Trwają prace Komisji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

2006-12-25 16:46

2 lutego br., po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia prac Komisji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB zorganizował konferencję, podczas której przekazano informację o stanie prac Komisji ds. ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej pawilonu wystawienniczego na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach.

Komisja została powołana postanowieniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dn. 29 stycznia 2006 r. - na podstawie postanowoienia z dn. 28 stycznia 2006 r. o przejęciu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania tej katastrofy budowlanej.

Prace Komisji rozpoczęły się 29 stycznia br. Komisja dokonała oględzin terenu katastrofy; ponieważ w tym czasie była prowadzona akcja ratownicza, dostęp do tego miejsca był ograniczony.
Ustalono, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda 30 stycznia br. decyzję o wyłączeniu z użytkowania zniszczonego pawilonu oraz decyzję o nakazie wykonania robót zabezpieczających i likwidujących zagrożenie na miejscu katastrofy (np. zagrożenie bezpieczeństwa ekip ratowniczych). Został także przyjęty program działań Komisji.

W kolejnym dniu (30 stycznia), po zakończeniu akcji ratowniczej, eksperci dokonali ponownych oględzin miejsca katastrofy. Podjęto także ustalenia w zakresie:

  • potrzeby opracowania przez niezależne zespoły z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Politechniki Wrocławskiej dwóch ekspertyz dla Komisji, w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy,
  • podjęcia w dn. 31 stycznia br. działań na terenie katastrofy przez przedstawicieli tych zespołów eksperckich, w  celu ustalenia możliwości prowadzenia prac porządkujących (np. przy użyciu sprzętu ciężkiego) miejsce katastrofy, przy zagwarantowaniu zabezpieczenia niezbędnych dowodów dla potrzeb przygotowania ekspertyz.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chorzowie wydał w dn. 30 stycznia decyzję nakazującą właścicielowi zniszczonego obiektu, tj. Międzynarodowym Targom Katowickim sp. z o.o., wyłączenie obiektu z użytkowania oraz wykonanie robót zabezpieczających i likwidujących zagrożenie na miejscu katastrofy. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
31 stycznia br. przedstawiciele Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej podjęli stosowne prace na miejscu katastrofy.

Skład komisji

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej