Straż Graniczna to nie Państwowa Inspekcja Pracy

2008-08-14 14:10

"Rząd powinien ułatwiać polskim przedsiębiorcom zatrudnianie cudzoziemców, a nie nadawać uprawnienia kontrolne kolejnym organom" - apeluje Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, wiceprezes Eurochambres. Zawarta w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach propozycja udzielenia Straży Granicznej uprawnień do kontroli legalności pracy obcokrajowców w Polsce budzi niepokój KIG.

Zawarta w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach propozycja udzielenia Straży Granicznej prawa do kontroli legalności pracy i działalności gospodarczej wykonywanej przez cudzoziemców (zgodnie z zaproponowanymi zmianami w ustawie o Straży Granicznej) spowoduje, że pogranicznicy uzyskają kompetencje posiadane już teraz przez Państwową Inspekcję Pracy i Służbę Celną. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, dotychczasowe działania uprawnionych służb są wystarczające w zakresie zwalczania zjawiska nielegalnej pracy obywateli innych państw w Polsce. "W miejsce nadawania uprawnień kontrolnych kolejnym służbom, postulujemy o wprowadzenie dalszych ułatwień w procedurze uzyskiwania pozwoleń na pracę przez cudzoziemców, dzięki którym przedsiębiorcom łatwiej będzie pokonać jedną z istotniejszych barier ich rozwoju, jaką jest brak wykwalifikowanych pracowników na polskim rynku" - apeluje Izba. Warto w tym miejscu zauważyć, iż projekt rządowy odbiega w tym zakresie od prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki polityki ograniczania i porządkowania uprawnień kontrolnych poszczególnych organów i służb zgodnie z konsultowaną aktualnie nowelą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Poza niepokojącymi pomysłami zwiększenia uprawnień kontrolnych Straży Granicznej, KIG pozytywnie ocenia skierowany do Parlamentu przez Rząd projekt ustawy. Nowelizacja wdroży uregulowania umożliwiające cudzoziemcom podróżowanie w ramach małego ruchu granicznego i uporządkuje m.in. przepisy dotyczące wjazdu do Polski, wiz: jednolitych i krajowych, a także ich unieważniania, zgodnie z przepisami obowiązującymi państwa obszaru Schengen.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej