Zielony Dom. Co to jest Zielony Dom? Dlaczego jest w cenie?

2021-02-03 9:16
zielone osiedle
Autor: gettyimages Certyfikat Zielony Dom jest gwarancją wysokiej efektywności energetycznej budynków, komfortu użytkowników i poszanowania środowiska

Zielony Dom to certyfikat przyznawany nieruchomościom przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Celem Zielonego Domu jest promowanie budownictwa zrównoważonego, efektywnego energetycznie, z wysoką jakością powietrza wewnętrznego. Zielony Dom to również możliwość zakupu domu czy mieszkania na preferencyjnych warunkach.

Spis treści

 1. Zielony Dom - co to za certyfikat?
 2. Idea Zielonego Domu
 3. Dla jakich budynków Zielony Dom?
 4. 6 stref certyfikacji Zielony Dom
 5. Preferencyjne kredyty dla "Zielonych Domów"

Zielony Dom - co to za certyfikat?

Zielony Dom jest pierwszym ogólnopolskim, wielokryterialnym certyfikatem oceniającym inwestycje mieszkaniowe w ramach budownictwa zrównoważonego - efektywności energetycznej, komfortu użytkowników i poszanowania środowiska. Został opracowany w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który jest wdrażany w krajach partnerskich projektu SMARTER Finance for Families, finansowanego z programu ramowego UE Horyzont 2020.

Idea Zielonego Domu

Zielony Dom to narzędzie, które umożliwia ocenę nowych inwestycji mieszkaniowych pod kątem ich efektywności energetycznej, odpowiedzialności środowiskowej, a także oddziaływania na środowisko i użytkowników. Głównym założeniem było stworzenie narzędzia przejrzystego i nieskomplikowanego, z zestawem istotnych kryteriów w zakresie budownictwa zrównoważonego, pozwalającego na sprawne przeprowadzenie procesu certyfikacji na wszystkich jego etapach.

Dla jakich budynków Zielony Dom?

Zielony Dom przeznaczony jest do certyfikacji wyłącznie nowo budowanych inwestycji mieszkaniowych, zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych. Certyfikacja Zielony Dom skierowana jest nie tylko do deweloperów, ale także prywatnych inwestorów, mających w planach budowę domu jednorodzinnego.

Do procesu certyfikacji zaleca się przystąpić na wczesnym etapie inwestycji, a najlepszym jest wybór miejsca lokalizacji. Kryteriami zawartymi w certyfikacji Zielony Dom jest bowiem nie tylko sam proces budowy, ale także teren pod budowę czy przygotowanie projektu. Zwiększa to szanse na spełnienie wymagań i otrzymanie certyfikatu na odpowiednim poziomie. Możliwe jest również zgłoszenie inwestycji na bardziej zaawansowanym etapie, jednak kryteria certyfikacji są w tym przypadku takie same, a ryzyko niespełnienia jakichś wytycznych większe.

6 stref certyfikacji Zielony Dom

System oceny budynków mieszkalnych Zielony Dom jest systemem dobrowolnym. W ramach środowiskowej i energetycznej oceny inwestycji mieszkaniowych, która pozwala na uzyskanie certyfikatu, wyodrębniono:

 1. Zarządzanie inwestycją
 2. Miejsce i lokalizacja
 3. Materiały i zasoby
 4. Zdrowie i komfort użytkownika
 5. Gospodarowanie wodą
 6. Optymalizacja zużycia energii.

Wykorzystując zestaw kryteriów w poszczególnych obszarach, Zielony Dom ocenia efektywność energetyczną oraz ekologiczną realizowanych budynków, weryfikując, czy budynek jest zrównoważony w fazie projektowania, budowy, jak również w czasie eksploatacji.

Preferencyjne kredyty dla "Zielonych Domów"

W ramach programu Zielony Dom banki partnerskie oferują dedykowane kredyty hipoteczne na zakup domów lub mieszkań z certyfikatem Zielony Dom. Szczegółowe informacje oraz aktualne warunki udzielania kredytów dostępne są na stronach internetowych banków partnerskich. Do programu Zielony Dom dołączyły Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ) z ekologicznym kredytem hipotecznym oraz BNP Paribas, który certyfikat certyfikat Zielony Dom włączył do swojej oferty jako jedno z kryteriów udzielania kredytu o obniżonej marży.

Budynki certyfikowane to gwarancja standardu projektowania i wykonania. Efektywność energetyczna to także niższe koszty codziennej eksploatacji, a więc niższe obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych. Preferencyjne warunki ekologicznych kredytów hipotecznych to bardzo ważny krok w stronę myślenia o inwestycjach mieszkaniowych w perspektywie długoterminowego wpływu budynków na środowisko.

Czytaj więcej