Sprzedaż akcji Elektromontażu – Poznań

2009-12-22 12:39

Budimex SA informuje o aukcji ustnej w sprawie sprzedaży akcji spółki Elektromontaż – Poznań SA z siedzibą w Poznaniu organizowanej przez Skarb Państwa. Zgłoszenie chęci udziału należy składać do 8 stycznia 2010 r. Aukcja rozpocznie się 15 stycznia 2010 r., o godzinie 12:00.

Oferowany pakiet 92,31% kapitału zakładowego spółki Elektromontaż - Poznań SA  - 4 992 363 akcji zwykłych imiennych serii A dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 10 zł każda - obejmuje akcje:

  • Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra Skarbu Państwa sprzedającego pakiet 2 252 500 akcji zwykłych imiennych serii A od nr 00000001 do nr 2 252 500 stanowiących ok. 41,65% kapitału zakładowego spółki;
  • Budimeksu SA, reprezentowanego przez prezesa zarządu: 1 664 563 akcji zwykłych imiennych serii A od nr 4 021 564 do nr 4 314 563 stanowiących ok. 30,78% kapitału zakładowego spółki;
  • Banku Handlowego w Warszawie SA z, reprezentowanego przez wiceprezesa zarządu: pakiet 1 075 300 akcji zwykłych imiennych serii A od nr 4 314 564 do nr 5 389 863 stanowiących ok. 19,88% kapitału zakładowego spółki.

Cena wywoławcza pakietu 4 992 363 akcji wynosi 79 877 808 zł. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 16 zł. Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 4 992 363 akcji określa się na 499 236,30 zł. W przypadku nie zgłaszania przez uczestników aukcji postąpień, kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach 3 minut.

Przedmiotem działalności spółki Elektormontaż - Poznań jest m.in.:

  • produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej;
  • działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej;
  • produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi;
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, linii elektroenergetycznych, elektrotradycyjnych, telekomunikacyjnych i przesyłowych;
  • wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.

Szczegółowy opis procedury związanej z aukcją

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej