Certyfikacja w branży budowlanej 2022. Dowiedz się więcej o projekcie certyfikacji firm wykonawczych

2022-01-10 14:57
Certyfikacja w branży budowlanej 2022
Autor: Getty Images Certyfikacja w branży budowlanej ma znieść konieczność składania wielu dokumentów, np. zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami lub składkami ZUS, w procesie uczestnictwa w zamówieniach publicznych

Certyfikacja w branży budowlanej 2022 ma ograniczyć ilość wymogów administracyjnych, z którymi firmy wykonawcze borykają się, w przypadku postępowań o zamówienia publiczne. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiada, że w styczniu 2022 roku ruszą konsultacje zielonej księgi certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Na czym będzie polegał nowy mechanizm certyfikacji i kiedy wejdzie w życie?

Spis treści

  1. Po co certyfikaty dla firm wykonawczych?
  2. Dwa rodzaje certyfikatów dla firm wykonawczych
  3. Dla kogo projekt certyfikacji?
  4. Kiedy projekt certyfikacji wejdzie w życie?
  5. Certyfikaty dla firm – dlaczego warto je mieć?

Po co certyfikaty dla firm wykonawczych?

Chodzi o to, aby firmy, które będą chciały wziąć udział w postępowaniu o zamówienie publiczne, miały mniej formalności administracyjnych do spełnienia. Uzyskanie odpowiedniego certyfikatu umożliwi wykonawcy posługiwanie się nim, w celu pozyskania nowych zamówień publicznych.

Certyfikacja to nic innego, jak jednorazowe zebranie dokumentów, tj. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, informacje z KRK i korzystanie z dokumentu przez cały okres jego ważności. To tzw. standaryzacja postępowań, która ma za zadanie wspierać lokalne zasoby oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Znosi ona konieczność gromadzenia wielu dokumentów i składania ich za każdym razem, w przypadku kolejnych postępowań.

Ważne

W przypadku wprowadzenia certyfikacji, zamawiający nie będą zobowiązani do żądania złożenia stosownego certyfikatu. Wybór formy certyfikacji, czy też działania na dotychczasowych warunkach, będzie zawsze decyzją wykonawcy. Rozwiązanie w postaci certyfikatu będzie jedynie dodatkową możliwością, a nie na zastąpieniem dotychczasowych zasad, nowymi.

Dwa rodzaje certyfikatów dla firm wykonawczych

Według zapowiedzi, wykonawca będzie mógł uzyskać dwa rodzaje certyfikatów pomocnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

  • pierwszy, będzie służył do wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na dostawy, usługi i roboty budowlane (np. brak zaległości podatkowych, niekaralność),
  • drugi, będzie przeznaczony wyłącznie na potrzeby zamówień na roboty budowlane (w przyszłości może nastąpić rozszerzenie zakresu certyfikacji na pewne usługi oraz dostawy), będzie służyć do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. dysponowanie odpowiednim doświadczeniem, personelem, sprzętem.

Dla kogo projekt certyfikacji?

Projekt zmian w przepisach skierowany jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, czyli zamawiających oraz wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz sektora budowlanego.

Mechanizm certyfikacji funkcjonuje w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, np. w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, na Węgrach i w Czechach.

Kiedy projekt certyfikacji wejdzie w życie?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii planuje, że przygotowanie projektu oraz przeprowadzenie procesu legislacyjnego odbędzie się w 2022 roku, a zakładana data wejścia w życie certyfikacji to 2023 rok.

Certyfikaty dla firm – dlaczego warto je mieć?

Odpowiedni certyfikat zwiększa szanse firmy na zbudowanie pozycji w danym segmencie rynku. Dokument taki świadczy o tym, że firma jest m.in. wiarygodna, odpowiedzialna, sumienna, spełnia wysokie standardy jakości, dlatego warto jej zaufać. Z certyfikatem łatwiej pozyskiwać nowych klientów i współpracować z nimi biznesowo.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej