Stadion Narodowy: zmiany w harmonogramie budowy

2010-06-02 17:07
Budowa Stadionu Narodowego
Autor: NCS

Narodowe Centrum Sportu poinformowało o przesunięciu terminu zakończenia głównej konstrukcji stalowej Stadionu Narodowego - z czerwca na lipiec br. NCS zapewnia, że zadeklarowany UEFA termin zakończenia budowy - tj. czerwiec 2011 - zostanie dotrzymany.  

W kwietniu b.r. NCS otrzymało wniosek Generalnego Wykonawcy, Konsorcjum  ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., PBG S.A i HYDROBUDOWA POLSKA S.A., o przesunięcie terminu zakończenia głównej konstrukcji stalowej Stadionu. Wniosek został poparty niezależną opinią Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wskazującą, że wpływ wyjątkowo trudnych warunków panujących zimą 2009/2010 mógł się przełożyć na przesunięcie terminów budowy o łącznie 97 dni.

W harmonogramie budowy Stadionu przewidziano kilka kluczowych terminów ułatwiających monitoring stopnia zaawansowania robót. Narodowe Centrum Sportu, mając na uwadze powyższą ekspertyzę PZIiTB oraz dodatkową opinię prawną, w wyniku prowadzonych z Generalnym Wykonawcą rozmów, podjęło decyzję o podpisaniu aneksu do umowy i przesunięcie terminu osiągnięcia pierwszego celu kluczowego o 57 dni (z czerwca na lipiec 2010).

Pozostałe dwa terminy kluczowe zostały utrzymane: listopad 2011 – uruchomienie instalacji grzewczej oraz styczeń 2011 – rozpięcie konstrukcji linowej dachu. Jednocześnie wprowadzono usprawnienia do procedury współpracy projektowej na linii projektant-wykonawca-inwestor oraz wyjaśnione zostały z korzyścią dla Inwestora poprzednie wnioski dotyczące m. in. niezgodności stanu faktycznego z archiwalną dokumentacją techniczną Stadionu Dziesięciolecia.

- Uwzględniając ekspertyzę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zaakceptowaliśmy przesunięcie terminu ukończenia konstrukcji stalowej.  Jednocześnie oczekujemy pełnej mobilizacji wykonawcy i projektantów oraz zintensyfikowania prac - mówi Rafał Kapler, prezes zarządu NCS. - Podtrzymujemy terminy ustalone z UEFA, ponadto w podpisanym aneksie do umowy z Generalnym Wykonawcą wskazaliśmy wakacje roku 2011 jako termin pierwszych imprez na Stadionie Narodowym w Warszawie.

A obecnie na stadionie trwają końcowe już prace przy konstrukcji żelbetowej niecki.  Sprawnie przebiega rozpoczęty w maju montaż konstrukcji stalowej dachu. Zmontowano 22 słupy i 18 elementów pierścienia ściskanego głównej konstrukcji, która łącznie będzie składała się z 72 słupów i 72 elementów pierścienia ściskanego. Wszystkie elementy potrzebne do wykonania głównej konstrukcji stalowej są już na terenie budowy. Natomiast we włoskich zakładach Cimolai wykonywane są ostatnie elementy konstrukcji, czyli zastrzały i odciągi, które będą montowane po zakończeniu głównej konstrukcji stalowej.
W zakładach Redaelli w północnych Włoszech, stopień zaawansowania produkcji lin stalowych dla dachu osiągnął półmetek.

Trwa również montaż prefabrykatów trybun. Na pierścieniu dolnym i górnym zaawansowanie montażu zbliża się do 40%, a w zakładach prefabrykacji na terenie kraju, gotowe jest już ponad 90% potrzebnych prefabrykatów. Montowane są prefabrykaty schodów kaskadowych, które zapewnią dostęp widzów na górny poziom trybun - 12 z 18 biegów tych schodów jest w różnej fazie wykonania. Dwie z trzech konstrukcji schodów przeznaczonych będzie pod schody ruchome (biegi schodów ruchomych rozmieszczone są symetrycznie co 5 biegów schodów). 
W kondygnacjach podziemnych trwają roboty wykończeniowe oraz roboty instalacji sanitarnych, mechanicznych i elektrycznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej