Seminarium jak uzyskać znak CE

2006-09-25 14:17

Z chwilą uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej w Polsce w odniesieniu do wyrobów budowlanych zaczęły obowiązywać postanowienia dyrektywy 89/106/EWG. Weszły w życie też przepisy art. 10 ustawy - Prawo budowlane, które bezpośrednio wdrażają te postanowienia do polskiego prawa.

Do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie dopuszczone są wyroby budowlane:

  • oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
  • wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Wejście w życie przepisów art. 10 oznacza, że po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, zaczął funkcjonować w Polsce dwa równoległe systemy dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

  • system europejski (oznaczanie wyrobów znakiem CE), w pełni zgodny z Dyrektywą 89/106/EWG,
  • system krajowy (oznaczenie wyrobów znakiem budowlanym).

Jak z powyższego widać, firmy budowlane chcące stawiać domy na terenie państw Uni Europejskiej winne uzyskać znak CE na zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna i budynków z bali.

 

Chcąc przybliżyć firmom wykonawczym zasady uzyskania znaku CE, na zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna i i budynków z bali, Centrum Budownictwa Szkieletowego wraz ze Stowarzyszeniem Dom Drewniany w dniu 25 października br. organizuje seminarium pt. "Jak uzyskać znak CE na zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna i i budynków z bali." Wykladowcami będą naukowcy z Istytutu Techniki Budowlanej.

Program seminarium


Data:
25 października 2006 r. godz. 11.00

11.00 - 11.15
Wojciech Nitka, CBS - słowo wstępne

11.15 - 12.00
Inż. Barbara Szyperska, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Wymagania w zakresie uzyskania znaku CE na zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej i budynków z bali.

12.00 - 12.15 - Dyskusja

12.15- 13..00
doc. dr inż. Władysław Nożyński, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Wymagania i badania konstrukcji zestawów dla uzyskania znaku CE na zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej i budynków z bali.

13.00 - 13.15 - Dyskusja

13.15- 14.15
Przerwa

14.15- 15.00
prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Wymagania i badania ochrony p.poż. zestawów dla uzyskania znaku CE na zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej i budynków z bali.

15.15 - 15.30 - Dyskusja

15.30 - Dyskusja i podsumowanie seminarium

Miejsce seminarium;
Wioska Budowlana - http://www.wioska.com
Urzut, 05-831 Młochów, Al. Katowicka 265
tel. 0-22-798-19-68

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej