Elektrowni atomowej jeszcze nie ma, ale jest postęp w budowie drogi do niej

2024-07-03 12:43

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, rozpoczęły się prace przygotowawcze o budowy drogi dojazdowej do pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest wniosek o decyzję środowiskową dla tej inwestycji między Lubiatowem i drogą ekspresową S6.

Spis treści

  1. Dwa warianty drogi do elektrowni jądrowej
  2. Droga do elektrowni atomowej na Pomorzu
  3. Są prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko
  4. Kiedy zacznie się budowa drogi do elektrowni atomowej?
  5. Kiedy zacznie się budowa polskiej elektrowni jądrowej w Lubiatowie (gmina Choczewo)?

Dwa warianty drogi do elektrowni jądrowej

Droga dojazdowa do elektrowni atomowej na Pomorzu będzie miała 27 kilometrów długości. Połączy Lubiatowo z drogą ekspresową S6.

Budowę jednojezdniowej drogi, o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), podzielono na dwa odcinki, Lubiatowo – droga wojewódzka nr 213 (o długości około 11 km) oraz droga wojewódzka nr 213 – węzeł Łęczyce na S6 (około 16 km).

Dla obu odcinków opracowane zostały dwa warianty przebiegu trasy o takim samym stopniu szczegółowości. We wnioskach o uzyskanie decyzji środowiskowej GDDKiA wskazała, jako preferowany dla obu odcinków wariant 2, w którym trasa omija Choczewko i biegnie bliżej miejscowości Kurowo.

Północna obwodnica Krakowa, GDDKiA

Droga do elektrowni atomowej na Pomorzu

Nowa trasa zapewni skomunikowanie pierwszej w kraju elektrowni jądrowej z drogą ekspresową S6. Dzięki inwestycji, ma się zwiększyć przepustowość układu komunikacyjnego, odciążona zostanie sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci się czas podróży.

Ponadto nowa droga krajowa poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, w tym na warunki życia lokalnej społeczności (m.in. obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport). Dodatkowo nawierzchnia zostanie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku na oś 11,5 t.

Czytaj też: Ruszają prace geologiczne w miejscu budowy elektrowni atomowej na Pomorzu

Są prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko

Przed złożeniem wniosku o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, GDDKiA przygotowała szczegółowe prognozy oddziaływania drogi do elektrowni jądrowej w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie).

We wniosku wskazaliśmy m.in. lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczenia akustyczne, urządzenia ochrony wód, nasadzenia zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp. Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z ww. dokumentami na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej – informuje GDDKiA.

Kiedy zacznie się budowa drogi do elektrowni atomowej?

Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie wyłonienie wykonawców robót w systemie Projektuj i buduj dla każdego z zadań.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych opracowań. Po jego uzyskaniu, rozpoczną się prace budowlane.

Kiedy zacznie się budowa polskiej elektrowni jądrowej w Lubiatowie (gmina Choczewo)?

Elektrownia jądrowa, która powstanie w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” jest istotnym elementem transformacji energetycznej Polski. Jej budowa, a później eksploatacja stworzą w Polsce całkowicie nowy sektor gospodarki, w którym zatrudnienie znajdą tysiące osób.

Jak informuje portal nuclear.pl, budowa elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino rozpocznie się w 2028 r., dwa lata później, niż zakładał Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. Ministerstwo Klimatu zapowiada, że na przełomie 2024 i 2025 r. będą zaktualizowane m.in. polski program jądrowy i polityka energetyczna.

W Stoczni Wojennej konfigurują już suwnice i kończą budowę najwyższej hali w Polsce

Czytaj też:

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej