieloma sprawozdaniami za poprzedni rok. Dlatego postanowiła odpocząć i w kwietniu wzięła dwutygodniowy urlop. Zdecydowała się na 5-dniową wycieczkę zagraniczną z rodziną. O takiej wycieczce marzyła od dłuższego czasu. Pozostałą część urlopu spędziła w domu i na działce. Podczas wycieczki przekroczyła kwotę, którą planowała wydać. Jednak mogła sobie na to pozwolić, ponieważ w urzędzie, w którym pracuje, pracodawca dofinansowuje wypoczynek pracowników. Aby otrzymać dopłatę do wypoczynku, trzeba wykorzystać urlop w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych. Po powrocie do pracy Ewa wypełniła wniosek o dofinansowanie do wypoczynku i je otrzymała.

Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, który rząd przesłał do Sejmu, od 1 lipca odmrożony zostanie fundusz świadczeń socjalnych. Podstawa jego naliczania zostanie „przesunięta w czasie” o całe dwa lata, dzięki czemu pracodawcy będą mogli przeznaczyć na cele socjalne o 15,12 proc. więcej pieniędzy tytułem stosownego odpisu.

Urlop 2023: jaki ryczałt z funduszu socjalnego

Zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, fundusz ten tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, którym jest 37,5 proc. tak zwanej średniej krajowej na każdego pracownika. Kluczowy jest przy tym okres z jakiego średnia krajowa jest brana pod uwagę.

Od 1 stycznia 2023 r. podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019, w wysokości 4 434,58 zł.

Natomiast od 1 lipca 2023 r. podstawą do naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021, w wysokości 5 104,90 zł (dokładnie o 15,12 proc. wyższe).

Wyższe odpisy to oczywiście większa kwota do dyspozycji w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym na tak bardzo popularny wśród pracowników, tak zwany ryczałt na wczasy pod gruszą.

Co to są wczasy pod gruszą

Co do zasady ryczałt taki przysługuje każdemu pracownikowi, który przebywał na urlopie co najmniej przez dwa tygodnie – niezależnie od terminu w jakim z niego korzystał. A ponadto złoży on wniosek o ryczałt za wczasy pod gruszą. Nawet jeśli korzysta się z dwutygodniowego urlopu częściej niż raz, za wczasy pod gruszą można dostać dofinansowanie tylko raz w roku. Dodatkowo wystarczy sam fakt złożenia wniosku o 14-dniowy urlop – można go spędzić w domu nigdzie nie wyjeżdżając, a pieniądze z funduszu socjalnego i tak się należą.

Poza tym pieniądze za wczasy pod gruszą przysługują tylko osobom, które są zatrudnione na etacie.

Jeśli ryczałt ten nie przekracza 390 zł, jest zwolniony z podatku. Natomiast niezależnie od wysokości nie podlega obowiązkowym składkom na ZUS.

I to już wszystko co reguluje ustawa. Pozostałe zasady powinny być ustalone w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Co do zasady powinien on być tak zredagowany, by wynikało z niego, że wysokość ryczałtu za wczasy pod gruszą nie jest dla wszystkich pracowników jednakowa, ale zróżnicowana.

Zwrot za kolonie dziecka lub sanatorium

Oznacza to, że regulamin powinien stopniować wysokość świadczenia, uwzględniając sytuację dochodową pracowników: a więc wyższy dla najniżej uposażonych i z dużą rodziną, odpowiednio niższy dla osób o wyższych dochodach w rodzinie.

Co ważne, zwrot za wczasy pod gruszą można otrzymać też na dzieci wyjeżdżające na kolonie czy obozy oraz na małżonka. Także pobyt w sanatorium uprawnia do starań o dofinansowanie w ramach wczasów pod gruszą.

Przeczytaj: Sejm zmieni jeden przepis i nowe mieszkania u deweloperów będą od razu tańsze o 100 tysięcy złotych!

Więcej za wczasy pod gruszą: ja jakim etapie jest zmiana prawa

W nocy z 7 na 8 lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona między innymi aktualizację przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednak to jeszcze nie koniec procesu legislacyjnego - ustawa musi trafić do Senatu i jeśli druga izba polskiego parlamentu wniesie poprawki ponownie trafić do Sejmu, a potem podpisu prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Na szczęście niezależnie od tego kiedy ostatecznie to się stanie, wyższe odpisy na ZFŚS mają być z mocą wsteczną od lipca. Tylko z praktycznego punktu widzenia - dopóki prawo formalnie nie działa, nawet z mocą wsteczną, dopóty nie ma co liczyć na wyższe wypłaty z funduszu. To oznacza wstrzymanie się ze złożeniem wniosku o ryczałt za wczasy pod gruszą aż do dnia, w którym dzięki formalnie obowiązującym przepisom prawa możliwe będzie zaktualizowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o nową, wyższą stawkę ryczałtu za wczasy pod gruszą.

Fundusz socjalny: ile i na co dostaniesz pieniądze w 2023 r.

Wczasy pod gruszą to najpopularniejsza forma wydatkowania środków z funduszu socjalnego. Generalnie przepisy nie zawierają listy celów, na jakie można je wydatkować.

Jednak w praktyce, poza ryczałtami za wczasy pod gruszą, te pieniądze najczęściej przeznacza się na zapomogi dla pracowników dotkniętych przewlekłą chorobą lub poważnym zdarzeniem losowym, zakup paczek, dofinansowanie imprez i karnetów na zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym.

Fundusz socjalny można też przeznaczyć na dofinansowanie lub tworzenie przyzakładowych żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych lub innych form wychowania przedszkolnego.

Dla odmiany klarowna jest lista wydatków, których nie można sfinansować z zakładowego funduszu socjalnego. Są to:

 • premie i nagrody pracowników,
 • szkolenia firmowe,
 • imprezy pracownicze,
 • stołówki firmowe,
 • dofinansowanie dojazdów do pracy,
 • prywatna opieka medyczna,
 • zakup środków trwałych,
 • wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz socjalny.

Na odmrożenie podstawy odpisów na fundusz socjalny pracownicy czekali dwa lata – mimo postulatów związków zawodowych nie udało się tego odmrożenia osiągnąć rok temu, gdy ustalana była ustawa budżetowa na 2023 r. Dopiero dzięki potrzebie nowelizacji budżetu, na którą rząd zdecydował się na początku czerwca br., udało się ten cel osiągnąć.

Fundusz socjalny: co to jest i jak działa

Poza wynagrodzeniem za czas urlopu, pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe dofinansowanie ich wypoczynku z funduszu socjalnego. Zasady, na jakich przyznaje się w urzędzie ten rodzaj dofinansowania, powinny zostać określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Co powinien określać regulamin funduszu socjalnego

W regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) powinny być zwarte następujące postanowienia:

 • kto jest uprawniony do tego świadczenia,
 • jaka jest jego wysokość,
 • jaka jest częstotliwość wypłat świadczenia,
 • ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

O tym, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenie socjalne, powinny decydować kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić.

Nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi. Może zaplanować wyjazd na wycieczkę, wyjechać gdzieś „na własną rękę”, czy zostać w domu.

Z ZFŚS mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

W większości zakładów pracy, gdzie tworzy się ZFŚS, dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, ich rodzin i innych osób uprawnionych to zwykle najważniejsza pozycja w wydatkach funduszu.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej