Miliard złotych na innowacyjne projekty środowiskowe. Nabór rusza lada dzień

2023-08-30 10:18
Innowacje dla środowiska program i konkurs - dotacje bonusy obieg zamknięty zielony ład
Autor: getty images Aplikowanie o środki to szansa na przygotowanie oryginalnego własnego projektu, co będzie kosztować zdecydowanie mniej niż kupowanie gotowej technologii

Aż miliard złotych dostaną przedsiębiorcy, którzy zrealizują projekt w ramach konkursu „Innowacje dla Środowiska”. Poza zwrotem 85 proc. wydatków na projekt, przedsiębiorca może zyskać dodatkowo nawet 10 mln zł dofinansowania do rat kapitałowych kredytu.

Spis treści

  1. Własny projekt zamiast kupna gotowego rozwiązania: korzyści
  2. Zakres tematyczny projektów jest obszerny
  3. Jakie korzyści finansowe z wdrożenia innowacji

Program „Innowacje dla Środowiska” skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu zapisów ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Własny projekt zamiast kupna gotowego rozwiązania: korzyści

To druga odsłona konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy nabór wniosków (fiszek projektowych) trwał od 1 lutego do końca marca. Aktualnie wnioskodawcy, których fiszki projektowe otrzymały ocenę pozytywną i zakwalifikowano je do dalszego etapu - uzupełniają dokumentację, by wkrótce złożyć pełne wnioski o dofinansowanie swoich przedsięwzięć.

Jedną z kategorii przedsięwzięć, na które można otrzymać dofinansowanie w programie „Innowacje dla Środowiska” jest gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawania odpadów i recykling. Takie projekty firmy muszą realizować niezależnie od konkursów z dotacjami, by wywiązać się z obowiązków nakładanych przez przepisy prawa. Aplikowanie o środki to szansa na przygotowanie oryginalnego własnego projektu, co będzie kosztować zdecydowanie mniej niż kupowanie gotowej technologii.

Taki też jest zamysł programu. Innowacyjność może dotyczyć produktu, technologii lub procesu o zasięgu co najmniej polskiego rynku, poprzedzonych pracami badawczo-rozwojowymi potwierdzającymi gotowość rozwiązania do wdrożenia na większą, komercyjną skalę. Innowacyjne przedsięwzięcia powinny charakteryzować się cechami, właściwościami i funkcjonalnościami wyróżniającymi je na tle wdrożonych już rozwiązań na rynku, a w konsekwencji ich realizacja powinna prowadzić do uzyskania większych efektów środowiskowych w porównaniu z innymi rozwiązaniami z tej samej kategorii dostępnymi na rynku.

Zakres tematyczny projektów jest obszerny

W ten sposób materializuje się kolejny cel Zielonego Ładu – rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej i przyjaznej środowisku.

Zorientowanie na innowacje w ochronie środowiska wynika z realizacji tzw. planu działań przewidzianych dla Europy w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Program „Innowacje dla środowiska” ma na celu wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska, które będą wnosiły oryginalny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych, nie przyczyniając się przy tym do pogorszenia pozostałych celów. Poza wspomnianymi już przedsięwzięciami z zakresu gospodarki cyrkularnej są to następujące cele:

  • łagodzenie zmian klimatu,
  • adaptacja do zmian klimatu,
  • zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
  • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Jakie korzyści finansowe z wdrożenia innowacji

Przedsiębiorcy zgłaszający swoje projekty w ramach drugiego etapu konkursu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zwrotne w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Po jego zrealizowaniu otrzymają ponadto bonus w postaci premii innowacyjnej, która pomniejszy kapitał pożyczki do spłaty o 20%, nie więcej niż o 10 mln złotych.

Przewidziany budżet na realizację drugiego naboru to 1 mld zł., co pozwala aplikować nawet z bardzo rozbudowanymi i kapitałochłonnymi projektami.

Co ważne, przygotowania związane ze zgłoszeniem projektu w pierwszym etapie nie muszą być kosztowne ani czasochłonne. Pierwszy etap naboru, który potrwa od 1 września do końca października polega na zgłaszaniu fiszek projektowych. Jeśli zyskają one pozytywną ocenę, w drugim etapie wnioskodawcy będą mogli złożyć kompletne wnioski o dofinansowanie. Dopiero one będą podlegały ocenie decydującej o przyznaniu dotacji – co być może dla wnioskodawcy-przedsiębiorcy będzie warunkiem kluczowym dla rozpoczęcia całego projektu.

Komunikat o ogłoszeniu drugiego naboru w programie „Innowacje dla Środowiska” wraz z całą dokumentacją i szczegółami są dostępne na stronie www.gov.pl/nfosigw

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej