Znane ryzyko mniej groźne

2008-07-22 15:39

Mimo pory urlopowej - 10 lipca 2008 r. - III Konferencja CFP "Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi", która odbyła się w Centrum Finansowym Puławska w Warszawie, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Świadczy to o aktualności tematyki oraz "wpisaniu się" konferencji w kalendarz konferencji z problematyki zarządzania nieruchomościami.

Podstawowymi celami konferencji było wskazanie ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, wymiana doświadczeń w ramach problematyki ryzyka zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, wskazanie nowych tendencji i zmian w zarządzaniu ryzykiem, prezentacja wybranych rozwiązań zarządzania ryzykiem oraz prezentacja firm związanych z rynkiem zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w aspekcie występującego ryzyka.
Uczestnikami konferencji byli głównie prezesi, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy biur administracji, zarządcy nieruchomości oraz specjaliści w tym obszarze, głównie z dużych firm oraz banków.

Doświadczenia międzynarodowe przedstawili, bazując na swoim bogatym doświadczeniu, zarówno za granicą jak i w Polsce, m.in.: Joseph Karp (Senior Vice President w Apollo-Rida) oraz Peter Maitland (Partner w EC Harris), którzy omówili zależności pomiędzy ryzykiem a wartością nieruchomości, podstawowe atrybuty, wskazali na rolę cyklu życia nieruchomości, podstawowe elementy zarządzania ryzykiem nieruchomości. Omówili również zagadnienia ryzyka w procesie decyzyjnym w zakresie między innymi sprzedaży, refinansowania, kontaktów z klientami, wymagań dokumentacyjnych, budowy, ryzyka ubezpieczeniowego i podatkowego oraz wynikającego z regulacji prawnych.
Szczegółowo aspekty prawne, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w umowach najmu oraz umowach z dostawcami usług i produktów dla nieruchomości, przedstawił mec. Andrzej Kaliński. Problematykę zarządzania ryzykiem a wartością nieruchomości na rynku w zakresie zależności liczbowej tych pojęć, źródeł ryzyka inwestorskiego, inwestycyjnej umowy najmu, działalności samego zarządcy, doboru najemców, standardu budynku, wpływu konkurencji na rynku oraz stanu rynku zaprezentował Tadeusz Żurowski, prezes Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości.
W ramach konferencji wystąpienia prelegentów dotyczyły również zagadnień bezpośrednio związanych z ryzykiem finansowym w zarządzaniu nieruchomościami. Czym jest ryzyko finansowe, jakie są możliwości zmniejszenia tego ryzyka, jego rozłożenia i podziału, zreferowała Marta Kamionowska (PricewaterhouseCoopers). Wskazała ryzyko m.in. na poziomie przychodów, kosztów operacyjnych, rozliczeń walutowych, na poziomie warunków umownych w zakresie serwisowania nieruchomości oraz jej wynajmu, także ryzyko niezależne od relacji z najemcami. Kredyt z Funduszu Termomodernizacji jako sposób na zmniejszenie ryzyka finansowego omówił Krzysztof Baranowski z BGK... Nie sposób w tej krótkiej relacji wymienić wszystkich prelegentów i tematów, jakie omawiali, za co z góry przepraszamy.

Wydaje się, że III konferencja CFP poświęcona zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi spełniła swoje cele. Mam nadzieję, że kolejna - IV konferencja na temat "Bezpieczeństwo w Zarządzaniu Nieruchomościami Komercyjnymi", zaplanowana na 10 grudnia 2008 r. - będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej