Okucia budowlane do okien antywłamaniowych – wymagania i klasyfikacja

2015-05-18 10:01
Okno
Autor: Schuco Dom z oknami Schüco i zadaszeniem tarasu

Okucia antywyważeniowe są najważniejszym elementem zabezpieczającym okno przed włamaniem. Okucia antywłamaniowe zapobiegają próbom napadu, tworząc tzw. punkty bezpieczne – im więcej takich punktów, tym trudniej wyważyć skrzydło. W zależności od klasy odporności na włamanie, stolarka wyposażona jest w różne okucia budowlane o odpowiedniej wytrzymałości i rozmieszczeniu.

O tym jakie funkcje będzie mieć zamontowana stolarka decyduje mechanizm zamknięty pomiędzy skrzydłem a ramą okna, czyli okucie. Okucia okienne umożliwiają szczelne ryglowanie okna, powinny być wykonane z wysokiej jakości materiałów, wyróżniać się  stabilnością i łatwością konserwacji, tak aby zapewnić długotrwałe i niezawodne funkcjonowanie okna.

Wszystkie okucia, w które wyposażone jest okno lub drzwi, powinny być zdolne do zapewnienia stanu zamknięcia i utwierdzenia. Okna antywłamaniowe wyposażone są w dodatkowe elementy utrudniające wyważenie. Zwykle są to trzpienie ryglujące w kształcie grzybka, które zamontowane są w skrzydle. Współpracują one z zaczepami zamocowanymi w ramie okna, tworząc stabilne połączenie okna z ościeżnicą. Okucia antywyważeniowe tworzą tzw. punkty bezpieczne – im więcej takich punktów, tym trudniej wyważyć skrzydło. Dlatego w oknie o podwyższonej klasie odporności na włamanie okucia rozmieszczone są na całym obwodzie.

Odporność na włamanie – klasyfikacja okuć i stolarki otworowej

Wkładki bębenkowe, tarcze drzwiowe oraz zamki powinny spełniać wymagania podane w poniższej tabeli (wyciąg z normy PN-EN 1627) lub odpowiadać postanowieniom załącznika B, Tablica B.1 ww. normy. Załącznik ten określa wymagania dotyczące zamków i okuć bądź ich części, których nie obejmuje zakres norm wymienionych w tablicy, precyzując informację takie jak: cel ochrony, wymaganie, metodę i granicę badania oraz klasę odporności wg normy EN 1627.

Tabela 2 (przedstawiona w normie w punkcie 6. Okucia) wymienia wymagania wynikające z norm: PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań, PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań oraz PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań.

Tab. 1. Wymagania klas odporności dla okuć budowlanych wg normy wyrobu (źródło PN-EN 1627)
Klasa odporności RC 1 N RC 2 N/RC 2 RC 3 RC 4 RC 5 RC 6

EN 1303
Wkładka bębenkowa (7. znak)
Wkładka bębenkowa (8. znak)


4
1

4
1

4
1

6
2

6
2

6
2
EN 1906
Tarcze drzwiowe (7. znak)
1 2 3 4 4 4
EN 12209
Zamki (7. znak)
3 3 4 7a 7 7
aMogą być stosowane zamki z 6. klasą zabezpieczenia (7.znak), jeśli konstrukcja drzwi zapewnia odporność na wiercenie wymaganą w klasie 7.
Tab. 2. Wymagania dotyczące okien o określonej klasie odporności na włamanie (źródło PN-EN 1627)
Cel ochrony Rodzaj okucia Klasa odporności wg PN-EN 1627 Wymagania Parametry badania
Ochrona przed wierceniem Skrzynka zamka (okno) 1-6 Skrzynka zamka zabezpieczona przed wierceniem lub warstwa zabezpieczona przed wierceniem lub okucie osłonowe zabezpieczone przed wierceniem nakładające się na skrzynkę lub minimalna twardość powierzchniowa 60 HRC (EN ISO 6508-1), głębokość Czas wiercenia netto – 50% czas oporu zgodnie z tab. 7, ale co najmniej 3 min
Ochrona przed ukręceniem Klamka okienna z blokadą (kluczową lub bezkluczową) 1-6 Zablokowana klamka okienna jest obciążona momentem obrotowym 100 Nm, o kierunku przeciwnym do zamykania Klamka okienna nie powinna zostać obrócona do położenia otwarcia, ani wyłamać się w taki sposób, aby zostało otwarte
Ochrona przed wyłamaniem Klamka okienna z blokadą (kluczową lub bezkluczową) 1-6 Zablokowana klamka okienna jest obciążona prostopadle w stosunku do płaszczyzny jej obrotu momentem obrotowym 100 Nm Nie powinny wystąpić żadne uszkodzenia umożliwiające otwarcie okna poprzez system transmisyjny
Ochrona przed przemieszczeniem czopa ryglującego okuć okiennych Okucia okienne rozwierane, uchylne i uchylno-rozwierane

1-6 Czop ryglujący jest obciążony w kierunku przeciwnym do ryglowania siłą F2 do maksimum 6 kN lub obszar ryglowania jest chroniony Czop ryglujący może być cofnięty najwyżej o 50% drogi ryglowania

W zależności od zastosowanych rozwiązań (szyby bezpiezne), doboru i  rozmieszczenia okuć w oknie może ono osiągnąć różnie kwalifikowaną klasę odporności na włamanie. Okno antywłamaniowe w klasie odporności 1 musi być wyposażone w minimum 4 punkty bezpieczne. W 2 klasie odporności na włamanie punktów bezpiecznych musi być minimum 7. Ponadto okna antywłamaniowe powinny być wyposażone w klamkę z blokadą. Dobre okucia zabezpieczają przed wyważeniem również okno zostawione w pozycji uchylonej. Poniżej przedstawione zostały klasy odporności na włamanie stolarki, z uwzględnieniem wymaganego oszklenia.

Tab. 3. Okna antywłamaniowe – charakterystyka klas odporności na włamanie  (źródło PN-EN 1627)
Klasa odporności Klasa odporności oszklenia wg PN-EN 356 Zestaw narzędzi Czas oporu Czas badania
RC 1 N wymagania krajowe
RC 2 N
RC 2 P4A A2 3 15
RC 3 P5A A3 5 20
RC 4 P6B A4 10 30
RC 6 P7B A5 15 40
RC 6 P8B A6 20 50
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej