E-faktura czym jest? Rząd ma projekt ustawy o e-fakturze

2021-09-07 13:03
e-faktura
Autor: Ministerstwo Finansów E-faktura to, wg zapewnień Ministerstwa Finansów, szereg korzyści dla biznesu. To szybsze i bezpieczniejsze rozliczenie obrotu między firmami, a także realna poprawa ich płynności, przedsiębiorcy wystawiający e-faktury otrzymają szybciej zwrot podatku VAT - twierdzi widoczny na zdjęciu Jan Sarnowski, wiceminister finansów

E-faktura to kolejny mechanizm rozliczeń wprowadzany przez Ministerstwo Finansów w ramach cyfryzacji administracji finansowej i podatkowej. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która reguluje również mechanizm e-faktury. Od kiedy e-faktura będzie obowiązkowa?

Spis treści

 1. Czym jest e-faktura?
 2. Cel wprowadzenia e-faktury
 3. Od kiedy e-faktura
 4. E-faktura – projekt ustawy

Czym jest e-faktura?

E-faktura, nie mylić z fakturą wystawianą już dzisiaj drogą elektroniczną, to rodzaj faktury elektronicznej, wystawianej lub otrzymywanej za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur – Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).

Po pierwsze, e-faktura to kolejny etap cyfryzacji usług administracyjnych. Po drugie, e-faktura ma przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego i zminimalizować nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Ministerstwo Finansów jest zdania, że e-faktura będzie narzędziem, dzięki któremu szybciej będą identyfikowani oszuści podatkowi, zwłaszcza karuzele VAT. E-faktura ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy dostęp do dokumentów.

Cel wprowadzenia e-faktury

Warto wspomnieć, że Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza e-fakturę. Takie rozwiązanie wprowadziły Hiszpania, Portugalia i Włochy, Francja wyznaczyła termin na rok 2023. Polskie przepisy zostały oparte głównie na wzorcu włoskim, gdzie e-fakturę udostępniono już w roku 2017 i po okresie przejściowym jest tam obowiązkowa od roku 2019.

Cele wprowadzenia e-faktury są zasadne, ale jak zwracają uwagę eksperci, trudno się oprzeć wrażeniu, że e-faktura będzie kolejnym narzędziem Ministerstwa Finansów do kontroli rozliczeń podatków. Organy podatkowe będą dysponować dokładniejszymi danymi o obiegu faktur w gospodarce. A to niesie wiele niewiadomych. Jak np. będą transferowane dane pomiędzy centralnym Krajowym Systemem e-faktur (KSeF) a systemami rozliczeniowymi podatników? Kto ponosi odpowiedzialność za archiwizację dokumentów i ewentualną ich utratę? Kto odpowiada za problemy techniczne systemu czy też za błędy osób wystawiających faktury? Ponadto, wystawiający e-faktury będą musieli korzystać z systemu informatycznego, nad którym nie mają kontroli (np. nie mogą go sami zabezpieczyć przed wyciekiem danych czy atakami hakerów). To część komentarzy zgłoszonych podczas konsultacji. Ministerstwo Finansów zapewnia, że przyjęty przez rząd pod koniec sierpnia 2021 projekt ustawy uwzględnia uwagi zgłoszone podczas konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami.

Od kiedy e-faktura

Ustawa o e-fakturze ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022. Jednak już od października 2021 Ministerstwo Finansów planuje dobrowolny okres próbny (pilotażowy) dla mechanizmu e-faktur.  przewidziany okres na testowanie mechanizmu e-faktury przez przedsiębiorstwa. W roku 2022 korzystanie z e-faktury będzie dobrowolne, e-faktura ma być obowiązkowa dla wszystkich od stycznia 2023. W okresie przejściowym e-faktura będzie działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. 

E-faktura – projekt ustawy

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają uprościć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów finansowo-podatkowych. Kolejnym celem jest oczywiście uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT.

Najważniejsze wprowadzone rozwiązania to:

 • Standaryzacja procesu fakturowania.
 • Warunkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest posiadanie uprawnień do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych.
 • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury.
 • Podatnikom wystawiającym w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane, z pewnymi zastrzeżeniami, będzie przysługiwać preferencja w postaci skróconego z 60 do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT.
 • Dla podatników, którzy nie są osobami fizycznymi i nie mają możliwości uwierzytelnienia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym oraz unikalnym lub wygenerowanym przez KSeF tokenem – wprowadzono możliwość nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF przez złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z systemu.
 • E-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.
 • Każdy podatnik, poprzez indywidualne konto w systemie KSeF, będzie mógł wystawić fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.
 • Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji przez okres 10 lat. W KSeF, to administracja podatkowa zapewnia przez 10 lat przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur.

Jeszcze dwa lata temu (2019) faktury elektroniczne przyjmowało i wystawiało 75% firm, reszta pozostała przy tradycyjnej formie papierowej. Obecnie rozliczenie przy pomocy faktur elektronicznych jest już codzienną praktyką, ale wynika ona z powszechnego obowiązku elektronicznego raportowania plików JPK. Tym samym łatwiejsze powinno być przejście na system e-faktur. 

Do e-faktur będą miały zastosowanie regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych. Nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur, ponieważ nie będzie istniała możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej za pośrednictwem KSeF. 

W związku z planowanym uruchomieniem Krajowego Systemu e-Faktur Ministerstwo Finansów udostępniło  roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury, żeby ułatwić czy zainicjować dostosowanie systemów informatycznych przedsiębiorców do innowacji. Warto zajrzeć na tę stronę...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej