Więcej o duńskim rynku pracy

2009-12-07 11:22

Zaprezentowany portal workinfo.dk zawiera istotne informacje nie tylko z punktu widzenia pracownika – osoby fizycznej starającej się o zatrudnienie w duńskim sektorze budowlanym, ale również polskich przedsiębiorców myślących o ekspansji na ten rynek. Strona ta jest skierowana do sektora budowlanego, ale można tam również znaleźć wiele uniwersalnych uwag dotyczących zatrudnienia w Danii. Znajdują się one w segmencie poświęconym lokalnemu rynkowi pracy, gdzie zamieszczono m.in. uwagi dotyczące kształtowania praw i obowiązków po obu stronach stosunku pracy. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ duński system zatrudnienia daleko odbiega od rozwiązań polskich. Wyjeżdżając do obcego państwa będziemy świadczyć pracę wg zasad panujących w tym kraju. Warto wiedzieć...

... że duński rząd nie reguluje warunków rynku pracy, czego najważniejszą konsekwencją jest brak ingerencji w sposób zawierania umów, kształtowania warunków wynagrodzeń, czasu pracy, itp. Warunki są wynikiem negocjacji pomiędzy organizacjami reprezentującymi pracodawców i pracowników. Zatem od wyniku dialogu społecznego zależy jakie ukształtują się stosunki pracy w danym sektorze. Ten element zdecydowanie różni rynek duński od polskiego, o czym powinni wiedzieć wszyscy chcący świadczyć tam swoje usługi.
Z punku widzenia PKPP LEWIATAN, organizacji skupiającej pracodawców (również branży budowlanej) ważne są informacje zamieszczone w segmencie dla firm nie tylko duńskich, ale i zagranicznych. Cenne o tyle, że jeszcze przed rozpoczęciem działalności na tym rynku, przedsiębiorcy mają szanse oszacować swoje możliwości, zapoznać się z obowiązkami pracodawczymi, kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników poza granicami naszego kraju. Ponieważ stosunki pracy w Danii opierają się w przeważającej mierze na wyniku dialogu społecznego, portal jest doskonałym źródłem wiedzy na temat aktywnie funkcjonujących w tym obszarze związków pracodawców. Przedsiębiorcy zdobędą szczegółową wiedzę z konkretnego obszaru (włącznie ze stawkami dziennymi). Na tej podstawie (oczywiście poza innymi aspektami, w tym ekonomicznymi, logistycznymi) przygotować realną ofertę, która z jednej strony będzie konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorców miejscowych, a z drugiej pozwoli osiągnąć sukces finansowy. Jeżeli warunki polskich firm z sektora budowlanego będą korzystniejsze (cena nie jest jedynym aspektem) od tych przedstawionych przez firmy duńskie, to tym lepiej. Zasada konkurencyjności jest ogólnie przyjęta, zawsze służy rozwojowi rynku i LEWIATAN jak najbardziej popiera działania w zakresie zwiększenia konkurencyjności z jednej strony i elastyczności zatrudnienia z drugiej. Dlatego też staramy się wyprzedzać pytania naszych partnerów dotyczące szeroko rozumianych założeń w funkcjonowaniu rynków zagranicznych, dążymy do zdobywania niezbędnej wiedzy w tym zakresie i przekazujemy ją naszym członkom. Tak stanie się również w przypadku portalu workinfo.dk, ponieważ z naszego punktu widzenia stanowi on bardzo dobre źródło wiedzy dla firm z branży budowlanej. Być może po zapoznaniu się z informacjami zawartymi na tej stronie, któryś z jej odbiorców  zdecyduje się na wejście na rynek duński. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej