Dla kogo dodatek węglowy w bloku mieszkalnym. Czy każdej rodzinie przysługuje 3000 zł?

2022-08-29 13:31

Zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym, przysługuje on każdemu gospodarstwu domowemu. W przypadku bloku mieszkalnego ogrzewanego węglem obowiązuje ta sama zasada. Czy to oznacza, że każda rodzina mieszkająca w bloku może złożyć wniosek o dopłatę na węgiel? Czy najemcom również należy się 3000 zł. Wyjaśniamy.

Spis treści

  1. Dla kogo dodatek węglowy w bloku?
  2. Czy trzeba być właścicielem mieszkania, żeby dostać dopłatę do węgla?
  3. Czy najemca ma prawo do wypłaty świadczenia?

Dla kogo dodatek węglowy w bloku?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, jedo- lub wieloosobowym, które węgiel wykorzystują jako główne źródło ogrzewania. A w myśl ustawy przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Oznacza to, że do wypłaty świadczenia w wysokości 3000 zł ma prawo każda rodzina mieszkająca w bloku, w którym jest centralne źródło ogrzewania oparte na jednym, wspólnym źródle ciepła (węgiel do kotłowni kupowany jest np. w ramach wspólnoty mieszkaniowej). Każde z tych gospodarstw powinno osobno złożyć wniosek o dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje także każdemu gospodarstwu domowemu, które zamieszkuje budynek wielorodzinny i korzysta z własnego źródła ogrzewania na węgiel znajdującego się w mieszkaniu, jak chociażby z pieca kaflowego czy kozy.

Ministerstwo dodaje też, że jeśli kotłownię bloku mieszkalnego obsługuje firma zewnętrza, dodatek węglowy jej nie przysługuje.

Czy trzeba być właścicielem mieszkania, żeby dostać dopłatę do węgla?

Aby dostać dodatek węglowy, nie trzeba być właścicielem czy współwłaścicielem mieszkania. Nie trzeba być nawet zameldowanym pod adresem, który podaje się we wniosku o dodatek do węgla.

Czy najemca ma prawo do wypłaty świadczenia?

Osoba, która wynajmuje mieszkanie w bloku ogrzewanym węglem także może ubiegać się o wypłatę świadczenia.

W każdym przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest wcześniejsze zgłoszenie lub wpisanie źródła ciepła do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. O tm, jak to zrobić, piszemy poniżej:

Pamiętajmy, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Art. 233 par. 6 Kodeksu karnego informuje, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej