UOKiK: gazoport Świnoujście za unijne wsparcie

2011-10-11 16:18
Makieta terminalu LNG w Świnoujściu
Autor: Polskie LNG SA Gazoport Świnoujście. Terminalu LNG - makieta

Komisja Europejska wydała decyzję akceptującą pomoc budowy gazoportu w Świnoujściu. W sierpniu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), zgłosił projekt budowy terminalu LNG, do Komisji Europejskiej. Przedsięwzięce miało na celu otrzymanie wsparcia finansowego, w wyskokości 925 mln złotych. Unijne wsparcie będzie pochodziło ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Komisja Europejska wydała 5 października, pozytywną decyzję dotyczącą wsparcia finansowego budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 925 mln złotych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgłosił 4 sierpnia 2011 roku, projekt wsparcia dla przedsięwzięcia.
W efekcie inwestycja zostanie dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastrukltura i Środowisko przez Instytut Nafty i Gazu. Wsparcie finansowe zostanie udzielone spółce Polskie LNG.

Przeczytaj również: Plac Unii zyska prestiżowy certyfikat BREEAM

Gazoport Świnoujście - opis projektu

Projekt obejmuje budowę portu gazowego w Świnoujściu. Inwestycja będzie instalacją służącą do odbioru i zamiany gazu w postaci skroplonej (LNG). Terminal LNG ma zostać uruchomiony w 2014 roku. Przedsięwzięcie umożliwi dostarczanie do Polski skroplonego gazu ziemnego z praktycznie każdego miejsca na świecie, w ilości pozwalającej na zaspokojenie ok. 36 proc. rocznego zapotrzebowania kraju.
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu, jest jedną z największych inwestycji realizowanych obecnie w Polsce. Warto zaznaczyć, że w czerwcu 2009 roku, weszła w życie specjalna ustawa rządowa, dzięki której zostały uproszczone procedury związane z przygotowaniem budowy.

UOKiK przypomina

  • udzielenie wsparcia przedsiębiorcy ze środków publicznych możliwe jest dopiero po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską – wyjątek stanowi pomoc "de minimis" oraz pomoc udzielana w ramach wyłączeń grupowych,
  • przed dokonaniem notyfikacji planowana pomoc jest opiniowana przez Prezesa UOKiK – opinia nie ma jednak charakteru wiążącego, a jedynie doradczy – ma uświadamiać organom, które planują udzielić wsparcia, czy stanowi ono pomoc publiczną, czy podlega notyfikacji oraz czy jest szansa na wyrażenie przez Komisję Europejską zgody na udzielenie takiej pomocy. Sama opinia nie jest przekazywana KE, gdyż jest sporządzana wyłącznie na potrzeby polskich organów udzielających pomocy,
  • za zgłoszenie (notyfikację) projektu programu pomocowego lub projektu pomocy indywidualnej Komisji Europejskiej, a następnie uczestniczenie w postępowaniu przed Komisją, odpowiedzialny jest Prezes UOKiK,
  • Komisja ma dwa miesiące na wydanie decyzji stwierdzającej zgodność planowanego wsparcia z przepisami wspólnotowymi. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli w trakcie postępowania KE poprosi o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Kolejny dwumiesięczny termin liczy się od momentu otrzymania przez nią odpowiedzi,
  • od decyzji można odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej