Zakup kontrolowany orężem jakości

2008-04-18 14:43

"Jakość materiałów budowlanych jest coraz lepsza, ale będziemy się starać o to, aby kontrola nad tym rynkiem była jeszcze sprawniejsza. To przecież kwestia bezpieczeństwa każdego z nas. W tym celu zaproponowane zostały nowe rozwiązania prawne" - mówił Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, podczas pierwszej regionalnej konferencji "Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych", która odbyła się 8 kwietnia w Krakowie.

Krakowska konferencja odbyła się z udziałem Jerzego Millera - Wojewody Małopolskiego, Olgierda Dziekońskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Ryszarda Kowalskiego - prezesa Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa, Marka Kapronia - dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, przedstawicieli Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz kierownictwa GUNB z Robertem Dziwińskim, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego na czele. W spotkaniu udział wzięło prawie dwustu producentów, sprzedawców wyrobów budowlanych, przedstawicieli organizacji budowlanych oraz pracowników nadzoru budowlanego z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, aby dyskutować na temat przestawionych przez przedstawicieli rządu propozycji zmian do ustawy o wyrobach budowlanych.

Nowelizację przepisów zapowiedział Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - Zakup kontrolowany oraz przyśpieszenie procesu wycofywania produktów z obrotu w razie stwierdzenia nieprawidłowości to dobre rozwiązanie. Do tej pory inspektorzy nie mogli kupować materiałów budowlanych incognito - przekonywał Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. - Dzięki temu będziemy posiadali dowody, niezbędne z postępowaniu administracyjnym - dodał.

Zdaniem Janusza Żbika, Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w naszym regionie sytuacja na rynku materiałów budowlanych nie jest zła. - Kontrole wskazują na coraz lepszą znajomość przez producentów i dystrybutorów obowiązujących przepisów oraz coraz większą dbałość o jakość wprowadzanych od obrotu wyrobów budowlanych - podkreśla Janusz Żbik.

W dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku) weszła w życie ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Określiła ona m.in. nowe zadania dla wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, wynikające z dostosowania polskich przepisów do norm unijnych. Do zadań tych należy kontrola wyrobów budowlanych u sprzedawców i u producentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych, które eliminują z rynku wyroby niespełniające ustawowych przepisów ( np. postępowania naprawcze i nakazy wycofania z obrotu).

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie w okresie obowiązywania ustawy (od 1.05.2004 r. do 31.03.2008 r.) skontrolował 1103 wyroby budowlane u 161 producentów i 326 sprzedawców. Nieprawidłowości stwierdzono w 473 wyrobach.

Część nieprawidłowości usunięto w trakcie trwania kontroli, zaś w 355 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne. W przypadku 48 partii zakwestionowanych wyrobów nakazano wycofanie z obrotu. Większość stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyła braku lub niewłaściwego oznakowania wyrobu. Materiały budowlane, które mogłyby stwarzać zagrożenie, należały do rzadkości.

Konferencja "Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych" to pierwsza z cyklu regionalnych konferencji, organizowanych przez Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kolejne planowane już spotkania będą miały na celu ocenę rynku wyrobów budowlanych, omówienie problemów związanych z polskim prawem w tym zakresie oraz konsultacje w sprawie propozycji nowych rozwiązań prawnych.
Druga konferencja odbędzie się 20 maja w Białymstoku, w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3, a następna 27 maja w Bydgoszczy - w centrum konferencyjnym Opera "Nowa" przy ul. Focha 5. Kolejnymi miastami konferencji będą Wrocław i Łódź - o terminach wkrótce poinformujemy.

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajduje się Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, w którym odnotowywane są wyniki kontroli wyrobów budowlanych prowadzonych przez GUNB.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej