Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne - różnice. Kiedy potrzebny audyt, a kiedy świadectwo?

2023-05-15 12:28
Audyt energetyczny
Autor: Getty Images Audyt energetyczny powinien poprzedzić przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Wyjaśniamy różnicę między audytem energetycznym a świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. Są to dwa różne dokumenty przygotowywane w zupełnie innych celach. Kto musi przeprowadzić audyt energetyczny? Na czym polega audyt energetyczny? Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny, a kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Spis treści

 1. Co to jest audyt energetyczny?
 2. Audyt energetyczny w skrócie
 3. Audyt energetyczny - podstawa prawna
 4. Audyt energetyczny a świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
 5. Do czego służy audyt energetyczny?
 6. Z czego składa się audyt energetyczny?
 7. Kto ma obowiązek zrobić audyt energetyczny?
 8. Ile kosztuje audyt energetyczny?
 9. Audyt energetyczny - obowiązek dużych przedsiębiorców

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to obszerne opracowanie przygotowywane w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynku. Audyt zawiera dokładny opis"

 • konstrukcji,
 • stanu technicznego budynku,
 • instalacji,
 • systemu ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody,
 • wentylacji itp.

To wszystko służy do określenia zapotrzebowania na ciepło i energię w celu użytkowania budynku. Audyt zawiera również propozycje prac termomodernizacyjnych, ze wskazaniem najlepszego rozwiązania. Plan termomodernizacji jest opracowany bardzo szczegółowo z uwzględnieniem kosztów, a także porównany z oszczędnościami w kosztach eksploatacji, przede wszystkim ogrzewania, domu, które może przynieść.

Audyt energetyczny w skrócie

Prawidłowo opracowany audyt energetyczny budynku to:

 • inwentaryzacja systemu grzewczego,
 • ocena właściwości cieplnych obiektu,
 • charakterystyka energetyczna obiektu,
 • określenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację obiektu,
 • ocena opłacalności każdej z proponowanych metod,
 • wskazanie, która metoda jest optymalna dla danego obiektu.

Audyt energetyczny - podstawa prawna

Przepisy wprowadzające audyt energetyczny oraz określające jego zakres i formę zawiera Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późniejszymi zmianami).

Audyt energetyczny a świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Audyt energetyczny bywa mylony ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, które jest też nazywane energetycznym. Są to dwa kompletnie różne opracowania o innym przeznaczeniu.

Audyt energetyczny opisuje budynek w celu przeprowadzenia jego termomodernizacji. Jest więc przygotowywany dla budynków, które już ileś lat są eksploatowane, a zwłaszcza dla budynków starych, które są wciąż użytkowane, a koszty ich ogrzewania są bardzo wysokie. Świadectwo energetyczne opisuje budynek pod względem energetycznym i pozwala określić, jakie są koszty jego użytkowania, przede wszystkim ogrzewania, ale także chłodzenia, wentylacji i oświetlenia w przypadku obiektów publicznych.

Do czego służy audyt energetyczny?

Audyt energetyczny bywa też nazywany termomodernizacyjnym i to dokładnie określa jego przeznaczenie. Celem audytu jest znalezienie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla danego budynku. Wydawałoby się, że termomodernizacja domu jest prosta, wystarczy go ocieplić, wstawić nowe okna i drzwi, wymienić kopciucha na nowoczesny kocioł lub pompę ciepła. Ważny jest też rachunek ekonomiczny. Specjaliści przeprowadzający audyt są w stanie dokładnie policzyć uzyskane oszczędności i porównać je z poniesionymi kosztami, tak żeby uzyskać wariant najbardziej opłacalny. W audycie muszą być również uwzględnione możliwości finansowe właściciela budynku.

Z czego składa się audyt energetyczny?

Audyt energetyczny budynku obejmuje dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu, a także wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor.

Zasadnicze części audytu energetycznego to:

 • inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku, ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • wykaz wskazanych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji,
 • dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z określeniem kosztów na podstawie odpowiednich kosztorysów,
 • opis techniczny, niezbędne szkice i przedmiary robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji.

Audyt musi być poprzedzony wywiadem z inwestorem, powinien bowiem obejmować jego wytyczne i uwagi, które mogą stanowić ograniczenie zakresu możliwych ulepszeń. Chodzi przede wszystkim o określenie wielkości środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredyty, który może uzyskać. Audytor musi uwzględnić ten aspekt przy wskazywaniu ostatecznego wariantu termomodernizacji.

Kto ma obowiązek zrobić audyt energetyczny?

Jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej. Jednym z jej elementów jest powszechna, a wkrótce też obowiązkowa, termomodernizacja budynków prywatnych i publicznych. Żeby przeprowadzić ją prawidłowo i zrealizować cele energetyczne oraz ekonomiczne, potrzebne są dokładna ocena stanu technicznego budynków oraz fachowo opracowany plan ich termomodernizacji.

Na ten cel są przeznaczone duże pieniądze, które można uzyskać, występując o dofinansowanie, np. w programie Czyste powietrze przeznaczonym dla właścicieli domów jednorodzinnych. W przypadku bloków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej można skorzystać z form wsparcia finansowego tworzących program Termo, np. premii termomodernizacyjnej, remontowej, kompensacyjnej. Jednak uzyskanie dotacji jest uwarunkowane wykonaniem audytu energetycznego i przeprowadzeniem wskazanego w nim przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Cena za wykonanie audytu może być bardzo różna, ponieważ jego zawartość może się znacznie różnić w zależności od wielkości budynku I jego stanu technicznego oraz rozległości działań termomodernizacyjnych. Audyt jest wymagany w programie Czyste powietrze, jeśli inwestor chce uzyskać dofinansowanie w przypadku przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji swojego domu. Został tam wyceniony na 1200 zł (taka kwota jest przyjmowana w kosztach kwalifikowanych).

W przypadku większych budynków, np. budynków użyteczności publicznej, biurowców, bloków mieszkalnych, kamienic, koszt audytu jest ustalany indywidualnie i może wynosić kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Warto wiedzieć

Audyt energetyczny - obowiązek dużych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) mają obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetyczny przedsiębiorstwa lub zlecania jego przeprowadzenia. Obowiązek ten wprowadziła Ustawa z dnia 20 maja 2016 r.  o efektywności energetycznej  (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2166).

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu:

 • przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
 • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej