Kara za wycięcie drzewa 2024 - jaka kara za wycięcie drzewa bez pozwolenia?

2024-03-19 14:09
Kara za wycięcie drzewa 2024
Autor: Andrzej Szandomirski Za wycięcie drzewa na działce bez pozwolenia grożą wysokie kary

Kary za wycinkę drzew, ale także krzewów nakładane są wówczas, gdy zostanie ona przeprowadzona bez wymaganego pozwolenia lub też bez zgody właściciela nieruchomości. Wysokość kar zależy m.in. od gatunku drzewa i grubości pnia. Jakie kary grożą za nielegalną wycinkę drzew? Zapłacić można dużo!

Spis treści

 1. Kiedy grozi kara za wycięcie drzewa?
 2. Kto nakłada kary za wycięcie drzew?
 3. Jak obliczyć karę za wycięcie drzewa?
Jak wybrać właściwe rośliny do ogrodu?

Kiedy grozi kara za wycięcie drzewa?

W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego pozwolenia lub bez zgody właściciela nieruchomości grozi administracyjna kara pieniężna, ale nie tylko. Kara nakładana jest również w przypadku:

 • zniszczenie drzewa lub krzewu,
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu,
 • usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.

Kara za wycinkę drzewa lub krzewu wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa zgodnie z prawem, czyli z pozwoleniem na wycinkę drzew. Jeśli wycinka drzew lub krzewów jest zwolniona z obowiązku opłaty, to urząd ustala taką jej wartość, która byłaby ponoszona, gdyby takiego pozwolenia nie było. Karę za wycinkę drzew trzeba zapłacić w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym zapadła decyzja w jej sprawie. W przypadku niezapłacenia kary, naliczane są odsetki. Kara przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Kto nakłada kary za wycięcie drzew?

Kary za wycinkę drzew, krzewów bez pozwolenia nakłada w formie decyzji:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • starosta - w przypadku nieruchomości będących własnością gminy,
 • marszałek województwa - jeśli dotyczy to nieruchomości miasta na prawach powiatu. 

Masz problem z drzewem na działce? Przeczytaj też:

Jakie kary za wycinkę drzew?

Kary za wycinkę drzew bez pozwolenia stanowią dwukrotna wartość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek obowiązujących na dany rok, podanych w obwieszczeniu Ministra Środowiska w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak obliczyć karę za wycięcie drzewa?

Żeby obliczyć karę za wycięcie drzewa, trzeba najpierw dowiedzieć się, ile kosztowałoby wycięcie drzewa z pozwoleniem - kara jest bowiem dwukrotnością tej wartości. 

Stawki opłat za wycinkę zostały podzielone na 5 różnych grup, w zależności od gatunku drzewa. Wysokość stawki uzależniona jest również od obwodu pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm, przy czym wyodrębnione są jedynie dwie wielkości takiego obwodu pnia drzewa, od których zależy wysokość opłaty: do 100 cm oraz od 101 cm.

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła -z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni wszystkie pozostałe gatunki drzew
do 100 12 zł 25 zł 55 zł 170 zł 25 zł
od 101 15 zł 30 zł 70 zł 210 zł 30 zł

Przykładowo, wycięliśmy bez pozwolenia sosnę o grubości pnia 90 cm. Opłata za wycięcie drzewa zgodnie z prawem wyniosłaby 90 x 25 = 2250 zł.

Kara za bezprawne pozbycie się brzozy to dwukrotność tej kwoty, czyli 4500 zł.

Trzeba wiedzieć:

 • jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, urząd ustali dane do wyliczenia kary pieniężnej na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego – powiększając ją o 50%,
 • jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, urząd ustali obwód do wyliczenia kary pieniężnej, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%,
 • jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, urząd przyjmie ją na podstawie informacji zebranych w trakcie postępowania administracyjnego,
 • w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego lub bez szansy na przeżycie, przewróconego albo złamanego, urząd obniży karę pieniężną o 50%.

Jeśli drzewa lub krzewy zostały wycięte lub zniszczone w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, urząd nie powinien wymierzyć kary pieniężnej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej