Jaki podatek od wynajmu mieszkania 2023? Od jakiej kwoty płaci się podatek? Jak zapłacić?

2023-08-09 13:59
Podatek od najmu 2023 - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ile kiedy płacić PIT-28
Autor: getty images W przepisach podatkowych dotyczących najmu w ostatnim czasie zachodzą ciągłe zmiany, a podatek trzeba regularnie płacić nawet wynajmując pokój studentowi

Wynajmujesz mieszkanie lub pokój? Musisz zapłacić podatek. Jak rozliczać podatek od najmu w 2023? Wyjaśniamy zmiany w przepisach, które weszły w tym roku. Jak płacić podatek od wynajmu mieszkania, by nie mieć kłopotów z fiskusem? Od jakiej kwoty płaci się podatek od wynajmu mieszkania?

Spis treści

  1. Podatek od wynajmu mieszkania 2023: co trzeba wiedzieć o ryczałcie od przychodów?
  2. Jak wyliczyć podatek od wynajmu mieszkania? Jak zapłacić?
  3. Podatek od wynajmu mieszkania - co z rocznym PIT za 2023?

Jeśli wynajmowaliśmy mieszkanie czy pokój, np. studentowi od października, musieliśmy przede wszystkim wybrać formę opodatkowania najmu i poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego. Od 2023 roku jest inaczej.

Podatek od wynajmu mieszkania 2023: co trzeba wiedzieć o ryczałcie od przychodów?

Przychodem z prywatnego najmu jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu najmu. Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze. Jednak przychodem z najmu nie są ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (np. opłaty związane z lo­kalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, abonament za istniejące w tym lokalu media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatu zainstalowanego w wynaj­mowanym lokalu, wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy), gdy z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Z kolei dla podatnika VAT uzyskującego przychody z najmu, przychodem jest kwota otrzymanego czynszu po pomniejszeniu o należny VAT.

Trzeba też wiedzieć, że przychód z tytułu wynajmu powstaje, gdy faktycznie otrzymasz do dyspozycji pieniądze (wartości pieniężne), a także świadczenia w naturze.

Natomiast podatek - ryczałt, płaci się  od przychodu "brutto", czyli nie pomniejsza się go o koszty uzyskania przychodu jak jest w przypadku podatku od dochodów osób fizycznych - PIT, z którego przy rozliczaniu najmu od 2022 r. można korzystać tylko wtedy, gdy najem jest formą działalności gospodarczej.

Jak wyliczyć podatek od wynajmu mieszkania? Jak zapłacić?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi:

  • 8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł oraz
  • 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Od 1 lipca 2023 nastąpiła zmiana przepisów (ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2023), zgodnie z którą, w przypadku osiągania przychodów z najmu przez mał­żonków, kwota 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oblicza się i wpłaca co miesiąc - lub co kwartał, o ile powiadomi się o wyborze takiego trybu urząd skarbowy - do urzę­du skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca (lub do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału za który ryczałt ma być opłacony), a za miesiąc grudzień (lub za ostatni kwartał 2023 roku) do końca lutego 2024 roku.

Teraz o wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu można poinformować w zeznaniu rocznym (PIT-28), składanym za rok podatkowy, w którym stosowało się kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

Podatek od wynajmu mieszkania - co z rocznym PIT za 2023?

Przychody z prywatnego najmu rozlicza się w zeznaniu rocznym PIT-28.

Uzyskiwanie przychodów z najmu nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym także z prywatnego najmu, nie łączy się z przychodami (dochodami) podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach (według skali podatkowej), rozliczanych rocznie w PIT-36 lub PIT-37.

Uzyskany przychód można w PIT-28 pomniejszyć o przysługujące odliczenia, np. z ty­tułu zapłaconych składek na własne ubezpieczenie społeczne, do­konanych darowizn, wydatków rehabilitacyjnych. Wydat­ków tych nie można jednak odliczyć, jeżeli zostały już raz odliczone (np. zapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne) od innego dochodu opodatkowanego według skali podatkowej.

Podatek - ryczałt miesięczny, kwartalny lub z rozliczenia rocznego należy  wpłać na swój mikrorachunek podatkowy. Tworzy go administracja skarbowa. Numer własnego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić korzystając z generatora na stronie internetowej  lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej