Okucia okienne. PRIMAT-FL 190 - uchylacz naświetla

2007-11-14 15:49

Firma Hautau w 2003 roku wprowadziła na Polski rynek okucie okienne o nazwie Otwieracz Naświetli Primat FL 190. Pomimo iż może się wydawać, że jest to mało skomplikowany produkt, w rzeczywistości tak nie jest. Na całość okucia okiennego składa się wiele elementów.

Nożyce KSP zabezpieczające i ograniczające położenie skrzydła w pozycji uchylania i mycia. Zgodnie z instrukcją RAL - RG 607/12 producenci stolarki okiennej zobowiązani są do przestrzegania zasady stosowania dodatkowo nożyc zabezpieczająco - podtrzymujących do skrzydeł w funkcji uchylnej wyposażonych w uchylacze naświetli. Nożyce zabezpieczają funkcje położenia uchylnego w wypadku rozłączenia wspornika skrzydła z ramieniem nożyc uchylacza naświetla. W pozycji tej skrzydło niewiele więcej odchyla się niż w sytuacji, gdy nożyce uchylacza naświetla znajdują się w położeniu max rozwarcia. Konstrukcja nożyc KSP nie dopuszcza do powstania nadmiernych obciążeń na zawiasach okna, nawet w sytuacji niekontrolowanego rozpięcia blokad zabezpieczeń nożyc i gwałtownego upadku skrzydła do pozycji max uchylenia (pozycja mycia). Firma ma w swojej ofercie nożyce spowalniające opadanie, ograniczające położenie uchylania, oraz specjalne KSP zabezpieczające i ograniczające położenie skrzydła w pozycji uchylania i mycia.

Patrz też: Nowoczesne okucia okienne. Jakie są najnowsze rodzaje okuć okiennych i jakie dają możliwości?

Główne zalety

- Automatyczna blokada położenia skrzydła w pozycji uchylnej, ma to miejsce w chwili powrotu z położenia maksymalnego uchylania (położenie do mycia) do poziomu, w którym następuje spięcie wspornika skrzydła z ramieniem nożyc, zapadka ponownie powraca do położenia, w którym blokuje ramię nożyc KSP.
- Prosta obsługa: zwolnienie zapadki blokującej odbywa się ręcznie po czym następuje opuszczenie skrzydła do położenia max. uchylania.
- Funkcjonalne i bezpieczne: nożyce dzięki oryginalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym pozycjonują skrzydło w taki sposób, aby środek ciężkości znajdował się odpowiednio wysoko względem osi obrotu (unika się nadmiernego obciążenia osi zawiasów).
- Staranne wykonanie: wszystkie części wykonane ze stali zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z technologią h-Splus (srebrna powłoka chromianowa). Wspornik ramienia nożyc mocowany do ościeżnicy za pomocą wkrętów dodatkowo posiada trzpień nośny walcowy osadzony wgłębnie w materiale ościeżnicy. Dla profili z PVC z użebrowaniem, wspornik ramienia nożyc przykręcony jest do ościeżnicy po uprzednim wyrównaniu wysokości podkładkami dystansowymi w komplecie wraz z okuciami. Wspornik ramienia nożyc mocowany do profilu skrzydła okien z drewna i PVC oraz płytka zaciskowa do profili aluminiowych, posiadają konstrukcje umożliwiającą kompensacje niedokładności montażowych.
- Ramię nożyc rozłączane z trzpieniem wspornika skrzydła po zwolnieniu blokady.
- Ekonomiczne w gospodarce magazynowej: tylko 2-wielkosci wymiarowe do skrzydeł o wysokości we wrębie okuciowym do 1200 mm.
Maks. masa skrzydła przy wbudowaniu 2 nożyc zabezpieczających nożyce montuje się na wysokości 500 mm (wymiar x). Kąt rozwarcia w pozycji max. uchylenia (mycia) wynosi ok. 60o.Wymiary montażowe: głębokość rowka okuciowego 18 mm, wymiar komory 11 mm, głębokość wpustu dla płytki nożyc 16 mm.
Szerokość otwarcia w pozycji do czyszczenia: ok. 60–90o (w zależności od wysokości skrzydła we wrębie okuciowym).

Parametry konstrukcji

- masa pakietu szkła do 40 kg/m2
- widoczne detale uchylacza
- nożyce uchylacza z dodatkowym trzecim punktem ryglowania, poprawiają znacząco docisk. Okno jest znacznie pewniej zaryglowane, skrzydło silnie dociskane do powierzchni ościeżnicy, zapewniona szczelność połączenia
- szybkie bez nadmiernych obciążeń sterowanie uchylaczem, pomimo powiększenia odległości uchylenia naświetla (190 mm)
- powierzchnia ślizgowa prowadnika cięgła ramienia nożyc uchylana, wyprofilowania w kształcie wielowypustu powoduje, iż w wolnych przestrzeniach gromadzą się zabrudzenia. Konstrukcja taka sprawia, że degradacja powierzchni ślizgowej następuje bardzo powoli - przedłużona żywotność
- dzwignia sterująca ergonomicznie wyprofilowana do dłoni
- powiększony parametr suwu poziomego dzwigni sterującej tak, aby dodatkowy zaczep nożyc uchylacza pewnie zazębić z główką grzybka ryglującego
- dzwignia sterująca blokowana zamkiem z wkładką patentową
- mechanizm przeniesienia napędu przeniesiony ze słupa na rygiel
- wymagany pas montażowy wynosi 23 mm
- cięgło sztywne łączy się z końcówką narożnika transmisyjnego przez zawieszenie Końcówka cięgła sztywnego posiada symetryczne wycięcia, dopasowane do gniazda zaczepu końcówki łańcucha narożnika transmisyjnego. Złącze gwarantuje pewność działania bez wkrętów zaciskowych
- wspornik skrzydła wraz z osłonką, uniwersalny do różnych stosowanych materiałów na okna, odpowiedni do wielkości niezlicowania skrzydła wgranicach 0 do 25 mm
- bez cięcia pod katem 45o: krawędzie osłon cięgła sztywnego cięte pod katem prostym. Zejścia osłon cięgła na ramionach narożnika transmisyjnego osłonięte zaślepką
- trzpień wspornika skrzydła z główka zabezpieczającą
- dodatkowe zabezpieczenie: śruba z łbem walcowym z gniazdem wewnętrznym. W wypadku nieuprawnionego poluzowania nożyce uchylacza nadal pozostają spięte z trzpieniem wspornika skrzydła
- bezproblemowy montaż: nożyce uchylacza wraz z cięgłem montuje się w komplecie od czoła, wprowadzając całość do wspornika prowadzenia nożyc, po czym blokuje się ogranicznikiem
- nożyce uchylacza w położeniu zamknięcia z dużą siłą dociskają skrzydło do ościeżnicy oraz przenoszą silne obciążenia również chwilowe powstające na skutek silnego obciążenia wiatrem w pozycji max uchylenia
- docisk skrzydła do ościeżnicy reguluje się poprzez zmianę położenia trzpienia wspornika skrzydła, niedokładności przylegania wyrównywane są automatycznie
- śruby i wkręty mocujące osłonięte
- kostki z PVC prowadzące cięgło sztywne zamykane są klapką zatrzaskową
- dzwignia uchylacza dopracowana plastycznie, elementy sterujące obudowane, całość konstrukcji stabilna

- sposób sterowania uchylaczem naświetli do wyboru: za pomocą dzwigni ręcznej stałej, dzwigni ręcznej ruchomej, dzwigni ręcznej z blokadą, dzwigni ręcznej poprzez cięgło elastyczne, napęd korbą poprzez przekładnie śrubową, napęd elektryczny
- szablon wiertarski do szybkiego i dokładnego montażu uniwersalny dla drewna, PVC i aluminium, zarówno do położenia okuć po prawej i lewej stronie ościeżnicy.

Cięgło elastyczne do nietypowych konstrukcji okien niezbędne do uchylania skrzydeł z łukiem półkolistym i płaskim, wykorzystywane również do przeniesienia napędu.

- pewne, możliwa do pokonania wartość obciążenia podczas unoszenia skrzydła max. 600 N, podczas opuszczania skrzydła maks. 1000 N.
- w kolorach szarym, białym i czarnym
- szczególnie lekko pracujące, również przy wygięciu o niewielkim promieniu
- sprzedawany w opakowaniach wraz z akcesoriami jako komplet do okien łukowych, bez potrzeby zamawiania dodatkowych elementów
- możliwość indywidualnych rozwiązań w konstrukcjach okien
- sterowanie uchylaniem naświetli okien osadzonych wgłębnie w stosunku do lica ściany jest łatwe, ponieważ cięgło elastyczne w zespoleniu z dzwignia sterująca przenosi napęd pokonując uskok pomiędzy położeniem okna i płaszczyzna ściany. Inne rozwiązania przeniesienia napędu polegające na zespoleniu cięgła z przekładnią śrubową lub z silnikiem z wysuwanym wrzecionem należy uzgodnić
- bez skomplikowanych mechanizmów dźwigniowych, oraz cięgieł sztywnych z wyprofilowanymi wygięciami
- szybki i dokładny montaż

Okna z łukiem płaskim lub półkolistym - Zakres zastosowania

Układ z pojedynczymi lub z podwójnymi nożycami.
Wysokość skrzydła od 250 mm
Masa skrzydła maks. 80 kg. 
Masa pakietu szkła maks. 30 kg/m2
Okno z łukiem płaskim pojedyncze nożyce:
Szerokość skrzydła B 500 do 1300 mm, Pas montażowy góra w zależności odwielkości promienia 30 do 64 mm z boku 25 mm
Okno z łukiem półkolistym, pojedyncze nożyce:
Szerokość skrzydła B 850 do 1300 mm,
Pas montażowy góra 44 do 64 mm w zależności od szerokości skrzydła, z boku 25 mm
Okno z łukiem płaskim, podwójne nożyce:
Szerokość skrzydła B 1300 do 2400 mm,
Pas montażowy góra zależny od wysokości odcinka z lukiem w miejscu położenia nożyc (wymiar S), z boku 25 mm
Okno z łukiem półkolistym, podwójne nożyce:
Szerokość skrzydła B 1300 do 2000 mm,
Pas montażowy góra 44 do 55 mm w zależności od szerokości skrzydła, z boku 25 mm
Uwaga: Wykonanie z podwójnymi nożycami wymaga doboru 2 kompletów nożyc uchylania identycznych jak do okien trapezowych, oraz doboru 2 cięgieł elastycznych.

Przeniesienie napędu za pomocą cięgła elastycznego - zakres stosowania

Ciężar pakietu szkła* maks. 30 kg/m2 (*szkło grubości 1 mm ~ 2,5 kg/m2)
dla układów z pojedynczymi lub podwójnymi nożycami
dla głębokości osadzenia od lica ściany od 0 do 950 mm

Mechanizm przeniesienia napędu ze słupa na rygiel
- wymiar niezlicowania rygla ze słupkiem do 200 mm
- możliwość wykorzystania uchylacza PIMAT-FL 190 lub PRIMAT-A
- niezbędne dla nowatorskich konstrukcji
- prosty montaż z wykorzystaniem przymiaru (szablonu)
- suw poziomy okucia 58 mm,
- ciężar skrzydła maks. 80 kg.
- pas montażowy: od 20 mm przy zachowaniu niewielkiego luzu bocznego.
- Wymiar odległości miedzy osiami: cięgła sterującego a dźwignią napędu uchylacza wynosi 29 mm.
- wysokość słupa maks. 200 mm, wymiar szerokości słupa do 50 mm.
wymiar "T" od 15 do 120 mm oraz 120 do 200 mm

 PRIMAT-A Uchylacz skrzydeł okien na zewnątrz

- oryginalne wzornictwo, nowoczesne formy konstrukcji płaszczyzn (cięgła, osłony cięgieł, dzwignia sterująca podobnie jak w PRIMAT-FL 190)
- duża regulowana szerokość otwarcia: 130 mm do ca. 170 mm
- trzy zakresy wymiarowe wsporników skrzydła, dobrane odpowiednio do głębokości odsadzenia (wpustu), zakres wymiarowy od 0 do 75 mm. Wspornik skrzydła pewnie złączony z ramieniem nożyc i zabezpieczony śrubą (złącze z gwintem metrycznym). Docisk skrzydła płynnie regulowany
-części przenoszące obciążenia oraz wspornik skrzydła wykonane ze stali nierdzewnej
- bezproblemowy montaż: nożyce uchylacza wraz z cięgłem montuje się w komplecie od czoła, wprowadzając całość do wspornika prowadzenia nożyc, poczym blokuje się wkrętem zaciskowym. Możliwa zabudowa po prawej lub lewej stronie okna przez "przestawienie" nożyc i narożnika transmisyjnego
- szablon wiertarski do szybkiego i dokładnego montażu
- osłonięte wkręty i śruby mocujące [za wyjątkiem głębokości odsadzenia (wpustu) poniżej 15 mm]; podstawa dźwigni sterującej z nawierceniami pod trzpienie.

Okna z górnym skosem (trapezowe)
Narożnik transmisyjny z taśmą sprężynową nierdzewną. Cięgło sztywne sprzęgnięte z końcówką narożnika transmisyjnego przez zawieszenie. Zastosowanie do okien trapezowych w narożach o kącie rozwartym do 135o oraz w narożach o kącie ostrym do 60o.

Wspornik skrzydła do okien z górnym skosem

Wspornik skrzydła ASO-25 w wykonaniu do okien z górnym skosem, uniwersalny do okien z drewna, PVC i aluminium przy wysokości niezlicowania skrzydła od 0 do 25 mm. Kąt rozwarty naroża max 135o.
Szerokość skrzydła maks. 1200 mm 1 nożyce
maks. 1600 mm 1 nożyce 1 zestaw ryglujący
maks. 2000 mm 1 nożyce 2 zestawy ryglujące
Docisk skrzydła regulowany jest poprzez zmianę położenia trzpienia wspornika skrzydła za pomocą klucza nasadowego sześciokątnego. Pełne uchylanie skrzydła umożliwia przegubowe osadzanie trzpienia wspornika w obudowie.

Dodatkowe ryglowanie typu ZV/F lub ZV/S

Wpływa na poprawę szczelności, zwłaszcza istotne przy skrzydłach uchylnych wysokich, pierwszy z typów okuć pozostaje niewidoczny bo umieszczony we wrębie okuciowym skrzydła, drugi typ mocowany zewnętrznie na ramie okna. Producent zaleca aby skrzydła o wysokości powyżej 800 mm były generalnie dodatkowo ryglowane.

Dodatkowe ryglowanie typu ZV/F:

- elementy okuć niewidoczne, umieszczone we wrębie okuciowym skrzydła okna
- specjalnie do skrzydeł uchylnych wysokich, na życzenie elektroniczna kontrola zamknięcia
- pewniejsza szczelność i niewrażliwość na napór silnego wiatru (huraganu) także ulewnego deszczu, osiągnięto dzięki dodatkowym punktom ryglowania skrzydła wywołujących silny docisk
- zwiększenie odporności na włamanie dzięki elementom okucia w wykonaniu antywłamaniowym
- poza okuciem obwiedniowym umieszczonym we wrębie okuciowym dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby fazę uchylania skrzydła ograniczyć montując na bokach okna nożyce ograniczenia uchylania, nożyce mocowane są odpowiednio do skrzydła i ościeżnicy.
Dla skrzydeł z drewna i PVC uchylanych do wewnątrz FFH 800–2400 mm, FFB 600–1600 mm. Pas montażowy 22–26 mm w zależności od systemu profili. Minimalna odległość (głębokość) do płaszczyzny wewnętrznej przylgi ościeżnicy równa 25 mm. Minimalna odległość (luz) międzywrębowy skrzydła i ościeżnicy 12 mm. Sterowanie okuciem możliwe jest dzięki specjalnej konstrukcji sprzęgła. Sprzęgło to ma zastosowanie uniwersalne do sterowania okuciami innych producentów.

Dodatkowe ryglowanie typu ZV/S


- po bokach skrzydła do cięgieł zamocowano zaczepy ryglujące, specjalnie dla wysokich skrzydeł. Pas montażowy 24 mm.
- pewniejsza szczelność, niewrażliwość na napór silnego wiatru (huraganu), także ulewnego deszczu, dzięki dużej sile docisku
- bardziej bezpieczne zamknięcie dzięki dodatkowym punktom ryglowania.

Przekładnia śrubowa: uniwersalne zastosowanie, większy komfort obsługi, pełny komfort przewietrzania.

- bardzo wąska konstrukcja: Profil osłonowy o szerokości 16 mm.
Szerokość pasa montażowego tylko 18 mm.
- pas zabudowy osłonięty profilem aluminiowym dopasowanym do mechanizmów uchylacza.
- optymalne utrzymanie stanu magazynowego: Przekładnia śrubowa ocynkowana, o kolorystyce zespołu okuć decyduje kolor profilu osłonowego (EV 1; biały, brązowy)
- gwint trapezowy o skoku 6 mm: Duży skok przy niewielkiej ilości obrotów korbą
- możliwość przenoszenia dużych obciążeń pod warunkiem stabilnego zamocowania korpusu przekładni do ościeżnicy
- wysokogatunkowy stop mosiądzu na łożysko oporowe przekładni śrubowej, zapewnia niewielkie opory tarcia oraz długotrwałą niezawodność działania.
- narożnik transmisyjny zespolony z przekładnią śrubową (Typ 200 E) od strony nożyc uchylania, posiada gniazdo zaczepu otwarte do sprzęgnięcia z końcówką cięgła sztywnego przez zaczepienie.
- kąt rozwarty max 135o, kąt ostry do 60o są to możliwe ustawienia zmiany kąta narożnika transmisyjnego zespolonego z przekładnią śrubową (Typ 200 E)
- prosty montaż: standardowe opakowanie, podobnie zestawione jak okucia do okien ukośnych (trapezowych)
- sprzęgło przeciążeniowe jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w wypadku przekroczenia dopuszczalnych obciążeń
- elegancki, o zmniejszonych gabarytach zaczep kielichowy wykonany ze stali do napędu przekładni śrubowej do sterowania uchylaczem w miejscach, gdzie pas montażowy jest zbyt wąski.

Komfortowe sterowanie uchylaczem naświetli poprzez silnik elektryczny z wysuwanym wrzecionem.

Uchylacz naświetla PRIMAT może być sterowany silnikiem elektrycznym Typ SM 100 (24 VDC), lub EM 100 (230 VDC). Funkcje załączenia lub wyłączenia silnika realizowane są za pomocą: włącznika klawiszowego, zdalnego sterowania ręcznego, lub elektronicznego urządzenia sterującego, jest możliwość sprzężenia sterowania z wewnętrzną instalacją domową.

Narożnik teowy dla jednoczesnego uchylania 2 - skrzydeł

Szerokość pojedynczego skrzydła PRIMAT-FL 190 max 1200 mm, PRIMAT-A max 1000 mm. Cięgło sztywne z dzwignią sterującą sprzęgnięte z narożnikiem transmisyjnym - przez zawieszenie.

 

PRIMAT-A: Zakres stosowania

Szerokość skrzydła min. 360 mm
maks. 1000 mm - 1 nożyce
maks. 2000 mm - 2 pary nożyc
maks. 3000 mm - 3 pary nożyc
Masa pakietu szkła* maks. 30 kg/m2
* Szkło grubości 1 mm maks. 2,5 kg/m2
Wysokość skrzydła Pas montażowy Skok dźwigni
od 150 mm 23 mm 38 mm
od 250 mm* 23 mm 58 mm
* standard
Masa skrzydła maks. 80 kg
Szerokość rozwarcia ca. 170 mm łuk płaski, dwoje nożyc

Zakres stosowania:

do okien z drewna, z PVC i aluminium w kombinacji z uchylaczami naświetli.
Wysokość we wrębie okuciowym:
wielkość 1300–500 mm
wielkość 2500–1200 mm*
*przy zastosowaniu do okien o wys. 800–1200 mm we wrębie okuciowym,
nożyce montuje się na wysokości 500 mm (wymiar x). Kąt rozwarcia w pozycji maks. uchylenia (mycia) wynosi ok. 60o.
Wymiary montażowe: głębokość rowka okuciowego 18 mm, wymiar komory 11 mm, głębokość wpustu dla płytki nożyc 16 mm. Szerokość otwarcia w pozycji do czyszczenia: ok. 60–90o (w zależności od wysokości skrzydła we wrębie okuciowym).

Wersja: f, skrzydła uchylne jedno nad drugim

Położenie dżwigni sterującej po prawej lub lewej stronie okna (odpowiednio zmienić położenie łańcucha). Pas montażowy. PRIMAT-FL 190: z boku po stronie dzwigni sterującej oraz góra 23 mm, miedzy skrzydłami 21 do 23 mm (uwzględnić położenie zawiasów)
PRIMAT-A: z boku po stronie dzwigni sterującej miedzy skrzydłami i dół 23 mm (wspornik Nożyc wyk1) lub 38 mm (wspornik nożyc wyk.2)

Wersja: hm, skrzydła uchylne jedno obok drugiego

Położenie dzwigni sterującej miedzy skrzydłami. Pas montażowy PRIMAT-FL 190:góra 23 mm, miedzy skrzydłami 20 mm PRIMAT-A: dol 23 mm (wspornik nożyc wyk.1) lub 38 mm (wspornik nożyc wyk.2)

PRIMAT-FL 190 - uchylacz naświetla
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej