Dostaniesz wyższą emeryturę o kilkaset złotych, jeśli wniosek złożysz w lipcu. ZUS wyjaśnia

2023-07-26 5:41
Emerytura w lipcu - wyższe świadczenie niż wyliczone w czerwcu
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Schemat waloryzacji składek emerytalnych sprawia, że najmniej korzystnym terminem na składanie wniosku o emeryturę jest czerwiec, za to dużo można zyskać w lipcu

Lipiec to jeden z tych miesięcy w roku, w którym warto przejść na emeryturę. Dotyczy to zwłaszcza osób, które osiągają wiek emerytalny w czerwcu i chcą jak najszybciej otrzymać świadczenie. Tylko jeden miesiąc zwłoki sprawi, że emerytura, którą ZUS wyliczy od lipca będzie wyższa nawet o kilkaset złotych. Dlaczego?

Spis treści

  1. Wyższa emerytura od lipca: jak jest wyliczana
  2. Wyższa emerytura od lipca: waloryzacja 2023
  3. Odłożony wniosek o emeryturę: jakie korzyści

Wyższa emerytura od lipca? Jak wyjaśniają doradcy emerytalni ZUS, składając wniosek o emeryturę w lipcu a nie w czerwcu przyszły emeryt zyska na rocznej waloryzacji składek emerytalnych. Z dniem 1 czerwca ZUS zawsze waloryzuje kapitał zgromadzony na koncie ZUS oraz subkoncie na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Ponadto dokonuje kwartalnej waloryzacji tych składek. Szczególnie gdy inflacja jest tak wysoka jak obecnie, kapitały zgromadzone w ZUS wskutek waloryzacji rosną znacząco.

Wyższa emerytura od lipca: jak jest wyliczana

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego  kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia podawane w tabelach przez Główny Urząd Statystyczny..

Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych zasad jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego oraz zapisania na koncie w ZUS jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia emerytalnego. Staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury, ale może mieć wpływ na jej wysokość. Od 1 października 2017 r. wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury będzie wynosił 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Kwota minimalnej gwarantowanej emerytury wynosi od 1 marca 2023 r. 1 588,44 zł.

Na emeryturę można przejść w każdym miesiącu, ale zdecydowanie najmniej korzystnym na składanie wniosków o emeryturę jest czerwiec. Wynika to ze wspomnianego już schematu waloryzacji.

Jeżeli chodzi o dokumenty, które należy złożyć, to jest to uzależnione od tego czy ubezpieczony ma już ustalony kapitał początkowy , czy nie oraz czy występuje o samo ustalenie prawa do emerytury czy także o jego wypłatę. Jeśli mamy ustalony kapitał, nie musimy już składać  żadnych dokumentów dodatkowych do wniosku, jeśli chcemy ustalić samo prawo do emerytury. Jeśli natomiast chcemy ustalić prawo i wypłatę świadczenia, wówczas musimy do wniosku dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy.

Wyższa emerytura od lipca: waloryzacja 2023

W czerwcu 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzował konta ZUS przyszłych emerytów o 14,4 proc., a subkonta o 9,2 proc. Kto złożył wniosek o emeryturę w czerwcu nie skorzysta ze wzrostu podstawy do wyliczenia emerytury o te odsetki.

Na przykład osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, ZUS dopisał prawie 65 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to po waloryzacji stan konta zwiększył się o ponad 122 tys. zł.

Dodatkowo osoba składająca wniosek o emeryturę w lipcu skorzysta jeszcze z kwartalnej waloryzacji składek.

Odłożony wniosek o emeryturę: jakie korzyści

Przepisy obniżające w 2017 r. wiek emerytalny co do zasady nie zmieniły sposobu ustalania wysokości emerytury. Nadal wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego  kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia.

Z tych trzech zmiennych upływ czasu od osiągnięcia wieku emerytalnego do decyzji o skorzystaniu ze świadczenia tylko średnie dalsze trwanie życia może działać na niekorzyść – czas życia Polaków, po krótkim okresie spadku spowodowanego pandemią, bowiem cały czas się wydłuża. Ale ustalany jest raz w roku, pod koniec marca i zawsze można wybrać tablice, które obowiązywały w roku ukończenia wieku emerytalnego, jeśli dla wyliczenia wysokości świadczenia byłyby korzystniejsze.

Według ogólnych wyliczeń, przeciętnie przedłużenie okresu pracy o rok, i opóźnienie o rok przejścia na emeryturę powoduje wzrost świadczenia o ok. 8 proc.

Dzieje się tak dlatego, że wysokość emerytury obliczanej według nowych zasad zależna jest między innymi od kwoty zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego. Dłuższa aktywność zawodowa, czyli dłuższy okres opłacania składek emerytalnych powoduje, że wzrasta kwota składek zapisanych na indywidualnym koncie danego ubezpieczonego, a tym samym wzrasta  wysokość przyszłej emerytury. Ponadto  należy pamiętać, że to co zgromadziliśmy w ramach kapitału początkowego, składek zapisanych na koncie i  środków na subkoncie podlega kolejnym waloryzacjom, co też korzystnie powinno wpływać na wysokość emerytury. W przypadku późniejszego przejścia na emeryturę, ulegnie też skróceniu średnie dalsze trwanie życia, przez które dzielimy kapitał początkowy, i składki zgromadzone w ZUS.

Same matematyczne zasady wskazują więc, że emerytura powinna być wyższa. O ile wzrośnie świadczenie w indywidualnych przypadkach, najlepiej wyliczy doradca wykorzystując kalkulator emerytalny. Można to zrobić osobiście na stronie internetowej ZUS, ale tam łatwo  precyzyjne wyliczenie otrzymamy tylko jeśli odkładamy przejście nie emeryturę o miesiące w danym roku a nie o kolejne lata.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej