Zmiany w programie Czyste Powietrze 2024. Jakie zasady obowiązują od 22 kwietnia?

2024-06-03 5:40
pompa ciepła czyste powietrze
Autor: Piotr Mastalerz Ważne zmiany w programie Czyste powietrze już od 22 kwietnia

Program Czyste Powietrze 2024 nowej wersji wchodzi w życie 22 kwietnia. Czyste Powietrze uzyskało na tę edycję 6,4 mld zł, co jak wynika z szacunków ministerstwa klimatu i środowiska dofinansuje wymianę około 111 tys. źródeł ciepła i modernizację energetyczną około 97 tys. budynków. Jakie będą zmiany w programie Czyste Powietrze? Jakie nowe zasady?

Spis treści

 1. Dofinansowanie tylko na urządzenia z listy ZUM - pierwsza zmiana
 2. Dodatkowy obowiązek dla pomp ciepła
 3. Możliwość najwyższej dotacji tylko raz - druga zmiana
 4. Nowe zapisy dotyczące dotacji z prefinansowaniem - trzecia zmiana
 5. Jakie progi dochodowe w programie Czyste Powietrze?
 6. Czyste Powietrze - jak złożyć wniosek o dofinansowanie?
 7. Dla kogo program Czyste Powietrze?
Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Od 22 kwietnia 2024 będzie obowiązywać nowa wersja programu Czyste Powietrze finansowana z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

- Program Czyste Powietrze ma zapewnione trwałe, stabilne wielomiesięczne, powiedziałabym nawet wieloletnie źródło finansowania, bo właśnie NFOŚiGW podpisał z WFOŚiGW umowy na dystrybucję środków w ramach programu Czyste Powietrze z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. To jest 16 umów na łączną kwotę 6,4 mld zł - poinformowała na konferencji prasowej 17 kwietnia Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Zmiany w programie Czyste Powietrze obejmują trzy ważne kwestie.

Dofinansowanie tylko na urządzenia z listy ZUM - pierwsza zmiana

Jedną z ważniejszych zmian nowej odsłony programu Czyste Powietrze jest ograniczenie dofinansowania na urządzenia grzewcze, które znalazły się na liście zielonych urządzeń i materiałów, czyli liście ZUM, dostępnej pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/. Do tej pory była ona lista rekomendacji, od kwietnia będzie obowiązkowa, co oznacza, że mogą być dotowane tylko urządzenia na niej widniejące, a chodzi dokładnie o pompy ciepła oraz kotły na biomasę: pellet i zgazowujące drewno.

Dodatkowy obowiązek dla pomp ciepła

Żeby dostać dofinansowanie do pompy ciepła, musi się ona znaleźć na liście ZUM, a to z kolei musi być poprzedzone badaniami w niezależnym akredytowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Producenci lub dystrybutorzy zobowiązanie są do przeprowadzenia badań urządzeń, a ich wyniki dostarczyć do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ‐PIB), który prowadzi ZUM.

Weryfikacja pomp ciepła ma na celu eliminację z rynku tych urządzeń, które nie spełniają wymagań, czy nie odpowiadają parametrom technicznym z opisu. 

Trzeba wiedzieć

Zmiany te wejdą w życie 22 kwietnia, a 13 czerwca 2024 zakończy się okres przejściowy na uzupełnienie dokumentacji dla producentów urządzeń grzewczych.

Pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę ZUM po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM. Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia. Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych- wyjaśniono.

Możliwość najwyższej dotacji tylko raz - druga zmiana

Kolejną zmianą będzie ograniczenie możliwości dofinansowania beneficjentów w trzeciej części programu - chodzi o najwyższy możliwy poziom dofinansowania. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach 1. części programu, czyli o podstawowy poziom dofinansowania.

Chodzi o ograniczenie nadużyć i dlatego wprowadzana jest możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.

- Do tej pory zdarzało się tak, że osoby, co ciekawe, z najniższymi dochodami występowały jako właściciele na przykład kilku budynków z wnioskami o to najwyższe dofinansowanie – wyjaśniała przesłanki wprowadzenia nowej reguły Dorota Zawadzka-Stępniak.

Nowe zapisy dotyczące dotacji z prefinansowaniem - trzecia zmiana

W nowej edycji programu przewidziane zostały nowe zapisy umowne dotyczące dotacji z prefinansowaniem (wypłata zaliczki na konto wykonawcy po złożeniu do WFOŚiGW podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej) oraz dotyczące dotacji przez pełnomocnika (wymóg pełnomocnictwa z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy).

Jakie progi dochodowe w programie Czyste Powietrze?

Od 2023 do programu Czyste Powietrze wprowadzono ważne zmiany finansowe i organizacyjne, które dotyczą:

 • podniesienia wysokości progów dochodowych,
 • wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,
 • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
 • ścieżki bankowej programu - kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
 • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Po zmianach w programie Czyste Powietrze przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrosła z 47 do 99 tys. zł.

Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosły odpowiednio:

 • z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
 • z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Maksymalna wysokość dotacji wzrosła z 79 do 135 tys. zł.

Podwyższenie progów dochodowych, jak i wysokości dotacji, wynikało m.in. z rosnących cen usług i produktów.

W przypadku beneficjentów podwyższonego i maksymalnego wsparcia można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Pieniądze te trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

Czyste Powietrze - jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub w serwisie gov.pl.

Jak złożyć wniosek przez internet lub w urzędzie?

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej wersji wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

 1. Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 2. Złożenie wniosku w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku podpisu, możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisani i przesłanie go pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
 3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Złożenie wniosku za pośrednictwem banku

 1. W oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze, składa się wniosek wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży w naszym imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
 3. Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) należy zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. Wfośigw wypłaca dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Dla kogo program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej