Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej 2023? Wyjaśniamy

2023-04-14 11:02
Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystki energetycznej 2023
Autor: gettyimages Świadectwo charakterystki energetycznej obowiązkowe od 28 kwietnia 2023. Jego wykonanie będzie dodatkowym kosztem dla właścicieli nieruchomości

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej? Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej będzie dotyczył wszystkich właścicieli i zarządców budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, zarówno nowych, jak i tych istniejących. Są jednak wyjątki. Dla jakich budynków świadectwo charakterystyki energetycznej nie będzie obowiązkowe?

Spis treści

  1. Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
  2. Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej 2023?
  3. Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?
  4. Zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej od 2024 roku

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wymiar zapotrzebowania na energię niezbędną w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem danego budynku lub części budynku.

Wyjaśnić należy, że regulacje związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej są bezpośrednim następstwem wprowadzenia regulacji unijnych w zakresie regulacji energetycznych. Państwa członkowskie zobowiązały się do wdrożenia wewnętrznych przepisów krajowych, które odpowiadać będą wymogom, jakie stawia przed każdym z państwa członkowskich Unia Europejska w zakresie charakterystyki energetycznej.

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009) indywidualnego czy wielorodzinnego. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje w odniesieniu do których, nie będzie wymagane sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku w art. 3 ust. 4 ustawy. 

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej 2023?

Podążając za wskazaniem ustawodawcy, należy wskazać, że sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej nie będzie wymagane w odniesieniu do:

  • budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840);
  • budynków używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej (m.in.: kościoły, katedry, bazyliki etc.);
  • budynków przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • budynków mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²;
  • budynków gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m²rok). W tym miejscu należy wyjaśnić, czym w rozumieniu przepisów prawa jest gospodarstwo rolne, gdyż okoliczność ta często budzi uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Zgodnie z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) – za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

W odniesieniu do powyższych budynków nie istnieje obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Dodać należy w tym miejscu, że analogicznie, gdy nie sprzedajemy oraz nie wynajmujemy budynku, wówczas nie będzie wymagane sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wydane świadectwo charakterystyki energetycznej zachowuje swoją ważność przez 10 lat od momentu jego sporządzenia. Ważnym jest podkreślenie, że ustawodawca wprost traktuje tu o momencie sporządzenia, nie zaś momencie jego przekazania – co jest niezwykle istotne z punktu widzenia obliczania czasu niezbędnego do jego kolejnego wykonania w przypadku np. nabywców nowego lokalu mieszkalnego, kiedy to data sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej będzie inna niż data np. zakupu lokalu mieszkalnego u notariusza.

W sytuacji, gdy w ciągu trwania 10 lat ważności świadectwa charakterystyki energetycznej, dokonane została roboty budowlano-instalacyjne, które wpływają na charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku, wówczas należy bezwzględnie wykonać nowe świadectwo charakterystyki energetycznej. Powyższe wynika z regulacji przewidzianej przez ustawodawcę w art. 14 ust. 2 ustawy.

Nowe świadectwo charakterystyki energetycznej ponownie będzie ważne przez 10 lat od momentu jego sporządzenia. Wskazać należy, że dochodzi tu do sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej, nie zaś do zaktualizowania obowiązującego świadectwa charakterystyki energetycznej, co ma bezpośredni wpływ na rozpoczęcie od nowa terminu ważności nowego dokumentu.

Zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej od 2024 roku

Wyjaśnić należy, że docelowo już od 2024 r. planowany jest do wprowadzenia obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich właścicieli i zarządców budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Obowiązek ten będzie obejmować zarówno właścicieli nowych nieruchomości oraz tych już istniejących.

Wyraźnie widoczne jest konsekwentne dążenie do sukcesywnego zwiększania ilości budynków o niskim zużyciu energii, co należy ocenić wysoce pozytywnie. Wzrost zapotrzebowania na usługi związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej wiązać się będzie również z większą niż dotychczas konkurencją w tym zakresie, co powinno przyczynić się korzystniejszych cen za realizację tego typu usług. Dodatkowo należy podkreślić, aby wnikliwie weryfikować podmioty, które oferują tego typu usługi. Istotnym jest sprawdzenie, czy dany podmiot posiada wymagane uprawnienia do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, czy jest wpisany na listę uprawnionych podmiotów etc. zgodnie z art. 17 i 18 ustawy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Może zainteresuje Cię także:

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej