Koszty uzyskania przychodu 2024 - jak liczyć? Kiedy można odliczyć koszty uzyskania przychodu?

2024-03-18 8:17
Koszty uzyskania przychodu
Autor: Szymon Starnawski

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, które poniósł podatnik na osiągnięcie przychodów oraz zabezpieczenie źródła przychodów. Definicja znajduje się w artykule 22 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tam również jest lista wyjątków, które za takie koszty nie są uznawane.

Spis treści

  1. Koszty uzyskania przychodu 2024 – umowa o pracę
  2. Koszty uzyskania przychodu w miejscu zamieszkania
  3. Koszty uzyskania przychodu poza miejscem zamieszkania
  4. Podwyższone koszty uzyskania przychodu - co to daje?
  5. Koszty uzyskania przychodu – umowy cywilnoprawne
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Koszty uzyskania przychodu 2024 – umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę koszty uzyskania przychodu to zryczałtowana kwota, która pomniejsza uzyskany za pracę przychód. Jest ustalona i nie ma potrzeby zbierania dowodów jej poniesienia, czyli rachunków, faktur itp. Jest standardowo odliczana od każdego miesięcznego przychodu uzyskanego z umowy o pracę. W przypadku więcej niż jednej umowy o pracę u tego samego pracodawcy kosztów uzyskania przychodu nie odlicza się od każdej. Bez względu na liczbę umów kwota miesięczna jest taka sama jak przy jednej umowie, ale w rozliczeniu rocznym można przyjąć wyższą kwotę niż w przypadku jednej umowy.

Stawki kosztów uzyskania przychodu są różne w przypadku, kiedy pracownik dojeżdża z tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy czy też z innej.

W przypadku jednak, kiedy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym cały miesiąc i otrzymał tylko zasiłek chorobowy, nie odlicza się kosztów uzyskania przychodów za ten miesiąc. Podobnie nie uwzględnia się ich przy za pełne miesiące zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, z tytułu ubezpieczenia wypadkowego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Koszty uzyskania przychodu w miejscu zamieszkania

To stała kwota wynosząca miesięcznie 250 zł zarówno przy jednej jak i więcej umów o pracę u tego samego pracodawcy. Przy jednej umowie w rocznym rozliczeniu jej kwota nie może przekroczyć 3000 zł, a przy dwóch lub więcej 4500 zł.

Koszty uzyskania przychodu poza miejscem zamieszkania

To stała kwota wynosząca miesięcznie 300 zł zarówno przy jednej jak i więcej umów o pracę u tego samego pracodawcy. Przy jednej umowie w rocznym rozliczeniu jej kwota nie może przekroczyć 3600 zł, a przy dwóch lub więcej 5400 zł.

Możliwe jest zastosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodu jeśli pracownik wykaże, że są wyższe od tych zryczałtowanych, a dowodem na to jest udokumentowanie ich imiennymi biletami okresowymi komunikacji kolejowej, autobusowej, promowej lub miejskiej (obejmującej tereny za miejscowością zakładu pracy).

Podwyższone koszty uzyskania przychodu - co to daje?

Dla osób pracujących na etacie podstawą opodatkowania jest dochód brutto. To kwota sumy wynagrodzeń brutto, czyli przychód pomniejszona o kwotę kosztów uzyskania przychodu. Podwyższone koszty uzyskania przychodu w przypadku, gdy miejsce zamieszkania pracownika położone jest poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy obniżają o 600 i 900 zł podstawę opodatkowania, czyli kwotę, od której płaci się podatek.

Koszty uzyskania przychodu – umowy cywilnoprawne

W przypadku umowy zlecenia koszty uzyskania przychodu stanowią 20% przychodu, a w przypadku umowy o dzieło – 50% przychodu. W przypadku umowy o dzieło koszty uzyskania przychodu mają limit 120 000 zł. Można w rozliczeniu zastosować wyższą kwotę, ale trzeba mieć dowód na to, że się ją poniosło w postaci zapłaconych rachunków, faktur, itp.

Najpiękniejsze stacje metra w Warszawie. Zobacz subiektywny przegląd

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej