Trwa VII Zjazd Sprawozdawczy PIIB

2008-06-20 12:16
Trwa VII Zjazd Sprawozdawczy PIIB
Autor: Monika Czechowska, redaktor Muratorplus.pl| PIIB Trwa VII Zjazd Sprawozdawczy PIIB

VII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w którym uczestniczy ok. 200 delegatów z 16 izb okręgowych, potrwa do 21 czerwca 2008 roku w Warszawie. Podczas zjazdu nastąpi uroczyste wręczenie zasłużonym działaczom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, ustanowionych w tym roku odznak honorowych PIIB.

Program zjazdu przewiduje m.in. w pierwszym dniu przyjęcie sprawozdań organów Krajowej Izby PIIB, udzielenie absolutorium Krajowej Radzie za 2007 rok oraz dyskusję i przyjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Izby, regulaminach organów władz krajowych i organizacji terenowych. Drugiego dnia odbędzie się m.in. uroczyste wręczenie, ustanowionych w tym roku, odznak honorowych PIIB zasłużonym działaczom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 Trwa VII Zjazd Sprawozdawczy PIIB
Autor: Monika Czechowska, redaktor Muratorplus.pl

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym powołanym ustawą z 15 grudnia 2000 roku. 
Zrzesza 105 572 członków (stan na 31 grudnia 2007 roku) zarejestrowanych w 16 izbach okręgowych. Najliczniejszą organizacją terenową jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, do której należy 16 271 osób. Najmniejszą - Opolska OIIB zrzeszająca 2443 inżynierów. W 2007 roku do egzaminów na uprawnienia budowlane przystąpiły 4214 osoby, a zdało go 3773. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego przyznano 51 inżynierom posiadającym uprawnienia budowlane. Wśród inżynierów 9 specjalności budowlanych najliczniejsza jest grupa inżynierów w zakresie budownictwa ogólnego, których jest 58 210. Najmniejszą, bo zaledwie szesnastoosobową grupą, są inżynierowie zajmujący się budownictwem wyburzeniowym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej