Okucia okienne. PRIMAT-FL 190 - uchylacz naświetla

2007-11-14 15:49

Firma Hautau w 2003 roku wprowadziła na Polski rynek okucie okienne o nazwie Otwieracz Naświetli Primat FL 190. Pomimo iż może się wydawać, że jest to mało skomplikowany produkt, w rzeczywistości tak nie jest. Na całość okucia okiennego składa się wiele elementów.

Nożyce KSP zabezpieczające i ograniczające położenie skrzydła w pozycji uchylania i mycia. Zgodnie z instrukcją RAL - RG 607/12 producenci stolarki okiennej zobowiązani są do przestrzegania zasady stosowania dodatkowo nożyc zabezpieczająco - podtrzymujących do skrzydeł w funkcji uchylnej wyposażonych w uchylacze naświetli. Nożyce zabezpieczają funkcje położenia uchylnego w wypadku rozłączenia wspornika skrzydła z ramieniem nożyc uchylacza naświetla. W pozycji tej skrzydło niewiele więcej odchyla się niż w sytuacji, gdy nożyce uchylacza naświetla znajdują się w położeniu max rozwarcia. Konstrukcja nożyc KSP nie dopuszcza do powstania nadmiernych obciążeń na zawiasach okna, nawet w sytuacji niekontrolowanego rozpięcia blokad zabezpieczeń nożyc i gwałtownego upadku skrzydła do pozycji max uchylenia (pozycja mycia). Firma ma w swojej ofercie nożyce spowalniające opadanie, ograniczające położenie uchylania, oraz specjalne KSP zabezpieczające i ograniczające położenie skrzydła w pozycji uchylania i mycia.

Patrz też: Nowoczesne okucia okienne. Jakie są najnowsze rodzaje okuć okiennych i jakie dają możliwości?

Główne zalety

- Automatyczna blokada położenia skrzydła w pozycji uchylnej, ma to miejsce w chwili powrotu z położenia maksymalnego uchylania (położenie do mycia) do poziomu, w którym następuje spięcie wspornika skrzydła z ramieniem nożyc, zapadka ponownie powraca do położenia, w którym blokuje ramię nożyc KSP.
- Prosta obsługa: zwolnienie zapadki blokującej odbywa się ręcznie po czym następuje opuszczenie skrzydła do położenia max. uchylania.
- Funkcjonalne i bezpieczne: nożyce dzięki oryginalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym pozycjonują skrzydło w taki sposób, aby środek ciężkości znajdował się odpowiednio wysoko względem osi obrotu (unika się nadmiernego obciążenia osi zawiasów).
- Staranne wykonanie: wszystkie części wykonane ze stali zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z technologią h-Splus (srebrna powłoka chromianowa). Wspornik ramienia nożyc mocowany do ościeżnicy za pomocą wkrętów dodatkowo posiada trzpień nośny walcowy osadzony wgłębnie w materiale ościeżnicy. Dla profili z PVC z użebrowaniem, wspornik ramienia nożyc przykręcony jest do ościeżnicy po uprzednim wyrównaniu wysokości podkładkami dystansowymi w komplecie wraz z okuciami. Wspornik ramienia nożyc mocowany do profilu skrzydła okien z drewna i PVC oraz płytka zaciskowa do profili aluminiowych, posiadają konstrukcje umożliwiającą kompensacje niedokładności montażowych.
- Ramię nożyc rozłączane z trzpieniem wspornika skrzydła po zwolnieniu blokady.
- Ekonomiczne w gospodarce magazynowej: tylko 2-wielkosci wymiarowe do skrzydeł o wysokości we wrębie okuciowym do 1200 mm.
Maks. masa skrzydła przy wbudowaniu 2 nożyc zabezpieczających nożyce montuje się na wysokości 500 mm (wymiar x). Kąt rozwarcia w pozycji max. uchylenia (mycia) wynosi ok. 60o.Wymiary montażowe: głębokość rowka okuciowego 18 mm, wymiar komory 11 mm, głębokość wpustu dla płytki nożyc 16 mm.
Szerokość otwarcia w pozycji do czyszczenia: ok. 60–90o (w zależności od wysokości skrzydła we wrębie okuciowym).

Parametry konstrukcji

- masa pakietu szkła do 40 kg/m2
- widoczne detale uchylacza
- nożyce uchylacza z dodatkowym trzecim punktem ryglowania, poprawiają znacząco docisk. Okno jest znacznie pewniej zaryglowane, skrzydło silnie dociskane do powierzchni ościeżnicy, zapewniona szczelność połączenia
- szybkie bez nadmiernych obciążeń sterowanie uchylaczem, pomimo powiększenia odległości uchylenia naświetla (190 mm)
- powierzchnia ślizgowa prowadnika cięgła ramienia nożyc uchylana, wyprofilowania w kształcie wielowypustu powoduje, iż w wolnych przestrzeniach gromadzą się zabrudzenia. Konstrukcja taka sprawia, że degradacja powierzchni ślizgowej następuje bardzo powoli - przedłużona żywotność
- dzwignia sterująca ergonomicznie wyprofilowana do dłoni
- powiększony parametr suwu poziomego dzwigni sterującej tak, aby dodatkowy zaczep nożyc uchylacza pewnie zazębić z główką grzybka ryglującego
- dzwignia sterująca blokowana zamkiem z wkładką patentową
- mechanizm przeniesienia napędu przeniesiony ze słupa na rygiel
- wymagany pas montażowy wynosi 23 mm
- cięgło sztywne łączy się z końcówką narożnika transmisyjnego przez zawieszenie Końcówka cięgła sztywnego posiada symetryczne wycięcia, dopasowane do gniazda zaczepu końcówki łańcucha narożnika transmisyjnego. Złącze gwarantuje pewność działania bez wkrętów zaciskowych
- wspornik skrzydła wraz z osłonką, uniwersalny do różnych stosowanych materiałów na okna, odpowiedni do wielkości niezlicowania skrzydła wgranicach 0 do 25 mm
- bez cięcia pod katem 45o: krawędzie osłon cięgła sztywnego cięte pod katem prostym. Zejścia osłon cięgła na ramionach narożnika transmisyjnego osłonięte zaślepką
- trzpień wspornika skrzydła z główka zabezpieczającą
- dodatkowe zabezpieczenie: śruba z łbem walcowym z gniazdem wewnętrznym. W wypadku nieuprawnionego poluzowania nożyce uchylacza nadal pozostają spięte z trzpieniem wspornika skrzydła
- bezproblemowy montaż: nożyce uchylacza wraz z cięgłem montuje się w komplecie od czoła, wprowadzając całość do wspornika prowadzenia nożyc, po czym blokuje się ogranicznikiem
- nożyce uchylacza w położeniu zamknięcia z dużą siłą dociskają skrzydło do ościeżnicy oraz przenoszą silne obciążenia również chwilowe powstające na skutek silnego obciążenia wiatrem w pozycji max uchylenia
- docisk skrzydła do ościeżnicy reguluje się poprzez zmianę położenia trzpienia wspornika skrzydła, niedokładności przylegania wyrównywane są automatycznie
- śruby i wkręty mocujące osłonięte
- kostki z PVC prowadzące cięgło sztywne zamykane są klapką zatrzaskową
- dzwignia uchylacza dopracowana plastycznie, elementy sterujące obudowane, całość konstrukcji stabilna

- sposób sterowania uchylaczem naświetli do wyboru: za pomocą dzwigni ręcznej stałej, dzwigni ręcznej ruchomej, dzwigni ręcznej z blokadą, dzwigni ręcznej poprzez cięgło elastyczne, napęd korbą poprzez przekładnie śrubową, napęd elektryczny
- szablon wiertarski do szybkiego i dokładnego montażu uniwersalny dla drewna, PVC i aluminium, zarówno do położenia okuć po prawej i lewej stronie ościeżnicy.

Cięgło elastyczne do nietypowych konstrukcji okien niezbędne do uchylania skrzydeł z łukiem półkolistym i płaskim, wykorzystywane również do przeniesienia napędu.

- pewne, możliwa do pokonania wartość obciążenia podczas unoszenia skrzydła max. 600 N, podczas opuszczania skrzydła maks. 1000 N.
- w kolorach szarym, białym i czarnym
- szczególnie lekko pracujące, również przy wygięciu o niewielkim promieniu
- sprzedawany w opakowaniach wraz z akcesoriami jako komplet do okien łukowych, bez potrzeby zamawiania dodatkowych elementów
- możliwość indywidualnych rozwiązań w konstrukcjach okien
- sterowanie uchylaniem naświetli okien osadzonych wgłębnie w stosunku do lica ściany jest łatwe, ponieważ cięgło elastyczne w zespoleniu z dzwignia sterująca przenosi napęd pokonując uskok pomiędzy położeniem okna i płaszczyzna ściany. Inne rozwiązania przeniesienia napędu polegające na zespoleniu cięgła z przekładnią śrubową lub z silnikiem z wysuwanym wrzecionem należy uzgodnić
- bez skomplikowanych mechanizmów dźwigniowych, oraz cięgieł sztywnych z wyprofilowanymi wygięciami
- szybki i dokładny montaż

Okna z łukiem płaskim lub półkolistym - Zakres zastosowania

Układ z pojedynczymi lub z podwójnymi nożycami.
Wysokość skrzydła od 250 mm
Masa skrzydła maks. 80 kg. 
Masa pakietu szkła maks. 30 kg/m2
Okno z łukiem płaskim pojedyncze nożyce:
Szerokość skrzydła B 500 do 1300 mm, Pas montażowy góra w zależności odwielkości promienia 30 do 64 mm z boku 25 mm
Okno z łukiem półkolistym, pojedyncze nożyce:
Szerokość skrzydła B 850 do 1300 mm,
Pas montażowy góra 44 do 64 mm w zależności od szerokości skrzydła, z boku 25 mm
Okno z łukiem płaskim, podwójne nożyce:
Szerokość skrzydła B 1300 do 2400 mm,
Pas montażowy góra zależny od wysokości odcinka z lukiem w miejscu położenia nożyc (wymiar S), z boku 25 mm
Okno z łukiem półkolistym, podwójne nożyce:
Szerokość skrzydła B 1300 do 2000 mm,
Pas montażowy góra 44 do 55 mm w zależności od szerokości skrzydła, z boku 25 mm
Uwaga: Wykonanie z podwójnymi nożycami wymaga doboru 2 kompletów nożyc uchylania identycznych jak do okien trapezowych, oraz doboru 2 cięgieł elastycznych.

Przeniesienie napędu za pomocą cięgła elastycznego - zakres stosowania

Ciężar pakietu szkła* maks. 30 kg/m2 (*szkło grubości 1 mm ~ 2,5 kg/m2)
dla układów z pojedynczymi lub podwójnymi nożycami
dla głębokości osadzenia od lica ściany od 0 do 950 mm

Mechanizm przeniesienia napędu ze słupa na rygiel
- wymiar niezlicowania rygla ze słupkiem do 200 mm
- możliwość wykorzystania uchylacza PIMAT-FL 190 lub PRIMAT-A
- niezbędne dla nowatorskich konstrukcji
- prosty montaż z wykorzystaniem przymiaru (szablonu)
- suw poziomy okucia 58 mm,
- ciężar skrzydła maks. 80 kg.
- pas montażowy: od 20 mm przy zachowaniu niewielkiego luzu bocznego.
- Wymiar odległości miedzy osiami: cięgła sterującego a dźwignią napędu uchylacza wynosi 29 mm.
- wysokość słupa maks. 200 mm, wymiar szerokości słupa do 50 mm.
wymiar "T" od 15 do 120 mm oraz 120 do 200 mm

 PRIMAT-A Uchylacz skrzydeł okien na zewnątrz

- oryginalne wzornictwo, nowoczesne formy konstrukcji płaszczyzn (cięgła, osłony cięgieł, dzwignia sterująca podobnie jak w PRIMAT-FL 190)
- duża regulowana szerokość otwarcia: 130 mm do ca. 170 mm
- trzy zakresy wymiarowe wsporników skrzydła, dobrane odpowiednio do głębokości odsadzenia (wpustu), zakres wymiarowy od 0 do 75 mm. Wspornik skrzydła pewnie złączony z ramieniem nożyc i zabezpieczony śrubą (złącze z gwintem metrycznym). Docisk skrzydła płynnie regulowany
-części przenoszące obciążenia oraz wspornik skrzydła wykonane ze stali nierdzewnej
- bezproblemowy montaż: nożyce uchylacza wraz z cięgłem montuje się w komplecie od czoła, wprowadzając całość do wspornika prowadzenia nożyc, poczym blokuje się wkrętem zaciskowym. Możliwa zabudowa po prawej lub lewej stronie okna przez "przestawienie" nożyc i narożnika transmisyjnego
- szablon wiertarski do szybkiego i dokładnego montażu
- osłonięte wkręty i śruby mocujące [za wyjątkiem głębokości odsadzenia (wpustu) poniżej 15 mm]; podstawa dźwigni sterującej z nawierceniami pod trzpienie.

Okna z górnym skosem (trapezowe)
Narożnik transmisyjny z taśmą sprężynową nierdzewną. Cięgło sztywne sprzęgnięte z końcówką narożnika transmisyjnego przez zawieszenie. Zastosowanie do okien trapezowych w narożach o kącie rozwartym do 135o oraz w narożach o kącie ostrym do 60o.

Wspornik skrzydła do okien z górnym skosem

Wspornik skrzydła ASO-25 w wykonaniu do okien z górnym skosem, uniwersalny do okien z drewna, PVC i aluminium przy wysokości niezlicowania skrzydła od 0 do 25 mm. Kąt rozwarty naroża max 135o.
Szerokość skrzydła maks. 1200 mm 1 nożyce
maks. 1600 mm 1 nożyce 1 zestaw ryglujący
maks. 2000 mm 1 nożyce 2 zestawy ryglujące
Docisk skrzydła regulowany jest poprzez zmianę położenia trzpienia wspornika skrzydła za pomocą klucza nasadowego sześciokątnego. Pełne uchylanie skrzydła umożliwia przegubowe osadzanie trzpienia wspornika w obudowie.

Dodatkowe ryglowanie typu ZV/F lub ZV/S

Wpływa na poprawę szczelności, zwłaszcza istotne przy skrzydłach uchylnych wysokich, pierwszy z typów okuć pozostaje niewidoczny bo umieszczony we wrębie okuciowym skrzydła, drugi typ mocowany zewnętrznie na ramie okna. Producent zaleca aby skrzydła o wysokości powyżej 800 mm były generalnie dodatkowo ryglowane.

Dodatkowe ryglowanie typu ZV/F:

- elementy okuć niewidoczne, umieszczone we wrębie okuciowym skrzydła okna
- specjalnie do skrzydeł uchylnych wysokich, na życzenie elektroniczna kontrola zamknięcia
- pewniejsza szczelność i niewrażliwość na napór silnego wiatru (huraganu) także ulewnego deszczu, osiągnięto dzięki dodatkowym punktom ryglowania skrzydła wywołujących silny docisk
- zwiększenie odporności na włamanie dzięki elementom okucia w wykonaniu antywłamaniowym
- poza okuciem obwiedniowym umieszczonym we wrębie okuciowym dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby fazę uchylania skrzydła ograniczyć montując na bokach okna nożyce ograniczenia uchylania, nożyce mocowane są odpowiednio do skrzydła i ościeżnicy.
Dla skrzydeł z drewna i PVC uchylanych do wewnątrz FFH 800–2400 mm, FFB 600–1600 mm. Pas montażowy 22–26 mm w zależności od systemu profili. Minimalna odległość (głębokość) do płaszczyzny wewnętrznej przylgi ościeżnicy równa 25 mm. Minimalna odległość (luz) międzywrębowy skrzydła i ościeżnicy 12 mm. Sterowanie okuciem możliwe jest dzięki specjalnej konstrukcji sprzęgła. Sprzęgło to ma zastosowanie uniwersalne do sterowania okuciami innych producentów.

Dodatkowe ryglowanie typu ZV/S


- po bokach skrzydła do cięgieł zamocowano zaczepy ryglujące, specjalnie dla wysokich skrzydeł. Pas montażowy 24 mm.
- pewniejsza szczelność, niewrażliwość na napór silnego wiatru (huraganu), także ulewnego deszczu, dzięki dużej sile docisku
- bardziej bezpieczne zamknięcie dzięki dodatkowym punktom ryglowania.

Przekładnia śrubowa: uniwersalne zastosowanie, większy komfort obsługi, pełny komfort przewietrzania.

- bardzo wąska konstrukcja: Profil osłonowy o szerokości 16 mm.
Szerokość pasa montażowego tylko 18 mm.
- pas zabudowy osłonięty profilem aluminiowym dopasowanym do mechanizmów uchylacza.
- optymalne utrzymanie stanu magazynowego: Przekładnia śrubowa ocynkowana, o kolorystyce zespołu okuć decyduje kolor profilu osłonowego (EV 1; biały, brązowy)
- gwint trapezowy o skoku 6 mm: Duży skok przy niewielkiej ilości obrotów korbą
- możliwość przenoszenia dużych obciążeń pod warunkiem stabilnego zamocowania korpusu przekładni do ościeżnicy
- wysokogatunkowy stop mosiądzu na łożysko oporowe przekładni śrubowej, zapewnia niewielkie opory tarcia oraz długotrwałą niezawodność działania.
- narożnik transmisyjny zespolony z przekładnią śrubową (Typ 200 E) od strony nożyc uchylania, posiada gniazdo zaczepu otwarte do sprzęgnięcia z końcówką cięgła sztywnego przez zaczepienie.
- kąt rozwarty max 135o, kąt ostry do 60o są to możliwe ustawienia zmiany kąta narożnika transmisyjnego zespolonego z przekładnią śrubową (Typ 200 E)
- prosty montaż: standardowe opakowanie, podobnie zestawione jak okucia do okien ukośnych (trapezowych)
- sprzęgło przeciążeniowe jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w wypadku przekroczenia dopuszczalnych obciążeń
- elegancki, o zmniejszonych gabarytach zaczep kielichowy wykonany ze stali do napędu przekładni śrubowej do sterowania uchylaczem w miejscach, gdzie pas montażowy jest zbyt wąski.

Komfortowe sterowanie uchylaczem naświetli poprzez silnik elektryczny z wysuwanym wrzecionem.

Uchylacz naświetla PRIMAT może być sterowany silnikiem elektrycznym Typ SM 100 (24 VDC), lub EM 100 (230 VDC). Funkcje załączenia lub wyłączenia silnika realizowane są za pomocą: włącznika klawiszowego, zdalnego sterowania ręcznego, lub elektronicznego urządzenia sterującego, jest możliwość sprzężenia sterowania z wewnętrzną instalacją domową.

Narożnik teowy dla jednoczesnego uchylania 2 - skrzydeł

Szerokość pojedynczego skrzydła PRIMAT-FL 190 max 1200 mm, PRIMAT-A max 1000 mm. Cięgło sztywne z dzwignią sterującą sprzęgnięte z narożnikiem transmisyjnym - przez zawieszenie.

 

PRIMAT-A: Zakres stosowania

Szerokość skrzydła min. 360 mm
maks. 1000 mm - 1 nożyce
maks. 2000 mm - 2 pary nożyc
maks. 3000 mm - 3 pary nożyc
Masa pakietu szkła* maks. 30 kg/m2
* Szkło grubości 1 mm maks. 2,5 kg/m2
Wysokość skrzydła Pas montażowy Skok dźwigni
od 150 mm 23 mm 38 mm
od 250 mm* 23 mm 58 mm
* standard
Masa skrzydła maks. 80 kg
Szerokość rozwarcia ca. 170 mm łuk płaski, dwoje nożyc

Zakres stosowania:

do okien z drewna, z PVC i aluminium w kombinacji z uchylaczami naświetli.
Wysokość we wrębie okuciowym:
wielkość 1300–500 mm
wielkość 2500–1200 mm*
*przy zastosowaniu do okien o wys. 800–1200 mm we wrębie okuciowym,
nożyce montuje się na wysokości 500 mm (wymiar x). Kąt rozwarcia w pozycji maks. uchylenia (mycia) wynosi ok. 60o.
Wymiary montażowe: głębokość rowka okuciowego 18 mm, wymiar komory 11 mm, głębokość wpustu dla płytki nożyc 16 mm. Szerokość otwarcia w pozycji do czyszczenia: ok. 60–90o (w zależności od wysokości skrzydła we wrębie okuciowym).

Wersja: f, skrzydła uchylne jedno nad drugim

Położenie dżwigni sterującej po prawej lub lewej stronie okna (odpowiednio zmienić położenie łańcucha). Pas montażowy. PRIMAT-FL 190: z boku po stronie dzwigni sterującej oraz góra 23 mm, miedzy skrzydłami 21 do 23 mm (uwzględnić położenie zawiasów)
PRIMAT-A: z boku po stronie dzwigni sterującej miedzy skrzydłami i dół 23 mm (wspornik Nożyc wyk1) lub 38 mm (wspornik nożyc wyk.2)

Wersja: hm, skrzydła uchylne jedno obok drugiego

Położenie dzwigni sterującej miedzy skrzydłami. Pas montażowy PRIMAT-FL 190:góra 23 mm, miedzy skrzydłami 20 mm PRIMAT-A: dol 23 mm (wspornik nożyc wyk.1) lub 38 mm (wspornik nożyc wyk.2)

PRIMAT-FL 190 - uchylacz naświetla
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej