Zagospodarowanie wód opadowych - jak to wygląda w polskich miastach? Najnowszy raport NIK

2021-02-04 12:52
zagospodarowanie wód opadowych
Autor: gettyimages Pomimo zmian klimatu i obniżania się w Polsce poziomu wód gruntowych nie opracowano jednolitej strategii zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych w wybranych polskich miastach skontrolowała NIK. Jakie są wyniki tej kontroli? Jak organy administracji publicznej radzą sobie z zagospodarowaniem wód opadowych na terenach zurbanizowanych?

NIK przeprowadziła kontrolę w jednostkach organizacyjnych PGW Wody Polskie oraz w 18 polskich miastach w latach 2018-2020. Kontrole takie są potrzebne - w polskich miastach ok. 70% wód opadowych jest bezpowrotnie tracona, gdyż systemami kanalizacji odprowadzana jest do rzek, a następnie mórz. Dlatego tak ważne jest dążenie do ograniczenia ich spływu powierzchniowego, poprzez m.in. zwiększanie tzw. retencji terenowej, a także ich podczyszczanie w celu wykorzystania w gospodarce komunalnej, przemyśle oraz w gospodarstwach indywidualnych.

Nowemu podejściu do problemu zagospodarowania wód opadowych miały służyć zmiany legislacyjne - uchwalenie w lipcu 2017 ustawy Prawo wodne. Zawarte w tej ustawie instrumenty finansowe w postaci systemu opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej mają m.in. zachęcać do zmian w istniejących systemach odprowadzania wód opadowych i roztopowych, prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenach miejskich.

Jak wygląda zagospodarowanie wód opadowych w wybranych miastach?

Kontrola obejmowała wszelkie formy działalności zmierzające do zagospodarowania wód opadowych poprzez ich:

  • retencjonowanie,
  • opóźnianie odpływu,
  • infiltrację oraz podczyszczanie,
  • odprowadzanie ich nadmiaru, w zakresie w jakim jest to niezbędne do ochrony infrastruktury miejskiej.

Pomimo zmian klimatu i systematycznego obniżania się w Polsce poziomu wód gruntowych, nie opracowano dotychczas jednolitej strategii dotyczącej zagospodarowania wód pochodzących z opadów atmosferycznych, która określałaby cele oraz docelowe wskaźniki zagospodarowywania tych wód - podkreśla NIK.

Z raportu wynika, że w ramach inwestycji 12 z 18 miast stosowało rozwiązania zapewniające infiltrację i gromadzenie wód, a także umożliwiające nawadnianie terenów zielonych (np. pasy zieleni buforowej, stosowanie nawierzchni o powierzchni przepuszczalnej, nasadzenia w ramach tzw. ogrodów deszczowych). Tylko 5 skontrolowanych miast - Garwolin, Gdańsk, Gdynia, Gniezno i Warszawa - promowało zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych lub wdrożyło programy dofinansowania takich przedsięwzięć, realizowanych przez właścicieli nieruchomości (np. program Moja Woda zaplanowany na lata 2020-2024).

Działania jednostek samorządowych, które miały na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, obejmowały głównie rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym jej wydzielanie z tzw. kanalizacji ogólnospławnej (pełniącej także funkcję kanalizacji ściekowej). Natomiast w mniejszym stopniu dotyczyły budowy zbiorników retencyjnych, czy studni infiltracyjnych, pomimo tego, że retencja i infiltracja wód opadowych i roztopowych stanowią w istocie dodatkowe, względem przeciążonych sieci kanalizacji deszczowych, narzędzia ochrony infrastruktury miejskiej przed skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych.

Ogólne wyniki raportu NIK są takie, że nie we wszystkich obszarach zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, rzetelnie i skutecznie, co nie sprzyjało prawidłowemu zagospodarowaniu tych wód. W szczególności dotyczyło to nieprawidłowości związanych z załatwianiem spraw dotyczących: wydawania pozwoleń wodnoprawnych, naliczania i dochodzenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, a także braku współpracy pomiędzy skontrolowanymi jednostkami, co wpływało na nieskuteczność systemu opłat przewidzianych Prawem wodnym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej