Tebodin SAP-Projekt dla ZDW w Lublinie

2010-06-09 14:20

Dojazd do węzła drogowego Jakubowice w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 zaprojektuje Tebodin SAP-Projekt.

Tebodin SAP-Projekt (Oddział Katowice) podpisał umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na:

"Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania p.n.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła drogowego Jakubowice w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19:
a) odcinek od granicy miasta Lublin do węzła drogowego Jakubowice (klasa GP),
b) odcinek od węzła drogowego Jakubowice do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 809 (klasa Z);
opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z tym wnioskiem oraz opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn. Drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”.

W ramach umowy Tebodin SAP-Projekt w Katowicach przygotuje wielobranżową dokumentację projektową w stadium projektów budowlanych i wykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w postaci oddzielnych opracowań dla każdego z dwóch odcinków dróg:

  • klasy GP - od granicy miasta Lublin (połączenie z nowoprojektowaną ulicą Poligonową) do węzła Jakubowice (z wyłączeniem węzła),
  • klasy Z – od węzła Jakubowice do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 809 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2212L),

Ponadto opracowane zostaną dla każdego z odcinków dróg materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz Studium Wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla zadania pn. "Drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej