Obniżone wartości współczynnika przenikania ciepła okien w projekcie nowych warunków technicznych

2012-11-09 15:30
Wielkopowierzchniowe okna z okuciami przesuwnymi Roto.
Autor: Roto Frank Okucia Budowlane Drzwi składane z okuciem Roto Patio 6080

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła okien w budynkach nowo budowanych i modernizowanych będzie niższa niż w obecnych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Chodzi o zmniejszenie strat ciepła w budynku. Czy polscy producenci okien są gotowi zaoferować okna efektywne energetycznie?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE wymusza w Polsce zmiany w Prawie budowlanym dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmianie ulegnie także współczynnik przenikania ciepła okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Obecnie jego maksymalne wartości wynoszą:  Uw=1,8 W/(m²K) (w I, II i III strefie klimatycznej) i Uw=1,7 W/(m²K) (w IV i V strefie).

Projekt zmian Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przygotowywany w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zakłada obniżenie maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła okna do 1,2 W/(m2K) dla wszystkich stref klimatycznych.  Okna w nowobudowanych i modernizowanych budynkach będą musiały być bardziej efektywne energetycznie. Powinno to ograniczyć straty ciepła w budynku spowodowane ucieczką ciepła przez okna i drzwi.

Projekt Ministerstwa zakłada również obniżenie współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien (gc) liczony wg wzoru gc = fc x gG, gdzie fc to współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, a gG to współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego dla rodzaju oszklenia.

W nowych warunkach technicznych maksymalną wartość współczynnika gc zostanie obniżona  z 0,5 do 0,3 (z wyłączeniem strony północnej). Spowoduje to mniejsze nagrzewanie się pomieszczeń i zmniejszenie zużycia energii koniecznej do chłodzenia wnętrza budynku.

W nowych warunkach technicznych anulowane zostaną: 

  • maksymalne pola powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych;
  • wartości współczynnika gG przepuszczalności energii całkowitej dla różnych rodzajów oszklenia: 0,85 - pojedynczo szklone, 0,75 - podwójnie szklone, 0,67 - podwójnie szklone z powłoką selektywną, 0,7 - potrójnie szklone, 0,5 - potrójnie szklone z powłoką selektywną, 0,75 - okna podwójne.

Guardian, producent szkła, zapewnia, że polscy producenci okien są przygotowani na taką zmianę. Rzeczywiście od dłuższego czasu nie tylko producenci okien, ale także producenci szkła budowlanego i producenci okuć budowlanych, edukują konsumentów w temacie efektywności energetycznej. Jako korzyści podają mniejsze koszty użytkowania budynków i ochronę środowiska naturalnego.

Obserwując rynek okien w Polsce, w ofertach wielu producentów zauważyć można okna o współczynniku przenikania ciepła jeszcze niższym, niż wymagane 1,2 W/(m²K). Coraz więcej jest również ofert okien do domów pasywnych i okolo zeroenergetycznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej