XX Konferencja Spalska

2009-10-06 8:00
XX Konferencja PZITB (5 października 2009, Spała)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury XX Konferencja PZITB (5 października 2009, Spała)

"Kontekst miejski - budowy ale także rewitalizacji osiedli i miast - jest drogą do rozwiązania problemów mieszkaniowych ludności" - powiedział Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński podczas inauguracji jubileuszowej XX Konferencji Spalskiej, organizowanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Wiceminister Olgierd Dziekoński odczytał specjalny list ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, skierowany do uczestników konferencji z okazji jubileuszu. Poinformował o toku prowadzonych w ministerstwie prac legislacyjnych nad nowelizacją Prawa budowlanego, a także nad budzącą wiele nadziei i emocji Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nawiązał do przypadającego w tym dniu światowego dnia HABITAT'u - programu Narodów Zjednoczonych budowy osiedli dla osób nie potrafiących samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. W tym kontekście podkreślił znaczenie planowania zintegrowanego, uwzględniającego interesy i opinie samorządów lokalnych.

Poseł Stanisław Żmijan, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury podkreślił, że dach nad głową jest tym dobrem, którego każdy z obywateli potrzebuje, a budownictwo mieszkaniowe może być istotnym przyczynkiem wzrostu gospodarczego kraju. Stwierdził jednocześnie, że pamiętając o przyszłych pokoleniach powinniśmy prowadzić rozwój w sposób zrównoważony, czyli taki, który ma na uwadze nie tylko budownictwo mieszkaniowe, ale również infrastrukturalne. Zwrócił uwagę na pilną potrzebę rozwiązania problemów narosłych wokół budownictwa społecznego. Za przykładem dobrej inicjatywy uznał propozycję ustawy o najmie okazjonalnym.

Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń w swoim wystąpieniu zaznaczył, że jeżeli w gospodarce rynkowej można mówić o interwencjonizmie państwowym, w tym przede wszystkim w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego, to powinien on być wyłącznie sektorowy i precyzyjnie zaadresowany. Program, który powinien się spełnić w realnie krótkim czasie i być ukierunkowanym na konkretne cele, powinien dotyczyć budowy mieszkań socjalnych. Realizacja zasobu socjalnego w pierwszej kolejności umożliwiłaby bowiem uelastycznienie sytuacji w innych segmentach budownictwa - komunalnym, spółdzielczym i własnościowym.

W toku konferencji omówiony został dorobek dotychczasowych konferencji spalskich, oceniono aktualny porządek prawny w budownictwie mieszkaniowym oraz proponowane do niego zmiany, podniesiono kwestię roli zaplecza naukowo-badawczego w budownictwie oraz problemy finansowania budownictwa mieszkaniowego. Uczestnicy konferencji przez aklamację przyjęli wniosek, aby zamiast wniosków końcowych opracować społeczny projekt ustawy w sprawie polityki mieszkaniowej państwa.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej