Dodatkowe urlopy 2023 - zmiany w kodeksie pracy od 26 kwietnia

2023-04-26 13:35
Dodatkowe urlopy 2023
Autor: Gettyimages Komu w 2023 przysługują dodatkowe urlopy?

Dodatkowe urlopy w 2023 obowiązują od 26 kwietnia. Wprowadził je nowy Kodeks pracy. Oznacza to, że od tego roku wolnych dni od pracy jest więcej. Dodatkowe dni urlopu to zresztą tylko część zmian przewidzianych w 2023.

Spis treści

  1. Dodatkowe urlopy 2023
  2. Dodatkowe 5 dni urlopu w 2023 - dla kogo?
  3. Urlop płatny 50% z powodu siły wyższej
  4. Dłuższy urlop rodzicielski w 2023
  5. Inne zmiany w urlopach 2023

Dodatkowe urlopy w 2023 wynikają z unijnej dyrektywy work-life balance. Cele dyrektywy są szczytne. Unia chce równości kobiet i mężczyzn w zakresie szans na rynku pracy i umożliwienia pracownikom mającym dzieci godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Dodatkowe urlopy 2023

Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowy urlop opiekuńczy i możliwość zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej - to tylko część zmian przewidzianych w przyjętej 8 lutego 2023 przez Sejm noweli Kodeksu pracy, której projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zmiany w przepisach obowiązują od 26 kwietnia 2023.

Dodatkowe 5 dni urlopu w 2023 - dla kogo?

Nowy Kodeks pracy wprowadza dodatkowy urlop opiekuńczy w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie bezpłatny i będzie przysługiwał pracownikom w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

Urlop opiekuńczy ma być bezpłatny i ma być udzielany na wniosek pracownika.

Urlop płatny 50% z powodu siły wyższej

Urlop płatny połowę wynagrodzenia obliczanego jako wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego dotyczył będzie kolejnych dwóch dodatkowych dni wolnego, które nakazuje wprowadzić dyrektywa work-life balance.

Będą to dwa dodatkowe dni wolne z powodu tzw. "siły wyższej". Przy czym nie jest to to samo co urlop na żądanie.

Dodatkowe dni wolne nie będą wliczać się do urlopu wypoczynkowego, więc nie zmniejszają one wymiaru urlopu w danym roku. Można je będzie wziąć w sytuacji nagłej choroby lub wypadku, który będzie dotyczył nas samych lub członka rodziny.

Dłuższy urlop rodzicielski w 2023

To jedna z ważniejszych zmian w urlopach w 2023. Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41. tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43. tygodni (w przypadku porodu mnogiego). W jego ramach nieprzenaszalną część przewidziano na 9 tygodni dla każdego z rodziców.

Za cały okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie wynosił 70% podstawy wymiaru (obecnie przepisy przewidują odpłatność 100% za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a następnie 60%), a jeśli pracownica w terminie 21 dni od daty porodu zawnioskuje o cały urlop rodzicielski wówczas za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie uprawniona do zasiłku w wysokości 81,5% (obecnie jest to 80%).

Zmiany obejmą także zasady dotyczące urlopu ojcowskiego. Ojciec, który będzie chciał z niego skorzystać będzie musiał się pospieszyć i zrobić to w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka (wcześniej miał na to 2 lata).

Inne zmiany w urlopach 2023

Wdrożenie dyrektywy ma ułatwić korzystanie z elastycznej organizacji pracy. O elastyczny czas pracy czy pracę w niepełnym wymiarze będą mogli wnioskować rodzice opiekujący się dzieckiem do lat 8 oraz osoby opiekujące się krewnymi, którzy wymagają znacznej opieki z poważnych względów medycznych. A pracodawca odmowę przyznania takiej elastycznej pracy będzie musiał uzasadnić.

Rodzic dziecka do lat 8 będzie miał możliwość odmówić zgody na pracę w nadgodzinach lub w porze nocnej. Obecnie wiek dziecka dla takiej odmowy wynosi w Polsce 4 lata.

Ostatnią istotną zmianą jest zrównanie zasad wypowiadania umów o pracę na czas określony z tymi obowiązującymi dla umów na czas nieokreślony.

Przeczytaj też:

Źródło: Deloitte

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej