Długoterminowa Strategia Renowacji - rząd przyjął projekt renowacji budynków w Polsce

2022-02-23 14:11
Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków
Autor: Getty Images Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków to szereg wytycznych w zakresie wsparcia renowacji budynków w Polsce

Polska przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Zawarto w niej szereg wytycznych w zakresie wsparcia renowacji budynków w kraju, które mają poprawić efektywność energetyczną budynków, jakość powietrza oraz przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2. Wraz z rozwojem strategii, będzie rosło zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny termomodernizacji budynków. Dowiedz się więcej na temat Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków w Polsce.

Spis treści

  1. Czym jest Długoterminowa Strategia Renowacji?
  2. Jak ma przebiegać termomodernizacja budynków w Polsce wg DSR?
  3. Na jakiej podstawie opracowano Długoterminową Strategię Renowacji?
  4. Co zmieni Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków w Polsce?

Czym jest Długoterminowa Strategia Renowacji?

Długoterminowa Strategia Renowacji (DSR) ma na celu poprawę efektywności energetycznej sektora budowlanego. To szereg wytycznych w zakresie wsparcia renowacji budynków w Polsce. Dokument określa niezbędne działania, które pozwolą osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i niskoemisyjność budynków w Polsce w perspektywie do 2050 roku.

Zgodnie z założeniami DSR, polskie budynki do 2050 roku mają być modernizowane równolegle z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Chodzi m.in. o wymianę najbardziej emisyjnych źródeł ciepła w celu poprawy jakości powietrza. Przypominamy, że aktualnie trwa spis źródeł ciepła.

Czytaj też:

Jak ma przebiegać termomodernizacja budynków w Polsce wg DSR?

Zgodnie z założeniami Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków zaplanowano:

  • termomodernizację 236 tys. budynków rocznie w latach 2020-2030,
  • 271 tys. budynków rocznie - w latach 2030-2040, 
  • 244 tys. budynków rocznie - w latach 2040-2050.

Reasumując, zgodnie ze strategią DSR do 2050 roku planowane jest przeprowadzenie około 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych.

Strategia zakłada średnie roczne tempo termomodernizacji na poziomie ok. 3,8% przy założeniu, że do 2050 roku 65% budynków osiągnie wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/m²·rok.

Na jakiej podstawie opracowano Długoterminową Strategię Renowacji?

Zanim powstał dokument dotyczący strategii renowacji budynków, odbył się przegląd wszystkich budynków w Polsce, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wynika z niego, że w Polsce znajduje się 14,2 mln budynków, z czego niemal 40% to budynki mieszkalne jednorodzinne. Znaczna część budynków, to obiekty o niskiej efektywności energetycznej, wymagające termomodernizacji.

Dane wskazują na duże zróżnicowanie efektywności energetycznej budynków - budynki oddawane do użytku w XXI w. charakteryzują się relatywnie wysoką efektywnością energetyczną, ale te starsze mają bardzo duże zapotrzebowaniem na energię i wymagają termomodernizacji. Dotyczy to w szczególności budynków jednorodzinnych, dla których podstawowym źródłem ciepła są kotły na paliwa stałe.

Co zmieni Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków w Polsce?

Chodzi głównie o szybki wzrost ilości płytkiej termomodernizacji ze stopniowym rozwojem termomodernizacji głębokiej w perspektywie do 2030 roku.

Płytka termomodernizacja polega przede wszystkim na wymianie wysokoemisyjnego źródła ciepła, jakim jest np. kocioł na węgiel tzw. kopciuch, na ekologiczne urządzenie. Aktualnie, w ramach Rządowego Programu Czyste Powietrze, można skorzystać z dopłat do wymiany źródła ciepła. 

Głęboka termomodernizacja, czyli bardziej kompleksowa, gdzie budynek spełnia obowiązujące wymagania w zakresie standardu energetycznego dla nowych obiektów. Wiąże się ona z koniecznością poczynienia dodatkowych działań, tj. ocieplenie budynku, wymiana okien czy również, zamontowanie ekologicznego źródła ciepła.

Program DSR zakłada, że udział głębokiej termomodernizacji będzie stopniowo rósł przy jednoczesnym stosowaniu etapowej termomodernizacji budynków. To umożliwi wsparcie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania.

Długoterminowa Strategia Renowacji w Polsce ma znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w najbliższych latach i umożliwić powszechne stosowanie głębokiej termomodernizacji budynków w kolejnych dekadach.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii czytamy, że "strategia ma służyć efektywnemu kosztowo przekształceniu krajowego zasobu budowlanego w budynki o niemal zerowym zużyciu energii".

Ciekawe

W Polsce działają publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie. Należą do nich programy tj: Stop Smog, Czyste Powietrze, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz fundusze europejskie.

Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków zostanie przedłożona Komisji Europejskiej w lutym 2022. Dokument jest efektem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem branży budowlanej, samorządów i podmiotów publicznych.

Przygotowanie DSRB wynika z art. 2a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. L 153 z 18.6.2010, s.13, z późn. zm.).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej