Trójstronny Zespół ds. Budownictwa - reaktywacja

2007-01-30 14:54

Polski rynek pracy zmienia się. Przeobrażenia  te są szczególnie widoczne w budownictwie i pokrewnych sektorach. 26 stycznia 2007 roku w ministerstwie budownictwa odbyło się spotkanie reaktywowanego Trójstronnego Zespołu ds. Budownictwa. Jego zadaniem jest m.in. wypracowanie wspólnego stanowiska  z punktu widzenia interesów pracowników i pracodawców.

Budownictwo jest działem gospodarki z ogromnym udziałem szarej strefy w sferze zatrudnienia, usług i produkcji. To sektor, w którym występuje największa mobilność pracowników i największy obecnie deficyt wykwalifikowanej siły roboczej. Stanowi branżę o wysokim stopniu wypadkowości i zagrożenia zdrowia.

Aktywność Zespołu dotyczy takich spraw, jak m.in. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy czy ustalanie minimalnej stawki za godzinę oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Brak ustaleń w zakresie tych kwestii przyczynia się do szerzenia patologii na rynku pracy. Dlatego też na początku roku reprezentujący w nim interesy pracowników - Związek Rzemiosła Polskiego - skierował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo z prośbą o wznowienie prac, prac, które praktycznie zostały przerwane w marcu 2006 roku.

Podczas styczniowego spotkania w resorcie budownictwa wreszcie przyjęto regulamin Zespołu. W jego skład wchodzą przedstawiciele: strony rządowej oraz reprezentacje pracowników i pracodawców branży budowlanej. Głównym celem podmiotu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w obszarach związanych z rozwiązywaniem problemów rynku pracy w budownictwie.

Ostatnie posiedzenie Zespołu było poświęcone m.in. sprawie ustawy o gwarancjach płatności za roboty budowlane.

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa - został utworzony w wyniku rekomendacji Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Ekonomicznych, przyjętej w 5 maja 2005 roku. Było to zwieńczeniem wieloletnich starań wszystkich dużych, liczących się w środowisku partnerów społecznych budownictwa, zarówno związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców. Po długim okresie uzgodnień w marcu 2006 roku odbyło się jeszcze w Ministerstwie Transportu i Budownictwa inauguracyjne spotkanie Zespołu z udziałem reprezentantów partnerów społecznych i 5 resortów rządowych. Prace nie trwały jednak długo. W międzyczasie zreorganizowano bowiem rząd i utworzono nowe Ministerstwo Budownictwa. Mimo zapewnień kierownictwa nowego resortu, nie doszło do kolejnego spotkania Zespołu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej