Terminal LNG w 2014

2009-08-21 14:32

W Szczecinie, 20 sierpnia 2009 roku, zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie realizacji inwestycji na rzecz terminalu LNG w Świnoujściu pomiędzy Polskim LNG Sp. z o.o., Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, Urzędem Morskim w Szczecinie a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Porozumienie określa dokładnie zasady współpracy pomiędzy stronami, w szczególności zakresy rzeczowe i harmonogramy poszczególnych podprojektów. Porozumienie ma umożliwić ostateczne zakończenie i oddanie do eksploatacji terminalu LNG w Świnoujściu w czerwcu 2014 roku, zgodnie z planem przyjętym w rządowym dokumencie dotyczącym prowadzonych i inicjowanych kierunkach działań rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej.

W podpisanym porozumieniu strony zobowiązały się do realizacji określonych zadań:

 • Urząd Morski w Szczecinie:
  Wybudowanie infrastruktury morskiej (infrastruktura zapewniającą dostęp do portu zewnętrznego w Świnoujściu - falochron osłonowy o długości około 3 km, tory podejściowe portu zewnętrznego wraz z obrotnicą i systemem oznakowania nawigacyjnego niezbędnym dla bezpiecznego i bezkolizyjnego ruchu statków LNG)
 • Zarząd Morskich Portów szczecin i Świnoujście – zadania w zakresie budowy infrastruktury portowej:
  Wybudowanie koniecznej dla funkcjonowania terminalu LNG infrastruktury nabrzeża rozładunkowego, spełniającej wymagania techniczne określone w „Założeniach budowlanych dla pirsu”, w szczególności: 
  • stanowisko statkowe, platforma rozładunkowa, platforma technologiczna, łączniki komunikacyjne pomiędzy falochronem osłonowym a w. wym. platformami, a także infrastruktura, umożliwiająca zamontowanie instalacji do przesyłu LNG i poboru wody z morza - niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych i wyposażeniowych realizowanych przez Polskie LNG 
  • wyposażenie stanowiska statkowego w urządzania cumownicze, odbojowe i nawigacyjne, realizacja robót czerpalnych, uzyskanie całkowitej zdolności operacyjnej infrastruktury portowej
 • Polskie LNG i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA:
  Obie spółki zobowiązały się do współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w zakresie realizacji zadań, wynikających ze „Specustawy”. GAZ-SYSTEM – bezpośrednio lub poprzez koordynatora będzie uzgadniał wszelkie zagadnienia związane z harmonogramem, dotyczącym prac Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zarządu Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście.

Obecnie trwa budowa tłoczni gazu w Goleniowie, która jest elementem systemu przesyłowego terminalu LNG w Świnoujściu - strategicznej inwestycji gwarantującej zabezpieczenie dostaw gazu do Polski. Zakończenie budowy planowane jest w pod koniec 2010 r. Za realizację inwestycji odpowiada GAZ-SYSTEM SA.
Tłocznia, czyli zespół urządzeń służących do sprężania, regulacji i pomiaru natężenia przepływu strumienia gazu ziemnego, umożliwi transport gazu z terminalu LNG w Świnoujściu oraz przesył zwiększonych ilości gazu w północno-zachodniej Polsce. Budowa tłoczni gazu Goleniów jest elementem długofalowego planu inwestycyjnego. Obiekt będzie pełnił ważną funkcję węzła przesyłowego w istniejącym i projektowanym systemie przesyłowym gazu ziemnego w Polsce.
Pierwsze prace zostały przeprowadzone już w połowie sierpnia 2009 r. Przed przekazaniem placu budowy generalnemu wykonawcy uzyskano pozwolenia na budowę dla poszczególnych elementów inwestycji, takich jak tłocznia, sieć gazowa, przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze telekomunikacyjne czy droga dojazdowa. Wykonano również prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów tłoczni oraz wytyczeniem terenu pod budowę. W chwili obecnej przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy, który zawarł już umowę na dostarczenie agregatu.

Na terenie północno-zachodniej Polski planuje się także budowę nowych gazociągów przesyłowych takich jak: Świnoujście-Szczecin, Szczecin-Gdańsk, Szczecin-Lwówek, Rembelszczyzna- Odolanów, Włocławek-Gdynia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej