Węzeł autostradowy w Rudnie wcześniej?

2010-10-12 13:29
Węzeł Rudno szybciej?
Autor: Małopolski Urząd Wojewódzki Podpisanie listu intencyjnego

Początek budowy węzła autostradowego w Rudnie zaplanowano dopiero na 2017 rok, a to jedna z kluczowych inwestycji drogowych dla rozwoju gmin Alwernia, Krzeszowice i Spytkowice oraz powiatów krakowskiego i chrzanowskiego. Dlatego przedstawicieli samorządów lokalnych bardzo cieszy podpisany właśnie ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska SA - koncesjonariusza autostrady A4 Katowice-Kraków, list intencyjny zobowiązując się do współpracy w celu przyspieszenia budowy węzła.

- Dla samorządów lokalnych niezwykle znaczące jest przyspieszenie inwestycji – powiedział Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. - Cieszę się, że udało się doprowadzić do porozumienia wszystkich zainteresowanych. Dzięki temu, że samorządy i koncesjonariusz autostrady będą współpracować, realnie zwiększyły się szanse na przyspieszenie inwestycji.
- Budowa węzła Rudno oznacza przede wszystkim rozwój gospodarczy powiatu krakowskiego, a także sąsiadujących z nim gmin Alwernia i Krzeszowice. Czekamy na nią od wielu lat – dodał Andrzej Furmanik, wicestarosta powiatu krakowskiego.
-Choć przyspieszenie tej inwestycji wymaga od obu stron znacznej mobilizacji sił, jednocześnie pokazuje, jak wiele można osiągnąć wykazując wzajemne zrozumienie i nastawiając się na współpracę – powiedział Wojciech Gębicki, prezes zarządu SAM SA.

Rozbudowa Węzła Rudno obejmuje połączenie autostrady A4 Katowice – Kraków z drogą krajową nr 79 i 44 oraz drogą wojewódzką 780. Dla gmin Alwernia, Krzeszowice i Spytkowice oraz dla powiatów krakowskiego i chrzanowskiego to inwestycja kluczowa. Obecnie przedsiębiorcy z tych terenów, choć mają autostradę w sąsiedztwie, z powodu braku możliwości wjazdu na jej północną jezdnię, zmuszeni są korzystać z innych dróg jadąc na Śląsk. Do gmin tych także trudno dojechać ze względu na słabo rozwiniętą sieć i standard dróg lokalnych, co wpływa na tempo rozwoju ekonomicznego.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zorganizował spotkanie z ministrem infrastruktury i firmą SAM SA, a w konsekwencji podjął się mediacji między samorządowcami a koncesjonariuszem w celu przyspieszenia rozbudowy węzła Rudno. Dzięki tym staraniom, 8 października 2010 roku SAM SA i władze powiatów krakowskiego i chrzanowskiego oraz gmin Alwernia, Krzeszowice, Spytkowice podpisały list intencyjny, zobowiązując się dołożyć wszelkich starań, aby przyspieszyć termin rozpoczęcia prac przy rozbudowie Węzła Rudno.

W liście intencyjnym SAM S.A zobowiązuje się m. in. do przeprowadzenia pomiaru, analizy i prognozy natężenia ruchu w obrębie Węzła Rudno, pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji, uzgodnienia z Ministerstwem Infrastruktury koniecznych zmian w umowie koncesyjnej m.in. w celu umożliwienia poboru opłat na węźle, zlecenia projektu budowlanego, wykonawczego i pozyskania decyzji administracyjnych (przy wsparciu samorządów) oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania inwestycji. Aby umożliwić akcjonariuszowi sprawne przeprowadzenie prac, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązały się m.in. do wytyczenia szlaków komunikacyjnych i przeprowadzenia konsultacji społecznych, przedłożenia  harmonogramu remontów i przebudowy dróg wraz z określeniem ich parametrów technicznych, opracowania planu i realizacji rozbudowy sieci dróg i mostów łączących Węzeł Rudno z okolicznymi miejscowościami. Samorządy zobowiązały się także do ścisłej współpracy przy pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, w związku z koniecznością dostosowania lokalnej sieci drogowej do przyjęcia ruchu ciężkiego z autostrady A4 pod względem nośności, geometrii oraz przepustowości.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej