Jakie są ulgi podatkowe 2023/2024? Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku

2024-03-01 7:17

Ulgi podatkowe to nie tylko kwoty, które rzeczywiście można odliczyć od podatku, ale także takie, które pomniejszają dochód oraz zwolnione z opodatkowania. Lista jest naprawdę długa, chociaż w 2024 roku nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. Jakie ulgi można zastosować w PIT za 2023?

Spis treści

 1. Ulgi a forma opodatkowania
 2. Jakie ulgi dla rodziców i opiekunów?
 3. Jakie ulgi dla różnych grup społecznych?
 4. Ulgi dla właścicieli domów i mieszkań

Ulgi a forma opodatkowania

Ze wszystkich ulg mogą skorzystać osoby rozliczające według skali podatkowej, zarówno pracujący na etat i inne umowy cywilnoprawne oraz prowadzący działalność gospodarczą. Tylko ta grupa podatników korzysta z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł.

Prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem liniowym nie mogą:

 • rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem;
 • skorzystać z ulgi prorodzinnej;
 • rozliczyć się jako samotna osoba wychowująca dziecko;
 • skorzystać z ulgi internetowej;
 • skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem nie mogą skorzystać z:

 • ulgi na dziecko,
 • ulgi dla samotnie wychowujących dziecko,
 • wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem.

Mogą, jako jedyna grupa podatników odliczyć 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych, jednak nie więcej niż 8 700 zł.

Jakie ulgi dla rodziców i opiekunów?

Ulga na dziecko to kwota w wysokości uzależnionej od liczby dzieci będących na utrzymaniu i wynosi:

 • jedno dziecko – 1112,04 zł;
 • dwoje dzieci – 2 x 1112,04 zł, czyli 2224,08 zł;
 • troje dzieci – 2 x 1112 zł + 2000,04 zł, czyli 4224,12 zł
 • czworo dzieci – 2 x 1112,04 + 2000 zł + 2700 zł, czyli 6924,12 zł
 • każde kolejne dziecko – dodatkowe 2700 zł

Przy jednym dziecku ulga przysługuje osobom, które uzyskały dochód nie przekraczający 56 000 zł i 112 000 zł przy wspólnym rozliczeniu rodziców lub opiekunów. Limit nie obowiązuje przy dwójce i więcej dzieci oraz opiece nad przynajmniej jednym dzieckiem niepełnosprawnym (również pełnoletnim, jeśli niepełnosprawność nabyło do 18. roku życia).

Ulga dla rodzin 4 plus, to zwolnienie od podatku dla rodziców i opiekunów wychowujących w roku podatkowym czwórkę i więcej dzieci. Kwota dochodu zwolniona od podatku wynosi 85 528 zł, a przy rozliczeniu ze współmałżonkiem – 171 056 zł. Stosując ulgę można dodatkowo połączyć jej wysokość z kwotą wolną od podatku, co przy rozliczeniu jednego z rodziców daje kwotę wolną 115 528 zł, a przy rozliczeniu obojga rodziców – 231 056 zł.

Ulgę dla rodzin 4 plus można połączyć z ulgą na dziecko.

Ulga dla samotnie wychowujących dziecko to podwyższona do 60 000 zł kwota zwolniona z podatku dla matki, ojca albo opiekuna prawnego. Zarobki dziecka pełnoletniego, uczącego się i pracującego nie mogą przekroczyć 19 061,28 zł

Skorzystanie z tej ulgi nie ogranicza prawa do korzystania z ulgi prorodzinnej.

Jakie ulgi dla różnych grup społecznych?

Ulga dla młodych to zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, a uzyskują przychody ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, praktyk i stażów płatnych oraz zasiłków macierzyńskich. Maksymalna kwota dochodów zwolniona z podatku wynosi 85 528 zł.

Zwolnienie dla pracujących seniorów skierowane jest do osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ale zrezygnowały czasowo z pobierania świadczeń emerytalno-rentowych i nadal pozostają aktywne zawodowo. Kwota wolna od podatku dla tej grupy osób wynosi 85 528 zł. Osoby, których wynagrodzenie przekroczy 85 528 zł mogą dodatkową skorzystać z przysługującej im ustawowej kwoty wolnej od podatku, czyli powiększyć limit zwolnienia od podatku do 115 528 zł. Dochód niepodlegający podatkowi musi pochodzić z umowy o pracę, umowy zlecenie, działalności gospodarczej lub zasiłku macierzyńskiego.

Ulga dla krwiodawców obowiązuje osoby mające potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa o regularnym oddawaniu krwi. Daje możliwość odliczenie od dochodu kwoty jego 6%.

Ulga dla dawców osocza dla osób z zaświadczeniem ze stacji krwiodawstwa. Można odliczyć 350 zł za 1 litr osocza, maksymalnie 8750 zł.

Ulga rehabilitacyjna to odpis od dochodu dla osób niepełnosprawnych, mających na utrzymaniu niepełnosprawnego lub tych, którzy ponieśli wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania codziennych czynności, np., sprzęt rehabilitacyjny, poprawiający komfort życia. W przypadku upieki nad osobą niepełnosprawną obowiązuje limit jej dochodu, który nie może przekroczyć 19 061,28 zł. Wymagane są dokumenty i świadectwa o niepełnosprawności lub wskazania do świadczeń rehabilitacyjnych i potrzeby korzystania ze sprzętu poprawiającego komfort życia. Wydatki na te cele podzielone są na nielimitowane z odpisaniem od dochodu 100% kosztów oraz limitowane umożliwiające odliczenie kwoty od ustalonego limitu górnego lub dolnego.

Spośród długiej listy do wydatków nielimitowanych zalicza się zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji czy przejazdy odpłatnymi środkami transportu na rehabilitację i leczenie.

Do wydatków limitowanych zalicza się zakup leków. Odliczyć można tylko różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi w danym miesiącu na leki a kwotą 100 zł. Należy do nich także ustalona kwota odliczenia 2 280 zł na:

 • zakup pieluchomajtek, podkładów, chłonnej bielizny,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy oraz niepełnosprawnych z I grupą inwalidztwa,
 • utrzymanie psa przewodnika,
 • używanie prywatnego samochodu osobowego, własności osoby niepełnosprawnej lub osoby utrzymującej taką osobę (także dziecko).

Ulgi dla właścicieli domów i mieszkań

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia przez właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków kosztów poniesionych na poprawę ich bilansu energetycznego. Mogą to być koszty na materiały budowlane, urządzenia i systemy grzewcze i wentylacyjne oraz usługi budowlane i montażowe. Ich lista znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. Ulga dotyczy prac termomodernizacyjnych, które będą zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek. Nie można odliczyć wydatków zaliczonych do kosztów już rozliczonych w inny sposób lub na które zostało udzielone dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i innych tego typu.

Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania (dochodu, przychodu) maksymalnej kwoty 53 000 zł a nawet podwojonej jej wartości 106 000 zł jeśli współmałżonek będący współwłaścicielem również ponosił wydatki. Odliczenia kwoty można dokonać w ciągu sześciu kolejnych lat.

Ulga mieszkaniowa pozwala odliczyć od podatku dochodowego wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe. Dotyczy osób, które w ciągu pięciu lat od kupna domu lub mieszkania sprzedały go uzyskując dochód, czyli różnicę pomiędzy ceną kupna a sprzedaży. Jeśli pieniądze ze sprzedaży takiej nieruchomości zostaną zainwestowane w budowę, rozbudowę, remont oraz wykończenie i wykończenie własnego budynku mieszkalnego, jego części lub lokalu mieszkalnego to wszystkie te wydatki można odliczyć od podatku dochodowego ze sprzedaży. Odliczenie może obejmować także koszt zakupu niezbędnego sprzętu AGD, np. kuchenki, płyty, piekarnika, zmywarki, pralki czy systemu oświetlenia i trwale wbudowanych mebli, jak systemu zabudowy kuchennej czy szaf wnękowych. Odliczenia dokonuje się na formularzu PIT-39.

Ulga na zabytki to odliczenie od podstawy opodatkowania dla właścicieli lub współwłaścicieli zabytków nieruchomych (wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków) wydatków poniesionych na ich renowację i modernizację. Można odliczyć do 50% kosztów poniesionych na prace i roboty budowlane, ale nie więcej niż 500 000 zł.

Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Czytaj więcej