Uprawnienia budowlane dla inżynierów i techników. W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa jesienna sesja egzaminacyjna

2014-12-03 12:44
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB Inżynierowie przystapili do egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2012 

Do jesiennej sesji na uprawnienia budowlane przystąpiło 3270 kandydatów. Egzamin na uprawnienia budowlane odbył się według nowych zasad po wejściu w życie II transzy ustawy deregulacyjnej oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

We wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa do egzaminu na uprawnienia budowlane przystąpiło 3270 osób, w tym także po kilkuletniej przerwie technicy budownictwa.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, a w szczególności wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wprowadziły nowe uwarunkowania prawne, dotyczące warunków zdobywania uprawnień budowlanych oraz przeprowadzania przez okręgowe komisje kwalifikacyjne egzaminów na uprawnienia budowlane. Zmiany dotyczą m.in. skrócenia okresu praktyki zawodowej. Wprowadzono także zmiany dotyczące sposobu dokumentowania praktyki zawodowej.

Większość z ponad 3000 kandydatów ubiega się o uprawnienia budowlane po raz pierwszy, mniej osób natomiast chce rozszerzyć posiadane uprawnienia zawodowe o nowy zakres bądź o specjalność pokrewną.

Po raz pierwszy w tej sesji pojawiła się nowa specjalność, specjalność inżynieryjna – hydrotechniczna. 20 kandydatów przystąpiło o zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w tym zakresie.

W myśl nowych regulacji przywrócono także technikom budownictwa oraz mistrzom w zawodzie możliwość uzyskiwania ograniczonych uprawnień do wykonawstwa. Technicy już w tej sesji wnieśli pierwsze 12 wniosków.

Egzamin pisemny w sesji jesiennej odbył się w całej Polsce 21 listopada 2014 roku. Najwięcej kandydatów pisalo egzamin w mazowieckiej, śląskiej, pomorskiej i małopolskiej Izbach Inżynierów. II etapem są egzaminy ustne, które będą odbywać się w grudniu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej