Skarb Państwa sprzedaje kolejne spółki

2009-11-19 11:30
Spółki Skarbu Państwa do wzięcia...
Autor: ew

W Ministerstwie Skarbu Państwa, 18 grudnia 2009 r. o godz. 14.00, rozpocznie się aukcja sprzedaży spółek: MADRO Białystok, Przedsiębiorstwa Budowy Maszyn Drogowych oraz Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR - Warszawa. Na aukcję trzeba zdecydować się do 14 grudnia...

Podczas aukcji inwestorzy będą mogli nabyć 23 800 udziałów - 85% kapitału zakładowego - spółki MADRO Białystok Sp. z o.o. Cena wywoławcza licytowanego pakietu wynosi 4 383 960 zł, natomiast cena wywoławcza za jeden udział wynosi 184,20 zł.
Do nabycia będzie także 161 500 akcji - 85% kapitału zakładowego - spółki Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych SA. Cena wywoławcza licytowanego pakietu wynosi 2 294 915 zł, natomiast cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 14,21 zł.
Licytowanych będzie również 3910 udziałów - 85% kapitału zakładowego - spółki Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR - Warszawa Sp. z o.o. Cena wywoławcza licytowanego pakietu wynosi 2 170 050 zł, natomiast cena wywoławcza za jeden udział ma wartość 555 zł.

Podstawowymi produktami MADRO Białystok Sp. z o.o. są maszyny i urządzenia drogowe produkowane na indywidualne zamówienia oraz wytwarzanie różnego rodzaju konstrukcji stalowych. Dodatkowo spółka świadczy usługi w zakresie robót ślusarsko-spawalniczych, obróbki metali, a także wykonuje remonty maszyn drogowych oraz produkuje części zamienne do tych maszyn. Spółka zarządza również targowiskiem oraz wynajmuje własne nieruchomości. Pozycja rynkowa spółki jest ustabilizowana. MADRO Białystok Sp. z o.o. koncentruje swoją działalność na rynku krajowym, w tym ponad połowę jej odbiorców stanowią podmioty z województwa podlaskiego. Do głównych założeń strategicznych należy m.in. intensyfikacja współpracy w zakresie wytwarzania podzespołów do naczep transportowych. Spółka zamierza rozszerzyć działalność na rynku krajowym.

Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych SA z siedzibą we Wrocławiu, specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń do naprawy i remontów dróg oraz ich najbliższego otoczenia, produkcją części zamiennych do wytwarzanych maszyn oraz świadczeniem usług z zakresu obróbki plastycznej, skrawaniem i spawaniem. 50% udziału w rynku spółka posiada w produkcji skrapiarek. 40% udziału w rynku przypada na produkcję remonterów i recyklerów, natomiast pod względem produkcji termosów i zalewarek szczelin Spółka ma 30% udział w rynku. Główni klienci spółki to państwowe osoby prawne, jednostki i zakłady budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, zarządy utrzymania dróg różnych szczebli, przedsiębiorstwa komunalne, a także budowlane specjalizujące się w naprawach i remontach infrastruktury drogowej. Sprzedaż własnych produktów odbywa się głównie na rynku krajowym. Produkcja ma charakter małoseryjny i jednostkowy. Do głównych założeń strategicznych spółki należą m.in.: uruchomienie nowego produktu – konstrukcji spawanych, wprowadzenie do sprzedaży produktów innych producentów branżowych celem wyeliminowania sezonowości przychodów przeprowadzenie pełnej informatyzacji firmy celem usprawnienia systemu zarządzania. Perspektywy rozwoju branży producentów maszyn i urządzeń do remontów dróg zależą bezpośrednio od koniunktury na rynku robót drogowo-mostowych. Popyt inwestycyjny na maszyny drogowe jest kształtowany przez poziom zapotrzebowania na budowy i remonty dróg oraz realne możliwości zaspokajania tego rodzaju potrzeb. W kontekście przyznania Polsce organizacji EURO 2012 można spodziewać się takiego właśnie zapotrzebowania przez najbliższe 4–5 lat. Istotnym elementem jest tutaj kwestia sprawnego rozdziału środków unijnych przez nasze instytucje.

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR - Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, specjalizuje się głównie w świadczeniu usług elektroenergetycznych (wykonanie linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych 8N - 15 kV i nn, stacji transformatorowych napowietrznych kioskowych i kontenerowych do 600 kVA, instalacji wewnętrznych), świadczeniu usług diagnostycznych, wykonywaniu badań i analiz technicznych (usługi w zakresie przeglądów pojazdów mechanicznych). Spółka zajmuje się również wynajmem nieruchomości do niej należących (powierzchnie biurowe, magazynowe, warsztatowe, stacja paliw), świadczy usługi transportowe oraz odprowadzania ścieków do oczyszczalni za pomocą własnej przepompowni. Strategia firmy zakłada utrzymanie dotychczasowego profilu usług oraz zwiększenie udziału w rynku m. in. poprzez poszukiwanie nisz rynkowych i rozszerzenie świadczonych usług w zakresie wykonawstwa robot energetycznych. Spółka działa na rynku krajowym, głównie na terenie województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji należy składać do 14 grudnia 2009 r., do godz. 16.15.

Więcej informacji na temat prywatyzacji spółek na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa oraz w Centrum Relacji Inwestorskich MSP (inwestor@msp.gov.pl, tel.: (22) 695 90 01, 695 90 02).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej