Ogłoszono przetarg na budowę odcinka autostrady A4

2009-06-25 17:03

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłosiła dwa przetargi na budowę ponad 68-kilometrowego odcinka autostrady A4 Tarnów-Rzeszów (od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia i od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachód). Termin składania wniosków przez firmy wykonawcze mija 28 lipca 2009 r.

Autostrada A4 na odcinku od węzła Krzyż do węzła Rzeszów Zachód będzie przebiegać przez obszar województwa małopolskiego i podkarpackiego. Na terenie Małopolski trasa przebiegnie przez Tarnów i gminę Lisia Góra, na terenie województwa podkarpackiego przez gminy Czarna, Żyraków, Dębica, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Świlcza. Zakres inwestycji obejmuje budowę autostrady oraz wszystkich niezbędnych obiektów inżynieryjnych, w tym m.in:

 • Budowę odcinka autostrady o przekroju poprzecznym 2*2 pasy ruchu i dodatkowo pas awaryjny o parametrach technicznych drogi klasy A
 • Budowę bezkolizyjnych węzłów autostradowych
 • Budowę systemu dróg dojazdowych
 • Budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, koleją, ciekami wodnymi, ciągami pieszymi i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę
 • Budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska m.in. ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni, ogrodzenia dla zwierząt
 • Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne 
 • Budowę miejsca obsługi podróżnych (MOP)
 • Budowę obwodu utrzymania autostrady (OUA)
 • Budowę stacji poboru opłat (SPO)
 • Budowę drogowego odcinka lotniskowego (DOL)
 • Budowę i instalację autostradowego systemu łączności alarmowej SOS oraz systemu informacji drogowej SID m.in. kanalizacja i rurociągi kablowe, przepusty kablowe, studnie kablowe.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej