Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2024 - jak złożyć? Dla kogo dopłata do czynszu? Jakie kryteria?

2024-03-11 13:21
Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2024
Autor: Szymon Starnawski Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2024 - jak go złożyć i jakie dokumenty potrzebne? Wniosek od pobrania

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy? Wniosek o dodatek mieszkaniowy w 2024 mogą złożyć ci, którzy mają problem z bieżącym realizowaniem opłat za mieszkanie. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych, które wzrosły od 1 marca. Kto może dostać dodatek mieszkaniowy i jak go uzyskać?

Spis treści

 1. Co to jest dodatek mieszkaniowy?
 2. Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy
 3. Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2024 - dla kogo dopłata? Zmiany od 1 marca
 4. Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2024 - jak złożyć krok po kroku
 5. Jakie dokumenty do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy?
 6. Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy 2024?
 7. Jak długo trzeba czekać na przyznanie dodatku mieszkaniowego?
 8. Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego
 9. Na jak długo przyznaje się dodatek mieszkaniowy?

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wypłacane osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.

Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy

Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy do pobrania

Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2024 - dla kogo dopłata? Zmiany od 1 marca

Dodatek mieszkaniowy może otrzymać:

 • Każdy kto ma prawo do mieszkania (jest jego właścicielem, ma spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wynajmuje albo podnajmuje je na umowę, czeka na mieszkanie zamienne albo socjalne - jeśli ma orzeczenie sądu, że przysługuje mu taki lokal).
 • Każdy kto spełnia kryterium dochodowe. Tu ważny jest średni miesięczny dochód wnioskującego o dodatek z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Od 1 marca 2024 kryterium dochodowe wynosi 2 147,54 zł dla gospodarstw wieloosobowych oraz do 2 863,39 zł dla gospodarstw jednoosobowych. W tym roku kryterium dochodowe znacząco wzrosło.

 • Każdy, którego mieszkanie spełnia kryteria powierzchniowe, czyli: dla 1 osoby - 35 m², dla 2 osób - 40 m², dla 3 osób 45 m², dla 4 osób - 55 m², dla 5 osób - 65 m², dla 6 osób - 70 m².

Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób, to znaczy że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Informację o powierzchni mieszkania albo domu można znaleźć w akcie notarialnym, w umowie najmu, u zarządcy budynku.

Ważne

Aby dostać dodatek mieszkaniowy 2023 należy spełnić wszystkie powyższe warunki. O dodatek mogą ubiegać się również osoby zalegające z opłatami za czynsz. Dodatkowo, rada gminy może podnieść maks. dopuszczalną powierzchnię użytkową mieszkania oraz dopuszczalny stopień jej przekroczenia, dlatego warto zapytać o szczegóły w swoim urzędzie.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2024 - jak złożyć krok po kroku

Aby złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy w 2024 roku należy:

 • Pobrać i wydrukować wniosek wraz z deklaracją o dochodach.
 • Przygotować wymagane dokumenty.
 • Złożyć wniosek, deklarację i inne dokumenty w dzielnicy właściwej miejscowo ze względu na położenie lokalu.

Są 3 możliwości złożenia wniosku:

 • osobiste dostarczenie do odpowiedniej instytucji,
 • wysłanie pocztą,
 • za pośrednictwem pełnomocnika.

Jakie dokumenty do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy?

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wypełniony wniosek musi potwierdzić zarządca budynku lub osoba, której płacisz czynsz.
 • Deklarację o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu z ostatnich 3 miesięcy.
 • Informację o powierzchni użytkowej lokalu, czyli dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową .
 • Rachunki np. za prąd, gaz, ogrzewanie, które potwierdzą wysokość wydatków poniesionych w związku z zajmowaniem mieszkania w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Wniosek i deklaracja dostępne są w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej, można je również pobrać ze stron internetowych tych instytucji.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy 2024?

Dokumenty należy złożyć zazwyczaj w ośrodku pomocy społecznej (MOPS) w miejscu zamieszkania.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie dodatku mieszkaniowego?

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego może być poprzedzone wywiadem środowiskowym i następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Natomiast w sytuacji szczególnie skomplikowanej - postępowanie powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

Aby dodatek mieszkaniowy był wypłacony co miesiąc, należy na bieżąco opłacać czynsz za lokal. Zaległości spowodują wstrzymanie wypłat dodatku do momentu uregulowania długu. Jeśli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku - wniosek uznawany jest za nieaktualny.

Na jak długo przyznaje się dodatek mieszkaniowy?

Przyznane świadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy, a okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.

Źródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej