Dopłaty do gazu i prądu dla firm energochłonnych - ruszyło składane wniosków. Firmy mają tylko 14 dni

2023-02-10 6:08
Ruszyło składanie wniosków o dopłaty do gazu i prądu dla firm energochłonnych
Autor: NFOŚiGW Wnioski o dopłaty do gazu i prądu można składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków o dofinansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9 lutego rozpoczął przyjmowanie wniosków o dopłaty do gazu i prądu w ramach programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Do rozdysponowania w programie przeznaczono ponad 5 miliardów złotych. O pomoc mogą wnioskować przedsiębiorstwa z branż, które są szczególnie narażone na wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego. Rząd zakłada, że ze wsparcia skorzysta ponad 1000 firm, w tym przede wszystkim średnie i duże.

Zobacz też: Będzie dofinansowanie do gazu dla małych firm rodzinnych. Wchodzi od 1 kwietnia 2023

Dofinansowanie firm z sektorów energochłonnych

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorstwom spełniającym łącznie następujące warunki:

  • prowadzą działalności energochłonną w sektorach sklasyfikowanych jako szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu. tj. co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską;
  • koszty nabycia przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji w 2021 roku lub w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku stanowi łącznie nie mniej niż 6% jego wartości produkcji.

Jaka wysokość dopłat dla firm energochłonnych?

Budżet programu to ponad 5 mld zł.

Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii, wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem średniej ceny z 2021 r.

Maksymalna kwota wsparcia w ramach grupy kapitałowej wynosi równowartość 4 milionów euro. Dodatkowo w przypadku obniżenia wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% w 2022 roku kwota wsparcia może wzrosnąć do równowartości 50 milionów euro. 

Do kiedy składanie wniosków?

W czwartek 9 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków. Przedsiębiorcy mają 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków, to jest do dnia 22 lutego 2023. Wnioski będą podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Gdzie składać wnioski o dopłaty?

Wnioski o pomoc należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny na stronie GWD - gwd.nfosigw.gov.pl.

Trzeba założyć konto w systemie i zapoznać się z jego funkcjonalnością, tak aby jak najszybciej przygotować i wysłać wniosek. Dodatkowo NFOŚiGW udostępnił wzór wniosku o wsparcie oraz narzędzia pomocnicze tj. Kalkulatory wysokości kosztów kwalifikowanych, oraz kalkulator kwoty pomocy.

Kiedy wypłata pieniędzy dla firm?

Wypłata pomocy nastąpi w ciągu 38 dni od rozpoczęcia naboru.

Może zainteresuje Cię także:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej