Technicy z uprawnieniami budowlanymi?

2008-05-08 17:55
Technicy z uprawnieniami?
Autor: Wiktor Piwkowski

W projekcie zmian w Prawie budowlanym prawdopodobnie znajdzie się zapis, przyznający technikom budowlanym możliwość zdobywania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie do prowadzenia robót budowlanych i nieskomplikowanych budów. Prawdopodobnie, bo to dopiero obietnica Olgierda Dziekońskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który w resorcie odpowiada za budownictwo.

Inicjatorem takiego rozwiązania problemu kadr pełniących samodzielne funkcje techniczne jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Obecnie obowiązujące przepisy zamykają drogę kadrze o średnich kwalifikacjach, a często z dużym doświadczeniem zawodowym (na pewno większym niż świeżo upieczony inżynier z minimum wymaganej praktyki), podczas gdy rośnie liczba budów w Polsce do prowadzenia których brakuje kierowników budów. Przypomnijmy, że zjawisko to zostało zanalizowane w "Raporcie w sprawie kadr technicznych i wykwalifikowanych robotników dla budownictwa" autorstwa Wiktora Piwkowskiego, przewodniczącego PZITB (pełny tekst "Raportu"). Dokument szacuje niedobór wśród kierowników budów na ok. 60 tys. osób. Problem mogłoby właśnie rozwiązać, przyznanie technikom - z odpowiednią praktyką - ograniczonych uprawnień budowlanych. Zmiany w Prawie budowlanym z lipca 1994 roku pozbawiły wielotysięczną grupę techników budowlanych takiej możliwości, ograniczając ją do inżynierów budownictwa pierwszego i drugiego stopnia.

Także propozycja PZITB dotycząca zmiany obowiązującego w Polsce systemu kształcenia techników i robotników wykwalifikowanych uzyskała aprobatę Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakłada ona m. in. utworzenie ok. 30 pomaturalnych szkół budowlanych, w których młodzież z ogólnym wykształceniem mogłaby zdobywać dyplom technika. Zagadnieniem reformy szkolnictwa zawodowego zajmuje się specjalny zespół roboczy powołany w MEN, w którym uczestniczą przedstawiciele PZITB.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej