Dźwigi osobowe. Czy dźwigi osobowe lepiej wymieniać czy modernizować?

2019-10-18 7:10
Serwisowanie windy
Autor: ZIIED Lublin Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych nadają się często do wymiany lub modernizacji

Dźwigi osobowe w starych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych są często w złym stanie technicznym. Znaczna część dźwigów osobowych wymaga wymiany lub gruntownej modernizacji – tak podaje Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów. Wymiana czy modernizacja dźwigów osobowych? Która z tych opcji jest korzystniejsza dla zarządców nieruchomości?

Dźwigi osobowe - wymieniać czy modernizować?

Niestety wspólnoty nie mogą liczyć na żadne dopłaty lub kredyty preferencyjne związane z wymianą i modernizacją wind – nie ma w naszym kraju żadnych programów wspierających tego typu inwestycje. Zarządcy najstarszych nieruchomości mogą jedynie uzyskać środki na wymianę dźwigu osobowego, łącząc tę inwestycję z pracami związanymi z termomodernizacją budynku, do której przysługuje możliwość ubiegania się o premię remontową. W większości nieruchomości z braku środków finansowych wykonywane są zazwyczaj tylko doraźne naprawy dźwigów osobowych. Jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy lepiej wymieniać windy osobowe, czy je modernizować nie jest taka łatwa. Trzeba tu wziąć po uwagę wiek i stan techniczny urządzenia, bezpieczeństwo, a w końcu kwestie estetyczne. Modernizacja dźwigów osobowych najczęściej obejmuje wymianę napędów i systemów sterowania. Coraz częściej w dźwigach osobowych montuje się jednak dodatkowe systemy alarmowe, awaryjne zasilanie oraz nowoczesne zabezpieczenia, np. przed niekontrolowanym ruchem kabiny. W przypadku wind zamontowanych po 1990 roku tego typu inwestycja może być wystarczająca dla zapewnienia optymalnej i bezpiecznej pracy dźwigu. Ale trzeba też pamiętać, że przestarzałe dźwigi osobowe nie są energooszczędne. Przy modernizacji windy najprawdopodobniej zostanie poniesiony mniejszy koszt, jednak jeśli ma to być inwestycja długoterminowa i opłacalna, warto zastanowić się nad wymianą urządzenia na nowe – windę nowoczesną, energooszczędną i, co ważne, niewymagającą serwisu przez długi czas.

Nowoczesna winda
Autor: ZIIED Lublin Modernizacja dźwigów osobowych najczęściej obejmuje wymianę napędów i systemów sterowania

Serwis dźwigów osobowych

Każda winda powinna być serwisowana zgodnie z zaleceniami producenta. Rozróżniamy dwa typy przeglądów konserwacyjnych:

  • przegląd bieżący, dokonywany raz na 30 dni (chyba że producent zaleca krótszy okres),
  • przegląd roczny.

Przegląd bieżący ma za zadanie określić prawidłowość funkcjonowania zabezpieczeń: ogranicznika prędkości, chwytaczy, zamków bezpieczeństwa drzwi przystankowych, kontaktów, a także elementów konstrukcyjnych, takich jak rama kabinowa, przeciwwaga, zespół napędowy, tablica sterowania. Sprawdza się też stan techniczny pomieszczenia, w których dźwig jest zainstalowany. Podczas przeglądu rocznego sprawdzane są wszystkie elementy dźwigu, które są jednocześnie konserwowane i smarowane lub w razie potrzeby wymieniane.

Serwis dźwigów osobowych powinno zlecać się profesjonalnej firmie z uprawnieniami konserwatorskimi i montażowymi. Jeżeli przegląd wykaże, że dźwig wymaga wymiany lub gruntownej modernizacji, środków do tej inwestycji można poszukać w programach rozwoju regionalnego.

Najważniejszym dokumentem określającym bezpieczeństwo instalacji dźwigów jest norma PN-EN 81.1, 81.2, która reguluje wszystkie kwestie związane z prawidłową instalacją i serwisowaniem wind.
Do tej pory problem modernizacji wind w Polsce nie został rozwiązany za sprawą żadnej regulacji prawnej, tak jak ma to miejsce w większości krajów Unii Europejskiej. Obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania wind stoi więc po stronie zarządców i właścicieli nieruchomości, szczególnie w przypadku budynków z windami zamontowanymi przed 1990 r.

Dźwigi osobowe elektryczne czy hydrauliczne

Rynek oferuje nowoczesne, energooszczędne dźwigi osobowe o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym. Windy zasilane silnikiem hydraulicznym są tańsze, ale znacznie wolniejsze, co jest mniej korzystne dla użytkownika. Z tego powodu nie opłaca się ich instalować w budynkach wysokich. Koszt ich eksploatacji jest większy, ponieważ zużywają więcej energii elektrycznej do napędzania agregatu sterującego pompą hydrauliczną. W wyższych budynkach zaleca się więc instalację windy o napędzie elektrycznym, który co prawda jest o ok. 25% droższy od hydraulicznego, ale jest rozwiązaniem wydajniejszym i ekonomiczniejszym.

Na rynku dostępne są też dźwigi osobowe z wyższej półki: klimatyzowane, z ekranem ciekłokrystalicznym, wnętrzem wykończonym stalą nierdzewną, awaryjnym oświetleniem panelu, itp.

Więcej tematów związanych z zarządzaniem obiektami mieszkalnymi

Czytaj więcej