Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz m.in. placówk opieki zdrowotnej i oświaty

2022-09-22 8:33
Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Autor: materiały prasowe Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi

Nowe wzory wniosków o wypłatę dodatków do ogrzewania tzw. ciepłowniczych są już w Dzienniku Ustaw. 20 września 2022 ukazały się cztery rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. W artykule do pobrania wnioski o dodatek do ogrzewania: dla gospodarstw domowych, dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi oraz o wypłatę i rozliczenie rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych. Pobierz odpowiedni wzór wniosku i złóż w odpowiednim urzędzie online lub osobiście.

Spis treści

 1. Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
 2. Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi
 3. Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych

W Dzienniku Ustaw ukazał się wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski te należy składać do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o wypłatę dodatku.

Dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Więcej informacji w artrykule:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi

Opublikowano również rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Te dodatki również wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce siedziby podmiotu składającego wniosek. Dodatkowo ukazało się rozporządzenie określające wzór oświadczeń składanych przez tych odbiorców ciepła.

Chodzi o podmioty:

 • udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • noclegownie albo ogrzewalnie
 • podmioty systemu oświaty
 • tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
 • prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe
 • prowadzące działalność kulturalną
 • prowadzące działalność archiwalną
 • jednostki ochotniczej straży pożarnej
 • rodzinne domy pomocy
 • kluby integracji społecznej
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie socjalne

Wzór wniosku wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi do pobrania

Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi do pobrania

Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

Wydano również rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Ustawa przewiduje dodatek dla podmiotów wrażliwych m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia i systemu oświaty. Wprowadzono też możliwość uzyskania rekompensat dla odbiorców ciepła sieciowego.

Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym do pobrania

Źródło: PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej