Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – projekt rozporządzenia

2014-08-04 18:18
Konsultacje w PIIB
Autor: PIIB Organizacje branzowe dyskutuja w PIIB o projekcie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wprowadziła zmiany w obszarze uzyskiwania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Trwają konsultacje projektu rozporządzenia do tej ustawy. Najważniejsze organizacje zawodowe i stowarzyszenia związane z budownictwem są wobec tego dokumentu dosyć krytyczne.   

Spotkanie organizacji uprawnionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do konsultacji przepisów projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odbyło się w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Izba inżynierów zaprezentowała swoje zdanie o tym projekcie, a po debacie stanowisko to zostało poparte przez wszystkich uczestników i oficjalnie przesłane do ministerstwa.  
– Z przykrością stwierdzam, że większość rozwiązań zaproponowanych w przepisach projektu rozporządzenia stoi w oczywistej sprzeczności z założeniami ustawy z 9 maja 2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, której przepisy zakładają większe otwarcie dla zawodów regulowanych – powiedział na początku spotkania – konsultacji Andrzej Dobrucki, prezes PIIB. – Wbrew założeniom o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodu, zaproponowane rozwiązania wprowadzają nowe, skomplikowane procedury, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z  zasadą zawartą w art. 16 Prawa budowlanego, zgodnie z którą rozporządzenie ma określać sposób przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane ,,mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych.

Szef PIIB zwrócił szczególną uwagę na fakt, że większość dotychczasowych, sprawdzonych regulacji prawnych została usunięta z przepisów projektu, co sprawia, że poza zakresem regulacji pozostają istotne zagadnienia praktyczne i prawne, poruszył też m.in. tematy związane z egzaminami na uprawnienia budowlane oraz możliwość zwolnień z nich, praktyki zawodowej i likwidacji książki praktyki zawodowej oraz nadawania uprawnień budowlanych mistrzom.

Projekt rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie >>

Stanowisko PIIB poparte przez środowisko budowlane >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej