Wpis do CEIDG tylko online. Nowelizację ustawy o CEIDG przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii

2022-09-20 15:51
Firma rejestracja w CEIDG
Autor: Shutterstock Dzisiaj już można założyć firmę nie wychodząc z domu, o ile zarejestrujesz ją w CEIDG przez internet. Za dwa lata będzie to jedyna możliwość. Nie będzie możliwości składania wniosków papierowych podczas rejestracji firmy w CEIDG

CEIDG to oficjalny skrót Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spis dotyczy przedsiębiorców o statusie osoby fizycznej i zawiera wiele informacji identyfikujących firmę. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało nowelizację ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, która będzie kolejnym krokiem do pełnej cyfryzacji. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Spis treści

 1. Ustawa o CEIDG - będzie nowelizacja
 2. Czym jest CEIDG
 3. Wpis do CEIDG
 4. Wniosek CEIDG
 5. CEIDG a Biała Lista
 6. Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe?

Ustawa o CEIDG - będzie nowelizacja

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało nowelizację ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Chodzi przede wszystkim o zmiany prowadzące do pełnej cyfryzacji procedur związanych z założeniem i prowadzeniem firmy. Do 19 października 2022 potrwają konsultacje społeczne.

Najważniejsze, proponowane zmiany:

 • usprawnienie funkcjonowania spółek cywilnych - utworzenie „jednego okienka” dla rejestracji spółki cywilnej, czyli zastąpienie osobnych wniosków do urzędu skarbowego, GUS i ZUS jednym wnioskiem zintegrowanym
 • pełna cyfryzacja zakładania działalności gospodarczej na Biznes.gov.pl tj.  odejście od składania wniosków papierowych podczas rejestracji firmy w CEIDG, przy zachowaniu wsparcia Centrum Pomocy Przedsiębiorcy
 • wzmocnienie i usprawnienie jednego okienka CEIDG - pełniejsza integracja z innymi rejestrami publicznymi oraz publikacja danych na temat spółki cywilnej w rejestrze CEIDG, a także stworzenie możliwości pobrania zaświadczenia elektronicznego spółki czy rozszerzenie CEIDG o wizualizację danych adresowych z wykorzystaniem geoportalu
 • zmiany dla pełnomocników - ułatwienia dotyczące publikacji w CEIDG informacji o pełnomocniku, w szczególności dotyczy to pełnomocników innych niż osoby fizyczne
 • usprawnienie przepisów dotyczących syndyka, zarządcy sukcesyjnego itd.

Jak widać już za 2 lata wpisu do CEIDG dokonamy tylko i wyłącznie przez internet. Koniec z papierowymi wnioskami o wpis do CEIDG.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/docs/2/12364250/12911964/12911965/dokument575344.pdf

Czym jest CEIDG

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis o prowadzeniu działalności do CEIDG jest obowiązkowy. Zaniedbanie w tym względzie jest wykroczeniem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Wyrażenie zgody na publikację danych firmy na stronie CEIDG jest korzystne. Po pierwsze, nie potrzeba wówczas zaświadczenia potwierdzającego rejestrację firmy. Po drugie, ma się cały czas dostęp do danych, które można aktualizować. Po trzecie, firma w rejestrze CEIDG potwierdza jej wiarygodność. Wyłączeniu z publicznie dostępnych danych podlega numer PESEL przedsiębiorcy, jego data urodzenia oraz adres zamieszkania, chyba że jest taki sam jak adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Kluczowym elementem rejestru CEIDG jest wyszukiwarka. Jest ona przydatna dla podmiotów umieszczonych w rejestrze dla dokonywania korekt i dla osób poszukujących informacji o firmach. Chociaż rejestr zawiera wiele kryteriów wyszukiwania, wystarczy wpisać tylko jedno z nich, co świadczy o zaletach tej wyszukiwarki.

Aktualnie jest w nim zarejestrowanych 2,6 mln przedsiębiorców.

Wpis do CEIDG

Dokonując rejestracji w CEIDG trzeba się liczyć z podaniem wielu informacji dotyczących planowanej działalności i samego przedsiębiorcy. Warto poznać wcześniej te wymagania, szczególnie planując rejestrację poprzez internet, gdyż pewne aspekty wymagają wcześniejszych przemyśleń i ustalenia faktów (np. wymyślenie nazwy firmy, ustalenia kodu PKD dla swojej działalności, wybranie sposobu opodatkowania, termin rozpoczęcia działalności).

Oto jakich informacji wymaga prawo podczas rejestracji firmy, i w konsekwencji jakie dane są dostępne potem w wyszukiwarce CEIDG:

 • nazwa firmy przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL;
 • data urodzenia przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
 • adresy: zamieszkania, do doręczeń oraz prowadzenia działalności (oczywiście czasami będzie to jeden taki sam adres);
 • adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej;
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z PKD;
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł takie spółki;
 • dane pełnomocnika wraz z zakresem spraw, do jakich ma pełnomocnictwo;
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości i jej rodzaju lub o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej lub o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do bazy CEIDG;
 • informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Wniosek CEIDG

Konto użytkownika ceidg.gov.pl w grudniu 2021 zostało zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Kreator wniosku zastąpił elektroniczny formularz CEIDG-1. Kreator wniosku, krok po kroku, prowadzi przez pytania dopasowane do konkretnej sprawy i prosi o uzupełnienie danych. Na podstawie  odpowiedzi system tworzy wniosek do CEIDG.

Kreatory wniosków dostępne są na stronie Biznes.gov.pl. Na starej stronie ceidg.gov.pl kafelek: „Złóż wniosek CEIDG” przekieruje od teraz do e-usług na Biznes.gov.pl. Podobnie jest z wnioskiem o zmianę danych w CEIDG, zawieszenie, wznowienie albo zamknięcie firmy.

Od grudnia 2021 roku nie jest także możliwe zalogowanie się do konta użytkownika ceidg.gov.pl. Funkcje dotychczasowego konta przejęło Konto Przedsiębiorcy, czyli konto użytkownika w serwisie Biznes.gov.pl, połączone z danymi z CEIDG.

Aby uzyskać dostęp do Konta Przedsiębiorcy należy się zarejestrować. Można to zrobić na stronie Login.gov.pl poprzez profil zaufany i właściwie tylko ta opcja daje możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Konta Przedsiębiorcy.

Po zalogowaniu się do Konta Przedsiębiorcy przedsiębiorca znajdzie w nim dane przeniesione z konta na CEIDG, w tym dane firmy, historię wpisu do CEIDG oraz status złożonych wniosków.

Co załatwisz w Koncie Przedsiębiorcy:

 • pobierzesz zaświadczenia o wpisie do CEIDG i sprawdzisz swój wpis
 • złożysz wniosek o wpis do CEIDG
 • zmienisz dane firmy w rejestrze
 • zawiesisz, wznowisz albo zamkniesz firmę
 • dopiszesz pełnomocnika albo prokurenta do CEIDG i zarządzisz pełnomocnictwami
 • zrealizujesz inne sprawy urzędowe, sprawdzisz wysłane wnioski oraz odpowiedzi z urzędów – informacje o załatwieniu sprawy lub powiadomienia o błędach we wnioskach.

Lista dostępnych możliwości i ułatwień ma się stopniowo zwiększać. Docelowo w Koncie Przedsiębiorcy ma się znaleźć lista sugerowanych spraw, które powinno się załatwić w najbliższym czasie. W Koncie Przedsiębiorcy będzie też skrzynka do doręczeń elektronicznych.

Zarejestrowany użytkownik Biznes.gov.pl odbierze w Koncie Przedsiębiorcy między innymi:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
 • zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT
 • zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS.

Załatwi również sprawy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Generalną Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami.

INFOLINIA Centrum Pomocy Przedsiębiorcy

801 055 088 lub 22 765 67 32 w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00

CEIDG a Biała Lista

W artykule skupiliśmy się na CEIDG, ale sama rejestracja wydaje się prosta wobec wielu decyzji, które trzeba podjąć, zanim przystąpimy do oficjalnego zgłoszenia działalności gospodarczej. To z kolei omawiamy w artykule „Jak założyć jednoosobową firmę budowlaną? Decyzje i procedura”. Podpowiadamy w nim np. jaką wybrać rachunkowość, jaki system podatkowy, kod PKD dla działalności, czy trzeba mieć konto firmowe czy wystarczy dotychczasowe konto prywatne. 

Polecamy też artykuł – Jednoosobowa działalność gospodarcza a konto firmowe. Uwaga! Nowe przepisy dla rozliczeń

Przypominamy, że w roku 2020 weszło w życie wiele nowych przepisów regulujących działalność gospodarczą, w tym firm jednoosobowych i rzemieślników. Chodzi m.in. o tzw. Białą Listę, konto firmowe czy split payment (MPP – Mechanizm Podzielonej Płatności).  

Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe?

Terminy bankowe

Pytanie 1 z 11
ELIXIR to:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej