SPOT - efekty realizacji

2008-06-16 12:34

"Sektorowy Program Operacyjny Transport dobiega końca. Rok 2008 jest ostatnim rokiem, w którym wydawane są środki na pokrycie wydatków związanych z tym ambitnym przedsięwzięciem" - powiedział Cezary Grabarczyk, minister Infrastruktury, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 czerwca br. w Łodzi w związku z dobiegającą końca realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT).

"Rezultaty działań, które zostały podjęte w ramach SPOT, budzą optymizm. Zmodernizowaliśmy ponad 60 km linii kolejowych, zakupiono bądź zmodernizowano 190 pojazdów kolejowych, przebudowano łącznie 145 km dróg krajowych, a przebudowa dalszych 145 km jest w trakcie realizacji. Zakupiono także ponad 40 pojazdów ratowniczych" - dodał minister Grabarczyk. "W czasie realizacji tego programu zdobyliśmy wielkie doświadczenie, które wykazało nasze słabości i wadliwe normy prawne - wyciągnęliśmy z tego wnioski. Przygotowaliśmy niezbędne nowelizacje przepisów prawnych. W Sejmie trwa praca nad nowelizacją prawa zamówień publicznych, rząd przyjął nowelizację tzw. specustawy drogowej, która pozwoli na radykalne skrócenie procesu przygotowania kolejnych inwestycji drogowych. Dobiega też końca praca nad nowelizacją prawa ochrony środowiska."

"W kwietniu 2008 roku Sektorowy Program Operacyjny Transport miał największy poziom wydatkowania pieniędzy spośród wszystkich programów operacyjnych" - powiedział biorący udział w konferencji  Janusz Mikuła, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,.

"Z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport płyną ważne dla nas wnioski - to nauka, jak powinnyśmy postępować w kolejnym okresie programowania 2007-2013" - powiedziała Patrycja Wolińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, otwierając konferencję promocyjną SPOT. - "Mamy bardzo dobry stan wdrażania SPOT, mimo wcześniejszych obaw, iż nie zdążymy i nie wydamy wszystkich środków. Teraz SPO - Transport plasuje się w czołówce programów, które są realizowane w perspektywie 2004-2006" - dodała.

W kwietniu 2008 r. wartość podpisanych umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów w ramach SPOT osiągnęła poziom 4,37 mld zł, co w pełni wykorzystuje dostępną alokację w ramach Programu. Łącznie, od początku realizacji Programu, do beneficjentów trafiło 3,3 mld zł, co daje blisko 79% wartości alokacji. Dotychczas ze 119 projektów realizowanych w ramach SPOT rzeczowo zakończone zostały 72 projekty o łącznej wartości dofinansowania ponad 1,38 mld zł.

Według stanu na koniec 2007 r., od początku funkcjonowania Programu Transport osiągnięto m.in. następujące wskaźniki:
- przebudowano łącznie 65 km linii kolejowych,
- akupiono lub zmodernizowano 190 pojazdów kolejowych;
- przebudowano łącznie ponad 145 km dróg krajowych (w tym 7,7 km autostrad), co przyczyniło się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych do poziomu 5,4 tys.;
- zakupiono 14 samochodów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej;
- zakupiono 19 samochodów specjalnych służących do prowadzenia kontroli na drodze, w tym m.in. w zakresie przestrzegania przepisów o czasu pracy kierowców. przewozu materiałów niebezpiecznych oraz masy i nacisków osi;
- zakupiono 10 radiowozów, 70 tys. narkotestów oraz 1 tys. alkotestów dla Komendy Głównej Policji.

Rok 2008 jest ostatnim rokiem realizacji Programu Transport. Dla beneficjentów, 30 czerwca 2008 r. jest jedynie roboczą datą. Czas na zamknięcie projektów mamy do końca tego roku, a w przypadku projektów intermodalnych (z udziałem pomocy publicznej) nawet do 30 kwietnia 2009 r. Natomiast ostatecznym terminem rozliczenia całego Programu z Komisją Europejską jest 31 lipca 2010 r.

Prezentacja: Sektorowy Program Operacyjny Transport - stan wdrażania, napotkane bariery, doświadczenia

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej