A4 do remontu. Najstarszą autostradę w Polsce czeka modernizacja. Zaczął się remont w Katowicach

2024-02-12 13:51

Rozpoczął się remont A4 w Katowicach. Stalexport przygotowuje drogę do przekazania Skarbowi Państwa. A4 to najstarsza autostrada w Polsce. Jej początki sięgają lat osiemdziesiątych minionego wieku. Wtedy to zaczęto budować pierwsze fragmenty A4 między Katowicami i Krakowem. Budowa całej A4 zakończyła się w 2016 roku.

Spis treści

 1. Rozpoczął się remont nawierzchni autostrady A4 w Katowicach
 2. Autostrada A4 najstarsza i najdłuższa autostrada w Polsce
 3. Które konkretnie odcinki zostaną rozbudowane?
 4. A4 Kraków - Tarnów: będzie trzeci pas
 5. A4 Wrocław Legnica zostanie rozbudowany
 6. Płatny odcinek A4 Katowice Kraków także będzie rozbudowany
 7. A4 Węzeł Murckowska w Katowicach – węzeł Byczyna Jaworzno
 8. A4 węzeł Byczyna – węzeł Balice I

Rozpoczął się remont nawierzchni autostrady A4 w Katowicach

12 lutego 2024 roku rozpoczął się remont nawierzchni jednego z najbardziej obciążonych ruchem odcinków autostrady A4. Między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach. To inwestycja związana z planowanym przekazaniem zarządu nad tym odcinkiem A4 Skarbowi Państwa. Obecnie zarządza nim koncesjonariusz Stalexport Autostrada Małopolska.Jak podaje koncesionariusz, właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej,  która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

Od poniedziałku, 12 lutego między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach, od km 343 do km 347. rozpoczął się remont jezdni w kierunku Krakowa i wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu.

 • na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi pas będzie przejezdny,
 • na jezdni do Katowic czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa.
 • następnie od 27 marca br. remontowany odcinek zostanie wydłużony do 7 km tj. od km 341 do km 348.

W lipcu prace remontowe przeniosą się na jezdnię do Katowic, gdzie jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi będzie przejezdny. Na jezdni do Krakowa czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic.

Obie jezdnie na tym odcinku A4 wyremontowane zostaną do końca listopada 2024 r.

Autostrada A4 najstarsza i najdłuższa autostrada w Polsce

Autostrada A4 to najdłuższa polska autostrada. Liczy 667 kilometrów długości. To też najstarsza polska autostrada, bo pierwsze odcinki A4 między Krakowem i Katowicami zaczęły powstawać jeszcze w latach 80. No i oczywiście nową A4 między Gliwicami i Wrocławiem w dużej części zbudowano na starej, niemieckiej autostradzie wykonanej z betonowych płyt. Ale to już historia.

Współcześnie autostrada A4 prowadząca od zachodniej granicy Polski z Niemcami w Zgorzelcu do granicy z Ukraina w Korczowej na wschodzie jest jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w Polsce.

Jednym z najbardziej zatłoczonych jej odcinków jest ten w Katowicach, gdzie dziennie przejeżdża nawet 105 tysięcy pojazdów. Ruch jest ogromny.

Tak jest na wielu odcinkach A4 – dlatego też minister infrastruktury zapowiada kompleksową rozbudowę najważniejszych i najbardziej obciążonych ruchem odcinków A4

Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie?

Które konkretnie odcinki zostaną rozbudowane?

Poprzedni minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla trasy z Krakowa do Tarnowa. To, że ten odcinek potrzebuje rozbudowy, nie ulega wątpliwości. Potwierdzają to dane Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzone na odcinku między Krakowem a Tarnowem. Jeszcze w 2015 roku poruszało się nim od 18 tysięcy (odcinek Tarnów Zachód – Tarnów Centrum) do 34 tysięcy pojazdów (odcinek Bieżanów – Targowisko) na dobę. Tymczasem już podczas kolejnego pomiaru w latach 2020-2021, okazało się, że ruch wzrósł tam prawie dwukrotnie. Na odcinku Bieżanów – Targowisko było to już prawie 64 tysiące pojazdów na dobę (wzrost o 87 proc.), a na przebiegającej wzdłuż granic Tarnowa autostradzie A4 ponad 31 tysięcy aut (więcej o 74 proc.). 

Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, wzrost liczby samochodów korzystających z autostrady nie pozostaje bez wpływu na jej przepustowość i komfort jazdy kierowców. Więcej samochodów to mniejsza płynność ruchu, częstsze korki i ryzyko kolizji.

Nasze analizy wskazują, że w 2037 roku między węzłami Kraków Bieżanów a Targowisko poruszać się będzie od 72 do 82 tysięcy pojazdów, a autostradą wokół Tarnowa od 37 do 41 tysięcy samochodów. Ruch więc zwiększać się będzie nadal, choć nie w tak szybkim tempie jak w ostatnich latach – podkreślają przedstawiciele GDDKiA.

Powstaje droga S1 Oświęcim - Dankowice. To prawdziwy "wodny" plac budowy. Nawet zimą

A4 Kraków - Tarnów: będzie trzeci pas

Autostrada, żeby w przyszłości spełniała swoją funkcję, wymaga na odcinku 75 km od Krakowa do Tarnowa rozbudowy o trzeci pas.

Podpisany przez poprzedniego ministra infrastruktury dokument pozwala na przygotowanie i ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie koncepcji rozbudowy autostrady (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami Koncepcji programowej) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace potrwają do 2028 roku. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2031-2034. 

W sumie rozbudowa autostrady A4 o dodatkowe pasy ruchu, zgodnie z zapisami w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., zaplanowana jest na blisko 460-kilometrowym odcinku pomiędzy Krzyżową a Tarnowem.

A4 Wrocław Legnica zostanie rozbudowany

Kończą się prace nad I etapem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) w ramach prac przygotowawczych związanych z planowaną rozbudową dolnośląskiego odcinka autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. Do złożenia wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) został zarekomendowany przez GDDKiA wariant rozbudowy A4 w istniejącym śladzie.

Umowa na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R) dla rozbudowy autostrady około 80 km A4 Legnica Południe (z węzłem) - Wrocław Wschód (bez węzła)/węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowy około 50 km drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, dokumentacja prowadzona była jednocześnie dla tych odcinków. 

Co się zmieni na tym odcinku A4? Obecną, dwujezdniową autostradę z dwoma pasami ruchu i bez pasa awaryjnego zastąpi nowa, z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dwoma pasami w obu kierunkach, przebudowane zostaną węzły i powstaną nowe obiekty inżynierskie nad autostradą. Równolegle do istniejącej A4 powstanie nowa jezdnia, na którą zostanie przełożony ruch co umożliwi rozbiórkę starej nawierzchni i budowę nowej drugiej jezdni. Miejscami, gdzie lokalne uwarunkowania nie pozwalają na dobudowę nowej jezdni, będzie prowadzona rozbudowa symetryczna w śladzie istniejących jezdni. Rozbudowa będzie uwzględniać lokalne uwarunkowania. Powstaną także Miejsca Obsługi Podróżnych.  

Rozbudowa A4 Wrocław - Legnica
Autor: GDDKiA Na odcinku A4 między Wrocławiem i Legnicą zostaną dobudowane trzecie pasy Link: Powiększ mapę

Płatny odcinek A4 Katowice Kraków także będzie rozbudowany

To szczególny odcinek autostrady A4, bo koncesyjny i wciąż płatny. Koncesja obecnego zarządcy A4 w tym miejscu, czyli spółki Stalexport Autostrada Małopolska, wygasa w 2027 roku i z deklaracji ministerstwa infrastruktury wynika, że nie zostanie przedłużona. 61-kilometrowy odcinek A4 przejdzie pod administrację GDDKiA.

Już przed dwoma miesiącami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy i rozbudowy tego odcinka. Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk podpisał już programy inwestycji, pozwalające na sfinansowanie prac na odcinku pomiędzy węzłami Murckowska i Balice I. Chodzi o poszerzenie A4, która ma obecnie na całym odcinku po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. To obecnie już za mało, bo przepustowość trasy maleje.

Zatwierdzony program inwestycji ma zapewnić środki na przygotowanie dokumentacji rozbudowy autostrady Katowice – Kraków o dodatkowy pas ruchu. Prace objęłyby przebudowę węzłów, obiektów inżynierskich, budowę lub rozbudowę Miejsc Obsługi Podróżnych, a także rozbiórkę infrastruktury do poboru opłat. Prace projektowe obejmą opracowanie dokumentacji w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenie badań archeologicznych.

A4 Węzeł Murckowska w Katowicach – węzeł Byczyna Jaworzno

Najpilniejszy jest odcinek, na którym panuje największy ruch, czyli od A4 węzeł Murckowska w Katowicach do węzła Byczyna w Jaworznie. Prace przygotowawcze do rozbudowy tego odcinka o długości 25,2 km zaplanowano na lata 2024-2028. Inwestycja obejmie dobudowę trzeciego lub czwartego pasa autostrady, przebudowę lub rozbudowę czterech węzłów drogowych: Mysłowice, Brzęczkowice, Jeleń, Byczyna, a także przebudowę 36 obiektów inżynierskich i budowę ośmiu. W ramach inwestycji planowana jest budowa MOP Giszowiec/Janów.

A4 węzeł Byczyna – węzeł Balice I

Inwestycja w tym miejscu obejmie dobudowę trzeciego lub czwartego pasa autostrady na odcinku o długości 34,5 km. W ramach prac przygotowawczych, które zaplanowano na lata 2024-2029 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy lub rozbudowy trzech węzłów drogowych: Balin, Chrzanów, Rudno, przebudowy 42 obiektów inżynierskich, a także rozbudowy MOP Aleksandrowice/Morawica oraz Rudno/Grojec. Obecnie trwają prace nad projektem rozbudowy autostradowej obwodnicy Krakowa, od węzła Balice I do ul. Kąpielowej w pobliżu węzła Kraków Południe.

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej