Będzie istotna nowelizacja Prawa budowlanego 2024. Co zbudujesz bez pozwolenia i zgłoszenia jeszcze w tym roku?

2024-03-01 9:22
budowa domu
Autor: Getty Images/Uldis Laganovskis Nadchodzące zmiany w Prawie budowlanym uproszczą wiele procedur.

Zapowiedziano kolejną nowelizację Prawa budowlanego w 2024 r. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, po zmianach łatwiejsza stanie się budowa m.in. mikrowiatraków do produkcji energii elektrycznej, a także przydomowych schronów. Doprecyzowane zostaną też przepisy dotyczące budowy domu jednorodzinnego.

Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Spis treści

 1. Będzie kolejna nowelizacja Prawa budowlanego
 2. Przydomowy wiatrak bez pozwolenia na budowę, zmiany przy budowie domu
 3. Nieduży zbiornik na deszczówkę i większy wiatrak postawisz na zgłoszenie

Będzie kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

Od kilku lat przepisy dotyczące budowy nowelizowane są w zasadzie co chwilę – warto przypomnieć choćby planowane zmiany w Prawie budowlanym od 1 kwietnia 2024 r., które obejmą m.in. zwiększenie minimalnej odległości budynku od granic działki. Jak się jednak okazuje, nie będzie to jedyna nowelizacja Prawa budowlanego w tym roku, gdyż resort rozwoju już pracuje nad kolejną. Rada Ministrów ma przyjąć nowe przepisy w II kwartale 2024 r. Weszłyby one zatem w życie prawdopodobnie późnym latem lub jesienią.

Celem nowelizacji będzie poluzowanie wymogów przy budowie niektórych obiektów. Poszerzony zostanie zarówno katalog obiektów, które można postawić na zgłoszenie jak i takich, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Ma to ograniczyć liczbę formalności do załatwienia, co powinno ucieszyć zarówno inwestorów, jak i urzędników.

Bodaj najciekawszą planowaną zmianą będą zmiany w przepisach dotyczących budowy przydomowych schronów i ukryć doraźnych. Chodzi o prywatne obiekty służące ochronie mieszkańców w razie zagrożenia. Dziś te kwestie są praktycznie nieuregulowane, natomiast po zmianach:

 • budowa przydomowych schronów i ukryć doraźnych do 35 m² (wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami) będzie możliwa na zgłoszenie,
 • budowa takich obiektów powyżej 35 m² możliwa będzie po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
 • zostanie stworzona i zawarta w Prawie budowlanym dokładna definicja schronu oraz ukrycia doraźnego (dziś jej nie ma, co powoduje różne trudności),
 • pojawi się możliwość nabywania specjalistycznych urządzeń filtrowentylacyjnych potrzebnych w schronach.

Warto przypomnieć, że zmiany w prawie dotyczące schronów miały wejść w życie już w 2023 r., ale przepisy nie zostały przyjęte na skutek sporu między Sejmem a Senatem. Ostatecznie prace nad nowelizacją wznowiono w tym roku.

– Uregulowanie tych spraw jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności w kontekście dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych – można przeczytać w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przydomowy wiatrak bez pozwolenia na budowę, zmiany przy budowie domu

W ramach szykowanej nowelizacji Prawa budowlanego przybędzie też obiektów, które można będzie postawić bez jakichkolwiek formalności. Do katalogu obiektów, które można zbudować bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia, dołączą m.in.:

 • mikrowiatraki do produkcji energii elektrycznej o wysokości do 3 m (wiatraki od 3 do 12 m wymagać będą zgłoszenia) i mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o OZE,
 • maszty do kamer monitoringu do 7 m wysokości,
 • maszty flagowe do 7 m wysokości,
 • drobne obiekty budowlane przy kortach, bieżniach i boiskach (np. ławki).

W ramach nowelizacji doprecyzowane zostaną też zasady dotyczące domów do 70 m². Chodzi o wyjaśnienie pewnych niejasności w obowiązujących od kilku lat przepisach, które umożliwiają stawianie takich budynków na zgłoszenie według uproszczonej procedury. Nie będą to jednak żadne rewolucyjne zmiany, a jedynie uściślenie kwestii dotyczących m.in. tego, jak mają postępować urzędnicy, gdy inwestor nie złoży kompletu dokumentów.

Nieduży zbiornik na deszczówkę i większy wiatrak postawisz na zgłoszenie

Warto wspomnieć również o planowanym rozszerzeniu katalogu obiektów, które wymagać będą jedynie zgłoszenia. Po zmianach w Prawie budowlanym w 2024 r. bez pozwolenia na budowę można będzie budować m.in.:

 • przydomowe schrony i ukrycia doraźne,
 • przydomowe wiatraki wraz z masztami o wysokości od 3 do 12 m i o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji zgodnie z ustawą o OZE,
 • kioski i pawilony sprzedaży ulicznej do 15 m²,
 • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe do 15 m³,
 • przepusty nie dłuższe niż 20 m i o przekroju wewnętrznym od 0,85 m² do 3 m²,
 • wyloty do cieków naturalnych
 • niewielkie kolumbaria na terenie cmentarzy.

Wszystkie te zmiany mają ułatwić wykonywanie drobnych inwestycji bez konieczności załatwiania rozbudowanych formalności.

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane […] pomimo iż na przestrzeni ostatnich lat była wielokrotnie nowelizowana, a proces inwestycyjny upraszczany, odformalizowywany i cyfryzowany, wciąż zawiera regulacje, które są nieadekwatne do stopnia skomplikowania inwestycji – zauważa Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej