Co powinno zawierać świadectwo energetyczne 2023? Na co zwrócić uwagę przy wyrabiania dokumentu?

2023-04-20 16:03
świadectwo energetyczne jak zamowić
Autor: gettyimages Przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej wymaga zebrania dokładnych informacji o budynku i wizji lokalnej audytora

Świadectwo energetyczne można zamówić przez internet za ok. 200 zł, dostając je niemal od ręki. Ale uwaga. Jest to najczęściej dokument bezwartościowy. Jak zamówić świadectwo energetyczne, aby było ważne? Czy w ogóle można zamówić świadectwo energetyczne online, czy potrzebna jest wizja lokalna? Jak wygląda certyfikat? Jaka dokumentacja jest potrzebna do sporządzenia świadectwa?

Spis treści

 1. Jak dobrze zamówić świadectwo energetyczne?
 2. Jaką wygląda świadectwo energetyczne? WZÓR
 3. Co powinno zawierać świadectwo energetyczne?
 4. Jaka dokumentacja potrzebna do sporządzenia świadectwa?
 5. Co zrobić, gdy nie ma dokumentacji budynku?
 6. Czy wizja lokalna jest potrzebna?
 7. Weryfikacja świadectwa charakterystyki energetycznej

Jak dobrze zamówić świadectwo energetyczne?

Od 28 kwietnia 2023 znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na świadectwa charakterystyki energetycznej. Są setki firm oferujących przygotowanie takich dokumentów. Zamawiając taką usługę, warto zwrócić uwagę, czy będzie to świadectwo opracowane rzetelnie. Oferty firm są bardzo różne. Można znaleźć i takie, które przygotowują świadectwo w 24 godziny na podstawie krótkiej ankiety.

- Właściciele domów lub mieszkań mają znikomą świadomość wartości świadectwa energetycznego, nie orientują się, co powinno ono zawierać ani jak powinno być przygotowane – zwraca uwagę Piotr Gadzinowski z firmy Unicon, uprawniony do przygotowywania świadectw energetycznych.

- Na tym bazują firmy, które wystawiają niemal od ręki tanie świadectwa charakterystyki energetycznej bez uzyskania niezbędnych danych o budynku.

W internecie można znaleźć takie na przykład informacje dotyczące realizacji świadectwa. Zamawiający ma za zadanie:

 • opłacenie świadectwa,
 • wypełnienie krótkiej ankiety na temat budynku,
 • przesłanie zdjęć budynku oraz wymiarów.

Dlatego wyjaśniamy, jak wygląda świadectwo energetyczne oraz jakie informacje są potrzebne do jego prawidłowego przygotowania.

Świadectwo energetyczne - podstawa prawna

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego (Dyrektywa UE 2002/91/EC). W Polsce obowiązek ten wprowadza ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami).

Jaką wygląda świadectwo energetyczne? WZÓR

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ma formę kilkustronicowego dokumentu papierowego. Jest opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

Od 28 kwietnia będzie można je otrzymać także w formie elektronicznej (opatrzonej numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej).

Świadectwo charakterystyki energetycznej WZÓR

Co powinno zawierać świadectwo energetyczne?

Podstawowe dane dotyczą nieruchomości. Są to m.in.:

 • rodzaj i przeznaczenie budynku,
 • rok oddania do użytkowania,
 • adres,
 • powierzchnia użytkowa,
 • powierzchnia ogrzewana lub chłodzona.

W świadectwie umieszcza się także zdjęcie budynku (elewacja frontowa).

Najważniejszy element świadectwa to wskaźniki charakterystyki energetycznej określające:

 • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Eu,
 • roczne zapotrzebowanie na energię końcową Ek,
 • roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Ep,
 • wielkość emisji CO2,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową.

Kolejną pozycją jest obliczeniowa roczna ilość nośnika energii lub energii zużywanej przez budynek do:

 • ogrzewania,
 • przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • chłodzenia,
 • wbudowanej instalacji oświetlenia.

W dalszej części świadectwa znajdują się szczegółowe informacje dotyczące m.in.:

 • kubatury budynku,
 • temperatur wewnętrznych,
 • konstrukcji przegród wraz z określeniem współczynnika przenikania ciepła U,
 • systemu ogrzewania,
 • systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • systemu chłodzenia,
 • wentylacji,
 • instalacji oświetlenia.

Na tej podstawie wylicza się roczne wskaźniki zapotrzebowania na poszczególne rodzaje energii dla poszczególnych systemów instalacyjnych.

W końcowej części świadectwa znajdują się uwagi i wskazówki na temat możliwych rozwiązań służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię.

Jaka dokumentacja potrzebna do sporządzenia świadectwa?

Jak widać, żeby rzetelnie przygotować świadectwo energetyczne, konieczne są bardzo dokładne informacje o budynku. Na podstawie kilku punktów ogólnikowej ankiety, w której nie ma nawet wymienionych wszystkich możliwych do zastosowania systemów grzewczych, nie przeprowadzi się porządnych obliczeń cieplnych.

Do przygotowania świadectwa energetycznego potrzebne są:

 • projekt architektoniczno-budowlany z opisem technicznym (z ewentualnymi zmianami z inwentaryzacji powykonawczej lub dokumentacja zastępcza),
 • projekt instalacji c.o. i c.w.u.,
 • dokumentacja instalacyjna klimatyzacji (jeśli występuje),
 • dokumentacja oświetlenia wbudowanego (tylko dla budynków użyteczności publicznej),
 • dokumentacja instalacji wentylacyjnej (tylko przy wentylacji mechanicznej),
 • dokumentacja lub dane techniczne zainstalowanych w budynku urządzeń i systemów np. rekuperatora, gruntowego wymiennika ciepła, kolektorów słonecznych, dodatkowych systemów ogrzewania itp.

Co zrobić, gdy nie ma dokumentacji budynku?

Właściciele wielu starych domów albo kupionych z drugiej ręki mogą nie mieć żadnej dokumentacji. Mogą też nie orientować się w tematyce budowlanej, żeby opisać swój dom. Jak wtedy porządnie przygotować świadectwo? Piotr Gadzinowski podpowiada:

- Jeśli nie ma projektu lub innej dokumentacji domu, można zlecić przygotowanie inwentaryzacji budowlanej, która zostanie opracowana przez architekta lub inżyniera, tak żeby uzyskać dokładne dane o konstrukcji budynku oraz jego wyposażeniu związanym z ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją.

Trzeba zaznaczyć, że taka inwentaryzacja jest osobnym zleceniem wycenianym dodatkowo .

Czy wizja lokalna jest potrzebna?

W budynkach mogły zajść duże zmiany od chwili ich powstania. Stare domy mogły być wielokrotnie remontowane. Jak wtedy określić ich stan?

- Można to sprawdzić podczas wizji lokalnej - wyjaśnia Piotr Gadzinowski. - Trzeba zwrócić uwagę, że w wielu ogłoszeniach o przygotowywaniu świadectw energetycznych można znaleźć informację, iż wizja lokalna nie jest potrzebna. Ekspert podkreśla, że zgodnie z metodologią sporządzania charakterystyki energetycznej budynku wizja lokalna jest konieczna. Pozwala ona zweryfikować plany, sprawdzić rodzaj okien, instalacji, określić orientację budynku względem stron świata, bo ona też jest istotna.

Ważne!

Pamiętajmy, że świadectwo energetyczne można zamówić przez internet za ok. 200 zł, dostając je niemal od ręki. Ale uwaga. Jest to najczęściej dokument bezwartościowy.

Warto więc zapłacić nieco więcej za wiarygodne opracowanie, które w oparciu o dokumentację architektoniczno-budowlaną i techniczną budynku, zweryfikowaną podczas bezpośredniej wizji lokalnej określi rzeczywiste zapotrzebowanie na energię budynku.

Weryfikacja świadectwa charakterystyki energetycznej

To, czy świadectwo energetyczne oddaje rzeczywisty stan budynku lub mieszkania, jest ważne zwłaszcza podczas kupna lub najmu. Od jego rzetelności zależy, czy będziemy świadomi prawdziwych kosztów użytkowania nieruchomości. Jeśli dane zawarte w świadectwie energetycznym wzbudzają wątpliwość, można zwrócić się o jego weryfikację.

Sprawdzenie polega na ocenie prawidłowości i rzetelności sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.

Wniosek o dokonanie weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej mogą złożyć:

 • właściciele lub zarządcy budynku lub części budynku,
 • osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe do lokalu,
 • osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • podmioty, które zleciły sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej,
 • podmioty, które je otrzymały w związku ze zbyciem lub najmem budynku lub części budynku.

Ponadto świadectwa energetyczne są weryfikowane losowo z urzędu. Wydział Prasowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii wyjaśnia: - Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przy użyciu systemu teleinformatycznego, dokonuje weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej - weryfikacja obejmuje świadectwa wybrane losowo oraz na podstawie wniosków składanych przez osoby zlecające sporządzanie świadectw.

W przypadku gdy na podstawie weryfikacji stwierdzi się rażące i oczywiste błędy w sporządzonym przez osobę uprawnioną świadectwie, wówczas osoba ta jest wykreślana z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych). Powyższe mechanizmy służą temu, aby dokumenty były sporządzane w sposób rzetelny i zgodny z wymaganiami ustawy.

Weryfikacji mogą być poddane świadectwa wystawione nie wcześniej niż 9 marca 2015 r. Procedura ta jest bezpłatna i powinna trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od daty wpływu wniosku, który można złożyć podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej